Ikävuodet eivät tunnetusti kohtele kaikkia samalla tavalla. Vanhenemiselta kenenkään kroppa ei kuitenkaan välty.

– Vanhenemisprosessi on hyvin yksilöllinen, siihen ei ole olemassa yhtä kaikille pätevää kaavaa,  muistuttaa Taina Rantanen, gerontologian ja kansanterveyden professori Jyväskylän yliopistosta.

Mikään osa kehostamme ei kuitenkaan välty vanhenemiselta.

Vanhenemisen tahti on myös Taina Rantasen mielestä hidastunut ja nykyiset viisi- ja kuusikymppiset ovat tosiaan nuorentuneet parinkymmenen vuoden takaisista ikätovereistaan.

Tämä huomattiin esimerkiksi Ikivihreät-projektissa, jossa tutkittiin kahdeksan vuoden välein 65–69-vuotiaita. Seuraava ryhmä oli aina entistä terveempi, toimintakykyisempi ja aktiivisempi.

Nuoret eläkeläiset ovat siis paremmassa kunnossa kuin ennen.

Ihmisillä on kuitenkin eri käsityksiä siitä, milloin keski-ikäinen muuttuu vanhukseksi.

– Tietenkin myös vastaajan ikä ratkaisee, kun määritellään vanhuuden alkamisen ajankohtaa. Nuoret arvelevat vanhuuden alkavan varhemmin kuin keski-ikäiset.

Hän muistuttaa, että vanhenemisen vauhtiin vaikuttavat paitsi elintapamme, myös perimä sekä sattuma.

Sattumasta hän kertoo esimerkin Nokialla sattuneesta juomaveden saastumisesta. Arvioiden mukaan kymmenet kaupunkilaiset sairastuvat myrkytyksen seurauksena myöhemmin niveltulehdukseen. Vaikea tulehdussairaus puolestaan saattaa kiihdyttää vanhenemisprosessia.

Pitkä ikä, nopea kuolema

Perimään ja sattumaan emme voi vaikuttaa, mutta meillä on kaikki valta omiin elämäntapoihimme: liika ylipaino pois ja liikuntaa mukaan. Eikä peli ole menetetty, vaikkeivät lenkkipolut vielä viiteenkymppiin mennessä ole houkuttaneet.

– Viisikymppisenä ehtii aloittaa vielä hyvin. Omissa tutkimuksissani olen huomannut, että itse asiassa viisikymmentä on hyvä ikä aloittaa liikuntaharrastus, Taina Rantanen sanoo.

Motivaatiota siihen saa esimerkiksi tutkimuksesta, jossa huomattiin, että jos viisikymppisellä on käsissä puristusvoimaa, hänen toimintakykynsä on keskimäärin hyvä vielä 25 vuoden jälkeen.

Tutkimuksissa on nähty sekin, että keski-iästä alkaen harrastettu aktiiviliikkuminen viisikymppisenä ehkäisee tehokkaasti myöhempien vuosien sairaala- ja pitkäaikaishoidon tarvetta.

– Jokaisen toive taitaa olla saada elää vanhaksi ja kuolla sitten nopeasti. Fyysisesti aktiivisilla toive toteutuu todennäköisimmin.

Keski-iässä lihasten ja luuston painon osuus kokonaispainosta on jo laskemaan päin, mutta liikuntaharrastus paikkaa tilannetta. Pikajuoksun mestareita viisikymppisistä ei enää tule mutta maratoneilla he pärjäävät hyvin.

Vähän enemmän kuin eilen

Miten paljon meidän sitten pitäisi rehkiä, jotta riski joutua vanhana pitkäksi aikaa vaipoissa makaamaan olisi mahdollisimman pieni?

Taina Rantanen vierastaa tiukkoja liikuntasuosituksia. Hänen oma ohjeensa liikuntaa aloittaville on tehdä enemmän kuin edellisenä päivänä.

– Jos et ole aiemmin kävellyt portaita, tee se ensin joka toinen päivä, sitten päivittäin.

Hyvä ikä syntyy muutenkin kuin lenkkipoluilla. Lukuisissa selvityksissä on huomattu, että pitkiä hyviä toimintavuosia tietää myös mielekäs puuhastelu, oli se sitten opiskelua, puutarhanhoitoa tai järjestötouhuja. Lajilla ei ole väliä, kunhan siitä nauttii.

Me nuorrumme, siitä kertovat sekä arkiset kokemukset että tutkimustiedot. Yliassistentti Pirjo Nikander oli juuri käymässä Tukholmassa 50-vuotisjuhlissa. Niissä hoettiin, että 60 vuotta on uusi 50 vuotta.

– Niin paljon sitä kuulee, että väittämään alkaa jo uskoa, hän sanoo.

Nikander toimii yliassistenttina Jyväskylän yliopiston Ihmistieteiden metodikeskuksessa sekä sosiaalipsykologian dosenttina Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Hän on kirjoittanut muun muassa ikärasismista sekä teoksen Naiset ja ikääntyminen.

Ihmisen ikään kuuluvat paitsi kronologinen kalenteri-ikä, myös psyykkinen eli tunneikä, fyysinen ja sosiaalinen ikä. Kuusikymppinen voi siis tuntea olevansa viisikymppinen, ja kalenteri-iältään viisikymppinen nelikymppinen, tai miksei nuorempi.

– On tietysti toinen juttu, miten ympäristö ottaa vastaan itsensä hyvin nuoreksi tuntevan, Pirjo Nikander huomauttaa.

Nuttura vai kypärä?

Ikääntymistutkimuksessa on huomattu, että ympäristön määrittämä, kullekin iälle sopiva käyttäytyminen on onneksi monipuolistumassa – vaikka yhä edelleen kulttuurimme arvostaa nuorekkuutta. Vanheneminen nähdään vieläkin turhan usein ennemmin menetyksinä kuin saavutettuina asioina.

Mutta onneksi meillä tehdään entistä yleisemmin niin sanottuja ikätekoja eli ravistellaan käsityksiä, mitä missäkin iässä on soveliasta tehdä. Yli viisikymppiset perustavat omia diskojaan, kun eivät muuten löydä mieluisia illanviettopaikkoja ja extreme-lajien harrastajien ikähaitarit kasvavat kaiken aikaa.

– Toivottavasti heidän esimerkeistään ei välity käsitystä, että ikääntyvien on kynsin hampain matkittava nuorempien käyttäytymistä. On myös ihan ok vetää tukka nutturalle ja lukea kiikussa kirjaa. Pääasia on, että pystyy elämään itselleen sopivalla tavalla, oli ikä mikä tahansa.

Ihmisillä pitää siis olla aidosti valinnanvaraa. Nuoruuden pakkopaita on ikäsyrjintää sekin. Suomessa on onneksi jo nyt hurja määrä eri tapoja olla tietynikäinen, ja kuva monipuolistuu kaiken aikaa lisää.

– Ei ole yhtä tietä onnistuneeseen ikääntymiseen, se on ihan selvä. Suomalaiset eivät enää elä yhtenäiskulttuurissa, sen murtuminen näkyy yhä selvemmin.

Sisältä sama

Pirjo Nikander haastatteli pro gradu työssään 70–80-vuotiaita naisia sekä viiden vuoden takaisessa  väitöskirjassaan viisikymppisiä, suuriin ikäluokkiin kuuluvia naisia ja miehiä. Kun hän kysyi heiltä parasta ihmisen ikää, moni heistä kertoi elävänsä sitä paraikaa.

– Tuohon todennäköisesti vaikuttaa kokemamme psykologinen ikä. Se muotoutuu aika nuorella iällä eikä kummemmin muutu sen jälkeen. Tuntemus siitä, kuka minä olen, pysyy aika lailla vakiona lopun elämäämme.

Ikääntymistutkijat puhuvat iän naamiosta, ulko- ja sisäpuolen välisestä epäsuhdasta. Tunnemme, että minuus säilyy ennallaan ja on ajalle immuuni, vaikka iän karttuessa terveys reistailisi ja ympäristö muuttuisi. Toisin sanoen kroppamme näyttää muille kronologisen ikämme, mutta sisältä pysymme suurin piirtein samoina – ellei sitten hyvin vakava sairaus tai muu kriisi ravistele meitä.

Toisaalta myös toimintakyvyn menetys kolhaisee ihmisiä eri tavalla. Jos esimerkiksi on koko ikänsä ollut hyvin liikunnallinen, menetys tuntuu ehkä suuremmalta kuin henkisiin asioihin paneutuneella ihmisellä.

Tärkeä oma tuntemus

Ei ole ollenkaan yhdentekevää, minkä ikäiseksi tunnemme itsemme. Tutkija Virpi Uotinen hämmästyi itsekin parin vuoden takaisen väitöskirjansa tuloksia. Hänen tutkimuksessaan ihmisiltä kysyttiin, minkä ikäisiksi he tuntevat itsensä.

Iäkkäistä haastatelluista noin puolet kuvasi itsensä kalenteri-ikäänsä nuoremmaksi ja lähes yhtä moni tunsi itsensä ikäisekseen. Vain pieni, usein muita huonokuntoisempi vähemmistö, piti itseään kalenteri-ikäänsä vanhempana.

Tuloksissa selvisi, että ikäänsä vanhemmaksi kuvanneet kuolivat seuranta-aikana muita useammin.

– Tulos on aika raju, kun yksi karkea ikäkysymys kertoi noin paljon lopputuloksesta.

On tietysti helppo ajatella, että sairas ihminen tuntee itsensä vanhaksi ja kuolee sairauteensa terveitä nopeammin.

– Toki sairaus selitti osan, mutta kaikkea sillä ei voitu selittää. Osa ihmisten ikäkokemuksesta on jotakin muuta kuin terveyteen liittyvää.

Virpi Uotinen päättelee, että subjektiivinen eli koettu ikä kertoo yleisemminkin ihmisen hyvinvoinnista ja asennoitumisesta.

Oikeanlainen vanhus

Mikä sitten vaikuttaa siihen, että jotkut ihmiset ovat muidenkin mielestä ikäistään nuorempia, varsinaisia ikinuoria?

– Kyse taitaa olla näiden ihmisten asennoitumisesta. Yleensä ikäistään nuoremmalta vaikuttavat olevan henkisesti joustavia, he seuraavat aikaansa. He eivät ole juuttuneet menneeseen vaan ovat onnistuneet säilyttämään henkisen vireyden. He innostuvat, ja heillä on nykyajassakin asioita, jotka pitävät arjessa kiinni, Virpi Uotinen vastaa.

Pirjo Nikander on pohtinut ikääntymistä tutkiessaan myös nykyajan asettamia vaatimuksia.

– ”Oikeanlaista” ikääntymistä tai vanhuutta on olla juuri aktiivinen, ulospäin suuntautunut, sataan eri paikkaan ehtivä ikiliikkuja. Mutta entä jos ei jaksa eikä halua? Jos mieluummin käpertyy itseensä?

Hän toivoo, ettei kaikkia pakotettaisi esittämään tyytyväisiä.

– Ikääntymistutkimuksissa mitataan toistuvasti, miten tyytyväisiä ihmiset ovat. Se on kummallista. Olen joskus koettanut muistuttaa, että jos kroppa pettää eikä enää pysty toimimaan siten kuin on tottunut, miksi pitäisi olla tyytyväinen? Moninaisuuteen kuuluu, että saa olla myös äkäinen. Jos luvataan parempaa hoivaa, eikä sitä annetakaan, eikö ole luonnollista olla äkäinen? Vihaisuus voi olla joskus aika tärkeä asia.

Ihana eläkeikä!

Yleisesti on luultu – yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin vedoten – että ikääntyminen aiheuttaa naisille enemmän päänvaivaa kuin miehille. Virpi Uotisen tutkimuksessa, kuten joissakin muissakin eurooppalaisissa, on huomattu, että asia on päinvastoin.

Kun ihmisiltä kysyttiin, milloin on paras ikä, naiset vastasivat miehiä useammin, että nyt, tai jopa joskus tulevaisuudessa.

Sukupuoliero toistui kaikissa ikäryhmissä, näin kävi myös 65–84 -vuotiaiden seurantatutkimuksen molemmilla tutkimuskerroilla. Naisten ihanneiän keskiarvot olivat järjestelmällisesti useita vuosia korkeammat kuin vastaavanikäisten miesten.

– Naiset eivät toisin sanoen näyttäisikään pelkäävän kauneuden menettämistä tai murehtivan sitä, että ovat vähemmän houkuttelevia miesten silmissä.

Virpi Uotinen pohtii, että ehkä fyysisen suorituskyvyn heikentyminen onkin miehille kovempi juttu kuin on aiemmin tultu ajatelleeksi. Tai sitten naiset osaavat nauttia enemmän uudesta elämänvaiheesta, kun rankka työ- ja perhe-elämä hellittävät ja aikaa jää lopulta itselle. Naisia myös enemmän vuosia jäljellä elinajanodotteen mukaan.

Nykyajassa näkyy selvästi, että keski-iälle ominainen elämäntyyli jatkuu kauemmin kuin ennen. Vaikka siirrytään eläkkeelle, elämä on hyvää ja onnellista. Eläkkeellä on enemmän aikaa niille rakkaille asioille, joita työelämän aikaan ehti tehdä vain vapaa-ajalla.

– Nykyisten yli kuusikymppisten elämä eläkkeellä on niin rikasta, että jo nelikymppiset alkavat haikailla sinne kireän työtahdin puristuksessa. Kolmannesta iästä on tullut hyvin houkutteleva ja positiivinen.
Kun hyvä kolmas eli eläkeikä mieluisine aktiviteetteineen pitenee, lykkäämme yhä kauemmas neljättä eli riippuvuuden ikää.

Lihan tyrannia helpottaa

Pirjo Nikanderin mielestä työelämässä mennään pahasti metsään, jos suhtautuminen ihmisiin päätetään ainoastaan kronologisen iän perusteella. Ihmistä määrittelevät monet muutkin seikat, kuten sukupuoli, etninen tausta, luokka-asema… Ei ole mielekästä nostaa yhtä niistä korostetusti yli muiden.

Onneksi työelämän ikärasismi on hellittämässä. Uusi eläkepolitiikka ja kampanjointi työssä jaksamisen puolesta ovat tuottaneet hissukseen tulosta. Työpaikan vaihto onnistuu vielä yli viisikymppisenäkin, eikä siinä vaiheessa ole mitenkään outoa vaihtaa vaikka koko alaa.

Uudesta ajasta kertoo myös esimerkiksi kosmetiikkateollisuus, joka nykyään mainostaa tuotteitaan teemalla ”pro age” eli iän puolesta. Vielä vähän aikaa sitten mainokset näyttivät lähinnä ”anti age” eli ikää vastaan -tuotteita. Nyt ihossa saa mainostenkin mukaan näkyä ryppyjä ja vatsassa pyöreyttä.

– Lihan tyrannia helpottaa, Nikander heittää.

Myös Virpi Uotisen mielestä ihmisen kalenteri-ikä on lopultakin aika heikko osoitin siitä, millainen ihminen on. Hän kertoo esimerkin ruotsalaisesta pienestä Mellerudin kunnasta, jossa on jo pari vuotta voinut hakea työpaikkaa pelkästään kokemuksen ja koulutuksen perusteella.

Ensimmäisellä hakukierroksella ei tarvitse kertoa nimeään, sukupuolta eikä syntymäaikaa. Noiden ihmisen määreiden on osoitettu vaikuttavan siihen, kuka pääsee haastatteluun ja saa lopulta työpaikan.

Mellerudin malli on herättänyt Ruotsissa valtakunnallista kiinnostusta ja saattaa levitä edelleen.

– Voisimme hyvin miettiä, mitä ikä loppujen lopuksi kertoo esimerkiksi kahdesta samana vuonna syntyneestä ihmisestä? Kummatko ovat enemmän samankaltaisia: ne jotka ovat kalenterin mukaan samanikäisiä vai ne jotka kokevat olevansa samanikäisiä?

Paljon kalenteri-ikää enemmän ihmistä kuvaa esimerkiksi se, millaisessa kunnossa hän on, mistä hän on kiinnostunut, mitä harrastaa tai millainen on kaiken kaikkiaan hänen toimintakykynsä.

Kalenteri kertoo, että vuosia on kertynyt reippaasti keski-ikään, mutta olo on edelleen kuin kolmikymppisellä. Kyllä, se on mahdollista. Tunneikä ei kalenterivuosia tunne.

Lue lisää ikääntymisestä.

uni ei virkistä mikä väsynyttä nuorta vaivaa

Ongelmani on yhtäkkiä alkava uskomaton väsymys. 10 tunnin yöunet eivät auta. Kävin päivystyksessä, verenpaine oli koholla, mutta merkkejä diabeteksestä ei ollut (verensokeri oli 4,8). Päänsärkyäkin on, kylmyyskohtauksia ja sormet puutuu herkästi, kun käytän puhelinta tai kaukosäädintä. Tuntuu niin kuin olisi puoliunessa. Olen 17-vuotias.

Voisit hyötyä vielä toisesta, rauhallisemmasta vastaanotosta, jossa oireitasi ja elintapojasi selviteltäisiin tarkemmin ja sinut tutkittaisiin uudelleen. Päivystyksessä tutkitaan vain asioita, joihin pitää välittömästi puuttua.

Mahdollisia nuoren ihmisen väsymyksen aiheuttajia voivat olla esimerkiksi raskaus, masennus, kilpirauhasen toimintahäiriö, anemia, stressi, liiallinen tai liian vähäinen liikunta tai epäsäännölliset uni- tai ruokailutavat. 10 tuntia unta viikonloppuyönä ei riitä, jos arkisin nukkuu vain viisi tuntia.

Syöthän säännöllisesti ja monipuolisesti myös lihaa, kalaa ja kasviksia? Nopeasti verensokeria nostavat pikaruoat, energiajuomat ja karkit johtavat hetken päästä voimakkaaseen väsymykseen, kun veren sokeri heilahtelee.

Väsymystä voi aiheuttaa myös jokin stressaava kysymys. Kaikkea ei aina ole niin kovin helppoa edes itse hoksata. Elämäntilanne on joka tapauksessa lähes kaikilla tuon ikäisillä rankka: pitäisi tehdä suuria valintoja. Aikuisten odotukset tuntuvat helposti ylivoimaisilta, eikä oma minäkuvakaan ole vielä selkeytynyt. Jos lääkärin vastaanotolta ei löydy hyviä selityksiä, juttele vaikkapa psykologin kanssa.

Kylmyyskohtaukset ovat tyypillisiä alipainoisilla. Puutumisoireesta voisit ehkä lukea lisää Terveyskirjasto.fi-sivuilta. Yleensä oire on vaaraton. Väsymykseen se tuskin liittyy millään tavalla.
 

Elina Hermanson
lastentautien erikoislääkäri ja nuorisolääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Merivuokosta uusia lääkkeitä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin

Valtamerissä, sademetsissä ja talojen takapihoilla voi piillä parannus niin MS-tautiin kuin HIViin. Luontaistuote ei silti ole yhtä kuin lääke: vuosien tutkimus ja kehittely muovaavat luonnon yhdisteet uudenlaisiksi.

Lääkkeet vastaan luonto, tiede vastaan usko. Väittely on tuttu, mutta todenvastainen. Tieteessä lääkkeet ja luonto kulkevat tiiviisti käsikkäin — tulevaisuudessa ehkä vielä tiiviimmin.

Luonto osaa sekoittaa tappavan myrkyllisiä kemikaaleja, mutta myös rohtoja vakaviin sairauksiin. Näissä yhdisteissä saattaa piillä ratkaisu moniin nykylääketieteen merkittävimpiin haasteisiin, kuten autoimmuunisairauksiin ja antibioottiresistenssiin.

Farmakognosian dosentti Yvonne Holm puhuu luontotrendistä: tutkijat kartoittavat koluamattomia maailmankolkkia uusien lääkkeiden toivossa ja seulovat kehittyneillä tekniikoilla yhdisteitä tutuista eliölajeista.

— Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi betuliinihappoa, jota saadaan koivun kaarnasta. Se saattaa tehota ihosyöpään ja HIViin, Holm kertoo.

Maapallolla elelee arviolta noin 250 000 kasvilajia, 30 miljoonaa hyönteislajia ja vastaavat määrät sieniä, leviä ja bakteereita. Valtaosa niissä lymyävistä yhdisteistä on vielä tutkimatta. Toisinaan uusi lääke löytyy läheltä: vastikään yhdysvaltalaistutkijat löysivät
tehokkaan antibiootin tuiki tavallisesta maaperänäytteestä.

— Luonnon potentiaali on valtava. Uusia aineita löytyy kaiken aikaa suurennuslasin alle.

Syvyydet syynissä

Nykytutkijoita kiehtovat pimeät syvyydet. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on valtamerten peitossa, ja nuo kolkat ovat vielä pitkälti tutkimattomia.

Teknologian kehitys on helpottanut merenpohjien tavoittamista. Tutkimuskohde on hankala, mutta hedelmällinen: monilla merenelävillä on esimerkiksi antibakteerisia ja syöpäsoluja tappavia ominaisuuksia.

— Alan konferensseissa puhutaan jatkuvasti merestä ja kaikesta, mitä sieltä löytyy: kasveista, kotiloista, molluskeista, mikrobeista, Holm sanoo.

Yhdysvalloissa on menossa tutkimus, jossa testataan merivuokon myrkystä eristettyä lääkettä ylipainoon ja insuliiniresistenssiin sekä tulehduksellisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin ja punahukkaan.

Osa merenpohjasta on jo ongittu apteekin hyllylle. Merietanan myrkystä, konotoksiinista, onnistuttiin 2000-luvulla valmistamaan tuhat kertaa morfiinia vahvempi kipulääke.

— Toinen merkittävä tutkimuskohde ovat sademetsät. Hirveän pieni osa metsien lajeista tutkitaan kemiallisesti, ja vain murto-osasta kartoitetaan vaikutukset.

Luonnon lääkeaineiden metsästyksestä saattaa kuitenkin tulla kilpajuoksu ajan kanssa. Sademetsiä harvennetaan kiihtyvää tahtia, ja liikakalastus ja saastuminen uhkaavat merien rikasta eliöstöä.

Kaarnasta pilleriksi

Lääkekaappimme sisällöstä suuri osa on alun perin luonnon omia yhdisteitä. Yhä useampi lääke valmistetaan teollisesti, mutta ilman luontoa lääketiede tuskin olisi kehittynyt nykyisenlaiseksi.

— Vastikään kaksi yhdysvaltalaistutkijaa kävi läpi viimeisten 20 vuoden aikana lanseerattujen lääkkeiden molekyylit. He päättelivät, että noin puolet on peräisin luonnosta, Holm kertoo.

Kaikista syöpälääkkeistä noin 65 prosenttia on ainakin välillisesti luonnosta peräisin, antibiooteista peräti 75 prosenttia.

Lääkeaineita etsitään luonnosta kahta reittiä: näytteitä poimimalla ja niiden tehoa testaamalla tai kansanlääkintäperinnettä tutkimalla.

Tuhatvuotinen käyttöperinne ei vielä yksinään todista aineen tehoa, mutta toisinaan kokemustieto osuu oikeaan.
Näin kävi esimerkiksi aspiriinin kohdalla. Muinaiset egyptiläiset pureksivat pajunkaarnaa kuumeeseen ja päänsärkyyn autuaan tietämättöminä siitä, että he nielivät samalla salisiinia, joka muuntuu kehossa salisyylihapoksi. Salisiini onnistuttiin eristämään pajusta 1800-luvulla. Asetyylisalisyylihappo, maailman yleisin tulehduskipulääke, tuli markkinoille saman vuosisadan vaihteessa.

Tie metsänreunasta apteekin hyllylle on kuitenkin pitkä ja mutkikas: aikaa kuluu keskimäärin 15—20 vuotta ja karsinta on armoton. Matkan varrella tuhannet ja taas tuhannet lääkeainekokelaat hylätään, jos ne eivät osoita toivottua tehoa ihmisillä tai myrkyllisyys peittoaa hyödyt. Arviolta noin yksi tuhannesta testatusta yhdisteestä osoittaa jonkinlaista tehoa, ja näistäkin vain murto-osa päätyy lääkkeinä markkinoille.

Joskus luonnon seos on mysteeri, jota lääketiede ei pysty jäljittelemään. Esimerkiksi mäkikuisman tehosta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa on näyttöä, mutta vaikuttavia aineita ei ole onnistuttu selvittämään. Mäkikuisma näyttäisi olevan sellaisenaan ainutkertainen sekoitus yhdessä toimivia, toisiaan tehostavia aineita.

Terveyden ylläpitoon

Jos luonto on niin verraton lääketehdas, miksi emme hylkäisi teollisia lääkkeitä kokonaan ja popsisi vaivoihimme luontaistuotteita?
Yvonne Holm muistuttaa, ettei lääkeyrtti ole yhtä kuin tutkittu ja testattu lääke. Luontaistuotteet ovat usein teollisesti valmistettuja seoksia tai uutteita, joissa on monia vaikuttavia aineita. Noiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat, eikä teho ole yhtä ennustettava kuin lääkkeellä.

— Päälinjaus on, että luontaistuotteita käytettäisiin terveyden ylläpitämiseen, lääkkeitä sairauksiin. Tätä kautta molemmat löytäisivät oman kolonsa, Holm toteaa.

Luontaistuotteiden pitkäaikaisvaikutukset tunnetaan huonosti, eikä niitä valvota kuten lääkkeitä. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa ovat riski etenkin sairaille ja useita lääkkeitä käyttäville. Luontaistuotteen käyttö on esimerkiksi johtanut verenohennushoidon vaaralliseen tehostumiseen. Leikkauksiin meneviä neuvotaankin toisinaan lopettamaan omega 3 -valmisteiden käyttö, koska ne lisäävät vuotoriskiä.

Lääkeaineen kerääminen luonnosta on hidasta ja usein kallista. Siksi lääkkeiden valmistaminen teollisesti on monella tapaa järkevää. Jos lääke on vaikkapa yhden harvinaisen kasvilajin varassa, sekä lääkkeen että kasvin tulevaisuus saattavat vaarantua.

Toisinaan luonnosta eristetyt molekyylit ovat niin mutkikkaita, että niiden valmistaminen laboratorioissa on hankalaa tai mahdotonta. Avuksi ovat tulleet biotekniikan keksinnöt: Suomessakin tutkitaan paraikaa, miten kasvisolut voitaisiin valjastaa lääketehtaiksi, jotka tuottaisivat haluttuja yhdisteitä nopeasti ja suuria määriä. Jo nyt monet mikrobilajit on saatu tuottamaan antibiootteja.

Kuplia ja uusia lupauksia

Raflaaviin väitteisiin luontaistuotteiden sairauksia parantavasta voimasta kannattaa Holmin mukaan suhtautua kriittisesti. Vaikka jokin pakurikäävän tai valkosipulin yhdiste tappaisi tiettyjä syöpäsoluja laboratoriokokeissa, se ei välttämättä tehoa muihin solutyyppeihin saati kukista syöpää ihmiselimistössä.

— Esimerkiksi trooppisesta noni-hedelmästä kehkeytyi aikanaan iso kohu, kun sen mainostettiin tehoavan syöpään ja moneen muuhun sairauteen. Ihmiskokeista saatua näyttöä ei kuitenkaan ollut.

Sama pätee toisinkin päin: jos luontaistuotteen tehoa ei vielä olisi todettu tutkimuksissa, se ei automaattisesti tarkoita, että tuote ei tehoaisi.

Luonnosta löytyy jatkuvasti uusia yhdisteitä, jotka voidaan valjastaa tehokkaiksi lääkkeiksi. Aina ei tarvitse mennä kotikeittiötä kauemmas. Yksi lupaavimmista on hunaja, joka on jo sellaisenaan superruokaa antioksidantteineen ja antibakteerisine ominaisuuksineen. Tulevaisuudessa teekupillisen makeuttajasta saattaa olla aseeksi jopa pelättyjä superbakteereja vastaan.  

Mikä on sarkoidoosi, miten sitä hoidetaan?

Minulla on todettu sarkoidoosi. Lääkäri ilmoitti, että seurataan sairautta. Missä vaiheessa hoito aloitetaan? Yli vuoteen en ole tuntenut itseäni terveeksi.

Sarkoidoosi on tulehdussairaus, jossa elimiin muodostuu tulehdussolukertymiä eli granuloomia. Niitä voi esiintyä lähes missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa ja ihossa. Sarkoidoosin aiheuttamat oireet ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, missä tulehdussolu­kertymiä on.
Sarkoidoosiin sairastuu vuosittain Suomessa noin 500 henkilöä ja yleisin sairastumisikä on 20—40 vuotta. Kysymyksestä ei ilmene minkä elimen sarkoidoosi kysyjällä on. Kaikista potilaista yli puolet paranee ilman hoitoa. Akuutissa taudissa lähes kaikki paranevat ilman hoitoa.

Hoito aloitetaan yleensä aina jos todetaan sydän-, neuro-, silmä- tai ylähengitysteiden sarkoidoosi sekä oireisessa tai etenevässä keuhkosarkoidoosissa.
Hoito aloitetaan yleensä suun kautta otettavalla kortisonilla. Myös muita lääkkeitä voidaan käyttää jos kortisonille ei tule toivottua vaikutusta. Aktiiviin tai etenevään tautiin sairastunutta seurataan yleensä erikoissairaanhoidossa kunnes tauti on sammunut. Suosittelen kysyjää keskustelemaan hoitavan lääkärinsä kanssa asiasta.   
 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Tinnitusta helpottaa luonnon äänien kuuntelu

Tinnituksessa korvissa kuuluu ääntä, esimerkiksi huminaa, kohinaa, suhinaa tai vihellystä. Sitä ei kannata jäädä kuuntelemaan.

Tinnitus saattaa liittyä kuulojärjestelmän sairauksiin, kuten  Ménièren tautiin, mutta usein sille ei löydy selkeää syytä.

Joskus korvat alkavat soida melualtistuksen tai tapaturman jälkeen.

Myös purentahäiriöt tai niskalihasten jännitys voivat olla yhteydessä korvien soimiseen. Korva voi humista myös nuhassa tai jos korvakäytävä on täynnä vaikkua.

Hoito

Tinnituksesta tulee herkästi itseään ruokkiva kierre. Jos tinnituspotilas alkaa suojautua kaikilta ääniltä, hän päätyy ojasta allikkoon.

Parasta lääkettä on äänimaailman rikastaminen, koska se vie huomion muualle ja poistaa tinnitukseen liittyviä negatiivisia tunnelatauksia. Myös luonnon äänet, kuten sateen ropina tai veden liplatus, rauhoittavat.

Sekin helpottaa, kun lääkäri kertoo, ettei vaiva ole vaarallinen. Jos tinnitukseen liittyy kuulon alenema, kuulokoje helpottaa.