Kohtuullisesta alkoholinkäytöstä ei ole terveydelle haittaa. Sen sijaan runsas alkoholinkäyttö sekä sairastuttaa että tappaa vuodessa tuhansia suomalaisia. Kohtuu- ja liikakäytön välinen raja on kuitenkin vaikea määrittää – sopiva määrää riippuu yksilöstä.

Kohtuukäytön hyödyt

Kohtuullinen alkoholinkäyttö suojaa tutkimusten mukaan joiltain sairauksilta enemmän kuin täysraittius. Etenkin punaviini sisältää monia terveydelle hyödyllisiä yhdisteitä. Lasillinen viiniä päivässä vähentää muun muassa sepelvaltimotaudin, dementian, Alzheimerin taudin ja aikuistyypin diabeteksen vaaraa. Suomalaisille tyypillinen runsas kertajuominen sen sijaan tekee tyhjäksi alkoholin terveyshyödyt.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suurkulutuksen riskit

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomessa on arviolta 300 000–500 000 ihmistä, jotka juovat niin paljon, että siitä on haittaa terveydelle. Haitat ovat sitä suuremmat, mitä enemmän alkoholia kuluu. Päihdeongelma onkin suomalaisen yhteiskunnan merkittävin terveysuhka.

Lista alkoholin terveyshaitoista on pitkä: alkoholi aiheuttaa muun muassa ääreishermostovaurioita, maksasairautta, pikkuaivojen surkastumista ja impotenssia sekä kohottaa verenpainetta. Sydänlihassairaus on alkoholisteilla 100-kertainen muihin verrattuna. Suurkulutus lisää myös aivoverenvuodon, ylempien hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan syöpien, maksa-, paksusuoli-, peräsuoli- ja rintasyövän vaaraa. Liiallinen alkoholinkäyttö vaurioittaa lähes kaikkia elimiä. Alkoholi vaikuttaa myös hormonitoimintaan: naiset miehistyvät ja miehet naisistuvat.

Terveyden rapistumisen lisäksi alkoholin liikakäyttö vaikuttaa helposti muuhun elämään: perhe kärsii, normaalit sosiaaliset suhteet katoavat ja poissaolot työstä saattavat johtaa työpaikan menetykseen. Se voi myös tappaa: alkoholi on työikäisten miesten kuolemien suurin aiheuttaja.

Alkoholia pitäisi välttää raskauden toteamisen jälkeen, sillä se vaikuttaa sikiön kehittymiseen. Haitallisinta runsas päihteidenkäyttö on alku- ja keskiraskauden aikana, jolloin sikiön eri elimet muodostuvat. Jatkuva ja runsas alkoholialtistus aiheuttaa lapselle pahimmillaan FAS-oireyhtymän, joka aiheuttaa kasvuhäiriön, keskushermoston pysyvän toimintahäiriön, oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet ja epämuodostumia etenkin sukupuolielimissä.

Hoito

Alkoholin liikakäyttäjän ajavat lääkärin vastaanotolle usein kohonnut verenpaine, sydämen rytmihäiriö, epämääräiset vatsaoireet, unettomuus, ahdistuneisuus tai masennus. Kun vaivojen syyksi epäillään runsasta alkoholinkäyttöä, tehdään potilaalle niin sanottu mini-interventio. Tämän lyhytneuvonnan avulla pyritään löytämään ja hoitamaan alkoholin ongelmakäyttäjät jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin alkoholiriippuvuus on syntynyt.

Alkoholiriippuvuus syntyy yleensä hitaasti. Niinpä hoitokin kestää pitkään. Alkoholistia hoidetaan usein monen menetelmän yhdistelmillä. Psykososiaalisissa hoidoissa on tarkoituksena saada potilas oivaltamaan juomisensa syitä ja etsimään sille turvallisempia vaihtoehtoja. Lääkehoidoilla voidaan tehostaa psykososiaalisia hoitoja, mutta yksinään ne eivät auta.

Alkoholiriippuvainen ajattelee tyypillisesti, ettei kukaan ole huomannut hänen juomisongelmaansa. Siksi läheiselle kannattaa kertoa, jos on huolissaan tämän alkoholinkäytöstä. Tämä saattaa havahduttaa miettimään asiaa. Vastareaktiota ei tarvitse säikähtää – se kertoo siitä, että sanoma meni perille.

Liikakäytöstä voi päästä eroon myöntämällä oman ongelmansa. Oma halu ja motivaatio ratkaisevat, onnistuuko raitistuminen. Jos oma alkoholikäyttösi on alkanut huolettaa sinua, tai joku lähipiirissäsi on maininnut siitä, testaa tilanteesi internetissä osoitteessa www.paihdelinkki.fi

Lähde: Käypä hoito -suositus
www.kaypahoito.fi

Paljonko on paljon?

• Yksi alkoholiannos on pullollinen keskiolutta, lasillinen (12 cl) mietoa viiniä, pieni lasillinen (8 cl) väkevää viiniä tai snapsilasillinen (4 cl) viinaa.
• Pullollinen mietoa viiniä sisältää noin kuusi annosta ja viinapullo noin kaksitoista annosta. Tuoppi A-olutta on kaksi annosta.
• Riskiraja on naisille yli 16 alkoholiannosta ja miehelle yli 24 annosta viikossa. Myös viikoittainen humalahakuinen juominen kertoo henkilökohtaisen riskirajan ylittymisestä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla