Pitkään jatkuvat kovat helteet ovat terveysriski jo nyt, mutta tulevaisuudessa helleaaltojen aiheuttamat kuolemat tulevat todennäköisesti lisääntymään ympäri maailmaa. Pahimmat vaikutukset ovat trooppisilla ja subtrooppisilla seuduilla, mutta hellekuolleisuus tulee kasvamaan myös Euroopassa ja muualla.Tutkimusten mukaan helleaallot tulevat ilmastonmuutoksen myötä yleistymään, ne ovat pahempia ja kestävät pitempään. Tämän seurauksena pahimmassa tapauksessa helleaaltojen aiheuttamat kuolemat voivat jopa nelinkertaistua monissa Australian suurkaupungeissa, mutta suurimmat vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti köyhien maiden huono-osaisiin, jotka asuvat tiheästi asutuissa kaupungeissa trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla.

Tiedot perustuvat laajaan yli 20 maata kattavaan mallinnukseen, jossa pyrittiin arvioimaan helleaaltojen vaikutuksia vuosina 2031–2080. Mallinnuksessa huomioitiin mm. kasvihuoneilmiötä edistävät päästöt, eri maiden valmiudet kohdata helleaaltojen haittoja sekä väestön tiheys.

Mallinnuksensa perusteella tutkijat toivovat maailman valtioiden panostavan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin sekä hellekuolemien ehkäisyyn hyvissä ajoin. Helteiden haitat kohdistuvat varsinkin pitkäaikaissairaisiin sekä kotona ja hoitolaitoksissa oleviin vanhuksiin. Suomessa pitkät hellejaksot vuosina 2003 ja 2010 johtivat tutkitusti useampiin satoihin ennenaikaisiin kuolemiin näissä ryhmissä.Tulokset julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim(PLOS Medicine 2018)http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2018731) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lihavuus suurentaa ja laihtuminen pienentää myös nuorten aikuisten riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tuore tutkimus osoittaa. Tulos vahvistaa entisestään näyttöä liikakilojen ja sydänvaivojen yhteyksistä. Tulokset perustuvat 2,6 miljoonan kolmekymppisen miehen ja naisen yhdeksänvuotiseen seurantaan.Etelä-Koreassa tehty tutkimus osoitti lihavien sairastuvan sydäninfarktiin ja sepelvaltimotautiin 1,5–2 kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisten. Lievempi ylipainoisuus liittyi sekin suurentuneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Myös muutokset painossa vaikuttivat sairastumisriskeihin. Varsinaista seurantaa edeltävien vuosien aikana laihtuneiden sairastumisriski oli noin kolmanneksen pienempi ja samana aikana normaalipainoisesta lihavaksi tulleiden kolmanneksen suurempi kuin normaalipainoisena pysyneiden. Sepelvaltimotauti aiheuttaa globaalisti noin kahdeksan miljoonaa kuolemaa vuodessa ja kuolleisuuden uskotaan nousevan lähivuosina. Lihavuuden yleistymisellä on tässä suuri merkitys.Suomalaisaikuisista yli puolet on vähintään ylipainoisia (painoindeksi yli 25) ja joka viides täyttää varsinaisen lihavuuden (painoindeksi vähintään 30) kriteerit. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi: 78 kg / (1,70 m × 1,70 m) = painoindeksi 27.Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Internal Medicine 2018;178:1060–1086) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2684478

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Jos kehitys jatkuu nykyisellään, naisten keuhkosyöpäkuolemat voivat yleistyä jopa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, tutkijat arvioivat. Samaan aikaan esimerkiksi rintasyöpäkuolleisuuden uskotaan vähentyvän noin 10 prosenttia. Tiedot perustuvat 52 maata kattavaan analyysiin, joka julkaistiin Cancer Research -lehdessä.Analyysin perusteella tutkijat uskovat keuhkosyövän tappavan vuonna 2030 vuosittain noin 16 naista sadastatuhannesta, kun vuonna 2015 siihen kuoli 11 naista sadastatuhannesta. Suurimmat lisäykset nähdään Euroopassa ja Oseaniassa, missä naisten tupakointi on ollut yleistä pitkään. Muualla maailmassa, missä naisten tupakointi alkoi yleistyä vasta myöhemmin, muutokset ovat toistaiseksi maltillisempia.Rintasyöpäkuolleisuuden tutkijat arvioivat laskevan hieman, noin 10 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 rintasyöpään menehtyi keskimäärin 16 naista sadastatuhannesta, mutta vuonna 2030 luku on nykykehityksellä 15 sadastatuhannesta. Rintasyöpä on yleistymässä Aasiassa ja vähentymässä Euroopassa, mikä luultavasti kuvastaa muutoksia elintavoissa, tutkijat kirjoittavat.Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 1 600 miestä ja 800 naista. Valtaosa keuhkosyövistä johtuu tupakasta.Uutispalvelu Duodecim(Cancer Research 2018;DOI:10.1158/0008-5472.CAN-18-0187)http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/15/4436

(2018813) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.