Osa rintasyövistä voi uusiutua vielä 20 vuotta onnistuneen hoidon jälkeenkin, tuore tutkimus osoittaa. Havainto koskee estrogeenireseptori-positiivisia (ER) rintasyöpiä.
Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä, ja se perustuu 88 aikaisemman tutkimuksen ja 63 000 ER-positiiviseen rintasyöpään sairastuneen naisen tietoihin. Naiset olivat saaneet leikkauksen lisäksi hormonaalista lääkehoitoa viiden vuoden ajan ja heidän syöpänsä oli parantunut.
Vaikka naisten syövät olivat parantuneet, seuraavien 15 vuoden aikana heidän riskinsä sairastua syöpään uudelleen pysyi tasaisesti kohonneena. Rintasyövän uusiutumisia todettiin esimerkiksi luustossa, keuhkoissa tai maksassa.Uusien kasvainmuutosten riski oli suoraan yhteydessä alkuperäisen syövän kokoon ja siihen, kuinka moneen imusolmukkeeseen syöpä oli tuolloin levinnyt. Merkittävin riski oli potilailla, joiden kasvain oli ollut suuri ja levinnyt ainakin neljään imusolmukkeeseen. Näistä naisista 40 prosenttia sairastui uuteen syöpään seuraavien 15 vuoden aikana. Kun alkuperäinen kasvain oli ollut pieni eikä ollut levinnyt imusolmukkeisiin, vain 10 prosenttia sairastui uudelleen, tutkijat havaitsivat.
ER-positiiviseen rintasyöpään sairastuneet saavat liitännäishoitona hormonaalista lääkitystä viiden vuoden ajan, mutta nyt julkaistut tulokset antavat aiheen miettiä pitäisikö hoitoa jatkaa tätäkin pitempään ainakin potilailla, joiden syövän uusiutumisriski on suuri. Suomessa näin tehdään ja lääkitystä jatketaan kymmenen vuotta potilailla, joiden uusiutumisriski on suuri, esimerkiksi juuri kainalon imusolmukkeisiin levinneen syövän takia.

Rintasyöpään sairastuu noin joka yhdeksäs nainen, mikä tekee siitä Suomessa naisten yleisimmän syövän. Rintasyövän ennuste on yleensä hyvä. Kymmenen vuoden kuluttua diagnoosista 85 prosenttia potilaista on edelleen hengissä.

Uutispalvelu Duodecim (New England Journal of Medicine 2017;377:1836 - 184)http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1701830#t=abstract

(2017119) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Erilaiset stressin hallitsemiseen ja vähentämiseen tarkoitetut menetelmät voivat tuoreen tutkimuksen mukaan auttaa epilepsiaa potevia vähentämään sairauteensa liittyviä kohtauksia. Tutkimus julkaistiin Neurology-lehdessä.
Tutkimukseen osallistui 66 epilepsialääkityksellä olevaa potilasta, joiden kohtaukset eivät pysyneet kurissa lääkityksestä huolimatta. Osana tutkimusta kaikki potilaat tekivät psykologin opastuksella harjoituksia, joita heidän toivottiin toistavan kahdesti päivässä.
Puolet potilaista sai opastusta rentoutustekniikkaan, jossa hengitysharjoitusten lisäksi lihaksia vuoroin jännitetään ja rentoutetaan. Toinen puolisko toimi verrokkiryhmänä, ja heitä ohjattiin huomion keskittämiseen muun muassa listaamalla päivän tapahtumia.Ennen tutkimusta tutkijat uskoivat rentoutusryhmäläisten hyötyvän harjoituksista verrokkeja enemmän. Kuitenkin kun he vertasivat ryhmiä tutkimuksen päätteeksi, lihasrentoutusryhmäläisten epilepsiakohtausten havaittiin vähentyneen 29 prosenttia, mutta suurin piirtein yhtä suuri muutos havaittiin verrokkiryhmässä.Havainnot olivat hieman yllättäviä, mutta tutkijat uskovat stressinhallinnan parantuneen kummassakin ryhmässä jo psykologikäyntien ansiosta. Myös jokapäiväinen keskittyminen ja oman voinnin ja stressitason seuraaminen todennäköisesti paransivat tilannetta kummassakin ryhmässä.
Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja hankitut tekijät. Epilepsiassa esiintyy toistuvasti kohtauksia, joissa tajunta hämärtyy ja samalla voi esiintyä kouristuksia tai muita oireita. Epilepsiaa sairastaa noin yksi suomalainen sadasta.
Uutispalvelu Duodecim
(Neurology 2018;DOI:10.1212/WNL.0000000000005109)http://n.neurology.org/content/early/2018/02/14/WNL.0000000000005109

(2018221) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien eteisvärinää hoidetaan yleensä lääkkeillä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan parempaan tulokseen päästäisiin sydämen sähköistä toimintaa muokkaavalla ablaatiohoidolla. Hyödyt näkyvät vähäisempinä sairaalahoitojaksoina sekä alhaisempana kuolleisuutena.Katetriablaatiossa sydämen sähköistä toimintaa muokataan verisuoniteitse tehtävällä sydämen sisäisellä toimenpiteellä. Operaatiolla eristetään eteislihassäikeitä, jotka sotkevat sydäneteisten sähköistä toimintaa, jolloin sähköinen aktiivisuus säilyy järjestyneenä.Menetelmää on käytetty eteisvärinän hoidossa pitkään, mutta tätä ennen sen paremmuutta suhteessa lääkitykseen ei ole todistettu potilailla, joilla on myös sydämen vajaatoiminta. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tulokset saatiin satunnaistamalla 360 potilasta joko katetriablaatioon tai tavanomaiseen lääkehoitoon. Kaikilla potilailla oli sydämen rytmihäiriötahdistimet.
Runsaan kolmen vuoden seurannan aikana ablaatioryhmäläisistä 28 prosenttia menehtyi, mikä oli selvästi vähemmän kuin lääkitysryhmän 45 prosenttia. Myös sydän- ja verisuonitaudeista johtuva kuolleisuus oli heillä selvästi vähäisempää.

Tulokset ovat ensimmäinen laadukkaaseen aineistoon perustuva osoitus siitä, että ablaatiohoito vähentää sydämen vajaatoimintaa sairastavien eteisvärinäpotilaiden kuolleisuutta enemmän kuin lääkehoito. On silti mahdollista, että tämä ei koske kaikkia potilaita kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi lisätutkimuksia tarvitaan vielä.

Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriöistä, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Eteisvärinä suurentaa aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä. Katetriablaation on osoitettu pienentävän aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa.

Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2018;378:417 - 427)http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1707855

(2018221) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.