Alokkailla vuonna 2012 aloitetut tehosterokotukset ovat merkittävästi vähentäneet hinkuyskää rokotetuilla ja heidän lähipiirissään, THL:n tuore tutkimus osoittaa. Tutkimuksessa analysoitiin valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja vuosilta 1995–2015.
Rekisteritietojen perusteella hinkuyskän ilmaantuvuus alkoi nopeasti vähentyä vuoden 2012 jälkeen eli tehosterokotusten alettua. Suurin muutos havaittiin koko Suomen 19–21-vuotiaassa väestössä. Verrattuna alokkaiden tehosterokotuksia edeltäviin vuosiin hinkuyskätapaukset vähenivät tämän ikäryhmän miehillä 84 prosenttia ja naisilla 69 prosenttia. Muutos havaittiin tehosterokotusten aloittamista seuraavan 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2015 tässä ikäryhmässä vain yksi henkilö sairastui.
Suotuisa kehitys havaittiin myös koko väestössä, mikä johtunee 11–15-vuotiaille annettavista tehosterokotuksista, mutta mahdollisesti myös alokkaiden rokotuksista. Vuonna 2004 hinkuyskä todettiin 31 suomalaisella sadastatuhannesta, kun vuonna 2015 tapauksia oli vain 3 sataatuhatta kohden. Alle kolmen kuukauden ikäisten vauvojen sairastumiset vähenivät 66:sta kuuteen.
Hinkuyskä on puuskainen voimakas yskä, joka on pienille lapsille hengenvaarallinen.
Tutkimus julkaistiin Vaccine-lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Vaccine 2017;DOI:10.1016/j.vaccine.2017.08.008)https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.08.008

(2017823) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Opioidipohjaiset kipulääkkeet eivät ole tulehduskipulääkkeitä tai parasetamolia parempia selkä-, polvi- ja lonkkakipujen hoidossa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Niistä voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä monet saavat niistä haittavaikutuksia. Yhdysvalloissa opioidipohjaisten lääkkeiden väärinkäyttö on myös merkittävä ongelma.
Tutkimus julkaistiin JAMA-lehdessä, ja se perustuu 240 potilaan seurantatietoihin. Vuoden kestävän seurannan alussa heidät satunnaistettiin opioidiryhmään tai ryhmään, jossa kipuja hoidettiin parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä. Potilaat kärsivät kohtalaisista tai pahoista kroonistuneista selkäkivuista tai nivelrikkoon liittyvistä polvi- ja lonkkakivuista.Kun tutkijat vertasivat potilaita seurannan päätteeksi, potilaiden toimintakyky oli samalla tasolla kummassakin lääkeryhmässä, mutta parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä saaneiden kivut olivat jopa lievittyneet hieman paremmin. Haittavaikutukset olivat yleisempiä opioidiryhmässä.Yhdysvaltalaisten tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei opioideilla pitäisi olla sijaa kohtalaisten tai pahojen kroonistuneiden polvi-, selkä- tai lonkkakipujen hoidossa. Yhdysvalloissa niiden käyttöä pitäisi vähentää myös maata riivaavan opioidien väärinkäytön takia. Arviolta jopa 11 miljoonaa yhdysvaltalaista väärinkäyttää opioidilääkkeitä. Vuonna 2016 opioidien yliannostukseen kuoli 35 000 yhdysvaltalaista, mikä on yhtä paljon kuin liikenneonnettomuuksissa. Suurin syy on lääkkeiden liiallinen määrääminen.Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:872–882)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673971

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Vapaa-ajallaan kävelevät ja työmatkojaan pyöräilevät lihovat, mutta keskimäärin he silti pysyvät hoikempina kuin autolla matkansa kulkevat. Australialaistutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä fyysisesti aktiivisen elämäntavan terveyshyödyistä.
Tutkijat seurasivat kymmentä tuhatta 40–65-vuotiasta miestä ja naista vuodet 2007–2013. Osallistujilta kyseltiin heidän suosimaansa liikkumistapaa sekä painonkehitystä neljästi seurannan aikana.Riippumatta liikkumistavoista osallistujien painoindeksi keskimäärin suureni vuosien varrella, mutta autoilevien painoindeksi oli silti selvästi suurempi kuin kävelyä ja pyöräilyä suosivien. Yksittäisten henkilöiden painoindeksi oli myös melkein aina alhaisempi vuosina, joina he kävelivät tai pyöräilivät kuin vuosina, joina he suosivat autoa.
Tulokset vahvistavat näyttöä arkiliikunnan suotuisista vaikutuksista painonkehitykseen, mutta osallistujien painoindeksin muutoksiin on voinut vaikuttaa muutkin seikat kuin liikkumistavat. Liikunnan monet terveyshyödyt on kuitenkin osoitettu lukuisissa tutkimuksissa tätä ennenkin.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2018;DOI:10.1136/jech-2017-209957)http://jech.bmj.com/content/72/4/294

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.