Liian alhainen hemoglobiinitaso voi tutkimusten mukaan suurentaa riskiä menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin ja muihin syihin, mutta samanlainen vaikutus näyttäisi olevan myös tavallista suuremmalla hemoglobiinipitoisuudella.
Tiedot käyvät ilmi Journal of the American Heart Association -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin 170 000 miehen ja 122 000 naisen kahdeksanvuotisia seurantatietoja. Osallistujat olivat yli 40-vuotiaita eivätkä sairastaneet sydän- ja verisuonitauteja tutkimuksen alkaessa. Heidän hemoglobiininsa mitattiin kahdesti seurannan aikana.Seurantatiedot osoittivat anemiasta eli liian alhaisesta hemoglobiinista kärsivien miesten kuolleisuusriskin pienentyvän, kun heidän hemoglobiininsa nousi normaalilukemiin. Riski menehtyä seurannan aikana oli tällöin noin 30 prosenttia pienempi verrattuna miehiin, jotka olivat edelleen aneemisia.Kuolleisuus suureni myös silloin, kun hemoglobiini nousi yli normitason tai sen ylärajoille. Tällöin riski menehtyä oli noin 40 prosenttia suurempi kuin osallistujien, joiden hemoglobiini pysyi normaalitasolla.Jos tulokset pitävät paikkansa ja varmistuvat lisätutkimuksissa, ne viittaavat poikkeuksellisen alhaisen tai korkean hemoglobiinitason voivan kertoa sydänperäisten ja myös muista syistä johtuvien kuolemien vaarasta, vaikka ihminen olisi muuten terve. Tulosten perusteella on myös mahdollista, että hemoglobiinin nostaminen ja tarvittaessa laskeminen normaalitasolle pienentävät riskiä menehtyä seuraavien kahdeksan vuoden aikana.Tutkimuksessa anemia määriteltiin WHO:n kriteereillä, mikä tarkoittaa naisilla alle 120 g/l ja miehillä alle 130 g/l pitoisuutta. Poikkeuksellisen korkeana pidettiin miehillä yli 160 g/l ja naisilla yli 140 g/l pitoisuutta. Suomessa hemoglobiinin normaalit viitearvot ovat naisilla 117–155 g/l ja miehillä 134–167 g/l.Uutispalvelu Duodecim (Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.117.007723)https://doi.org/10.1161/JAHA.117.007723

(201827) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilasta

Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilastaLancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat 75–100 mg päiväannosten ehkäisevän sydänoireita alle 70-kiloisilta, mutta sitä suuremmat eivät saa lääkkeistä apua. Yli 70-kiloisista miehistä peräti 80 prosenttia ja naisista 50 prosenttia saattaa syödä 75–100 mg:n annoksia turhaan, tutkijat havaitsivat. Asetelma kääntyi toiseksi, kun analyysissa keskityttiin suurempiin, yli 325 mg:n annoksiin. Tällöin hyödyt näkyivät vain yli 70 kiloa painavilla. Väärän suuruinen annos ei ollut ainoastaan tehoton, sillä osalle potilaista se aiheutti myös terveyshaittoja ja mahdollisesti jopa suurensi riskiä menehtyä seurannan aikana. Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat siihen, etteivät sydänoireiden ehkäisyyn tarkoitetut asetyylisalisyylihappolääkitykset ole tehokkaita, jos annostuksessa ei huomioida potilaan kokoa. Tärkeää näyttäisi olevan potilaan pituus ja lihasmassa, ei siis painoindeksillä mitattava lihavuus.Tulokset perustuvat kymmenen aiemman tutkimuksen ja lähes 120 000 potilaan tietoihin.Uutispalvelu Duodecim(Lancet 2018;DOI:10.1016/S0140-6736(18)31133-4)http://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31133-4

(2018718) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lähes päivittäin jogurttia syövät saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella säästyä korkealta verenpaineelta muita todennäköisemmin. Vaikutus ei tosin ole kovin suuri. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen suuren terveystutkimuksen aineistoja, ja niiden perusteella jogurttia ainakin viidesti viikossa nauttivat sairastuivat korkeaan verenpaineeseen noin kymmenyksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka söivät jogurttia korkeintaan kerran kuukaudessa. Myös muita maitotuotteita paljon käyttävien verenpaineriskit olivat alhaisemmat. Yhteydet havaittiin 20–30 vuoden seurannassa.Jogurttiin liitetty suotuisa vaikutus havaittiin varsinkin osallistujilla, jotka söivät muutenkin terveellisesti. Heidän riskinsä sairastua korkeaan verenpaineeseen seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät syöneet jogurttia ja joiden ruokavalio oli muutenkin epäterveellisempi.Sama tutkijaryhmä osoitti hiljattain jogurtin sopivan myös korkeaa verenpainetta jo valmiiksi poteville. Heillä jogurtin viikoittainen käyttö liittyi pienempään riskiin sairastua sydäninfarktiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mikä maidossa ja jogurtissa verenpaineeseen vaikuttaa, mutta muun muassa kalium, magnesium ja kalsium – joita maidossa on runsaasti – voivat laskea verenpainetta. Hapattamalla tehty jogurtti saattaa myös vaikuttaa suoliston bakteerikantojen välityksellä.

Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of Hypertension 2018;36:1671–1679)https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2018/08000/Long_term_yog...

(2018717) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.