Liiallinen television katselu ja älylaitteiden käyttäminen voivat hidastaa lapsen kielellistä kehitystä, mutta vaikutukset näyttäisivät riippuvan määrästä, käyttötavasta ja sisällöistä. Vanhemman kanssa yhdessä katsotut opetukselliset sisällöt voivat myös edistää kielellistä kehitystä, tuore tutkimus osoittaa.Tutkimus perustuu 42 aikaisemman tutkimuksen ja 19 000 alle 12-vuotiaan lapsen tietoihin.Aineistojen perusteella kielellinen kehitys on hitaampaa sitä todennäköisemmin mitä enemmän lapsi viettää television ja älylaitteiden ääressä, mutta vaikutukset eivät ole kovin suuria. Yhteys on kuitenkin toisen suuntainen, jos lapsi katsoo sisältöjä, jotka voidaan luokitella opetuksellisiksi tai kehittäviksi, ja etenkin jos ohjelmia katsotaan yhdessä vanhemman kanssa. Tällöinkin mahdolliset haitat lisääntyvät käytön lisääntyessä.Tutkijat huomauttavat, että ruutuaikaan liitetyt vaikutukset eivät olleet kovin suuria ja tutkimusten erilaisten aineistojen ja menetelmällisten erojen vuoksi niitä on vaikea tulkita. Monet tutkimuksista oli myös tehty ennen tablettien ja matkapuhelimien yleistymistä, joten ne eivät välttämättä kuvasta nykytilannetta kovin hyvin. Tämän vuoksi tuloksia olisi hyvä tulkita varoen.Tulosten valossa vaikuttaisi kuitenkin siltä, että liiallinen ruutuaika voi hidastaa pienen lapsen kielellistä kehitystä, jos käyttö on runsasta ja se on pois muusta kanssakäymisestä. Valikoimalla katsottuja ohjelmia ja katsomalla niitä yhdessä lapsen kanssa vaikutukset voivat kuitenkin olla myös positiivisia. Suomessa alle kouluikäisten ruutuaika suositellaan pidettäväksi alle kahdessa tunnissa. Uutispalvelu Duodecim(JAMA Pediatrics 2020;174:665–675)https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0327

(000.000) 2020 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla