Sepelvaltimotaudin on pitkään ajateltu olevan ainakin osittain tulehduksellinen sairaus, mutta tätä teoriaa hyödyntäviä hoitoja ei ole ollut tarjolla. Nyt tilanne on mahdollisesti muuttumassa uudentyyppisten tulehduslääkkeiden myötä.

Kyseinen mm. nivelreuman hoidossa käytetty kanakinumabi toimii salpaamalla interleukiinireseptorin toimintaa. New England Journal of Medicinessä julkaistussa tutkimuksessa sen antaminen kolmen kuukauden välein laski CRP-tulehdusmerkkiaineen tasoja ja vähensi sydänoireiden uusiutumista vaikuttamatta potilaiden kolesterolitasoihin. Neljän vuoden seurannan aikana havaittu myönteinen vaikutus ei ollut kovin suuri, mutta se riitti osoittamaan hoitoreitin olevan mahdollinen. Lupaavat havainnot jäävät lääkkeen vakavien haittavaikutusten varjoon, sillä lääkeryhmään kuuluneiden riski sairastua tappaviin infektioihin suureni selvästi. Toisaalta heidän syöpäkuolleisuutensa laski saman verran, joten lopulta kuolleisuusvaikutus jäi neutraaliksi.
Vakavien haittavaikutusten lisäksi merkittävä ongelma on lääkityksen kohtuuttoman korkea hinta. Vuoden hoito maksaa tällä hetkellä noin 165 000 euroa, joten menee vielä kauan ennen kuin tällainen lääke voi päästä käytännön hoitotyöhön. Tutkimuksen tekeekin merkittäväksi se, että tulokset ovat vahva osoitus sepelvaltimotaudin tulehduksellisesta taustasta ja siitä, että tautia voi myös hoitaa vähentämällä tuota tulehdusta. Toivon mukaan tämä avaa tien myös muille uusille tulehdusta vaimentaville lääkkeille.
Tutkimukseen osallistui 10 000 keskimäärin 61-vuotiasta sydänpotilasta, joiden CRP-tulehdusmerkkiaineen tasot olivat koholla. Valtaosa potilaista oli statiinilääkityksellä. Potilaat satunnaistettiin kolmeen eri lääkeannoksia saaneeseen ryhmään tai lumeryhmään.
Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2017;DOI:10.1056/NEJMoa1707914)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914

(2017829) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on yksittäisiä ruoka-aineita tärkeämpää verenpainetaudin ehkäisyssä, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus vahvistaa jo valmiiksi mittavaa tutkimusnäyttöä ruokavalion ja verenpaineen yhteyksistä.
Hypertension-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 80 000 terveen ranskalaisen keskimäärin kolmevuotiseen seurantaan, jonka aikana 2 400 heistä sairastui verenpainetautiin. Osallistujien ruokavaliota kyseltiin useita kertoja tutkimuksen aikana.
Tulokset vahvistivat verenpainetaudin kehittyvän todennäköisemmin henkilöille, joiden ruokavaliossa oli runsaasti suolaa ja eläinproteiineja, mikä on todettu tutkimuksissa aiemminkin. Riski puolestaan pieneni kasvisproteiineja, hedelmiä, kasviksia ja täysjyväviljaa syömällä. Myös magnesium ja kalium pienensivät sairastumisriskiä.
Yksittäisiä ruokavalion osia tärkeämpää oli kuitenkin niiden muodostama kokonaisuus. Monipuolista ja terveellistä ruokavaliota noudattavien verenpainetautiriski oli yli 40 prosenttia pienempi kuin epäterveellisimmin syövien, tulokset osoittivat. Tällainen ruokavalio sisälsi runsaasti hedelmiä, kasviksia, täysjyväviljoja, pähkinöitä ja vähärasvaisia maitotuotteita sekä vähänlaisesti lihaa, kovia rasvoja ja sokerijuomia ja -herkkuja.
Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli yhdeksän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.
Suomessa verenpainetautia potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa suomalaista.
Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2017;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09622)https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09622

(2017920) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Aivoverenkiertohäiriö voi osalla potilaista johtua sydämen avoimesta foramen ovale -aukosta, mutta tutkijat eivät ole olleet varmoja ehkäiseekö aukon sulkeminen uusia oireita. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella sulkeminen kannattaa, mutta samalla potilaille voi kehittyä mm. sydämen eteisvärinää.
Kolmeen laadukkaaseen tutkimukseen perustuvat tulokset ovat hyvin kiinnostavia, sillä edelliset tutkimukset viittasivat operaatioiden olevan tehottomia, minkä takia foramen ovalen sulkemista on pidetty tarpeettomana.
Foramen ovale tarkoittaa sydämen väliseinässä sikiöajan jäänteenä olevaa avointa soikeaa aukkoa. Yleensä se sulkeutuu syntymän jälkeen, mutta noin neljänneksellä ihmisistä se jää avoimeksi. Aivoverenkiertohäiriöiden lisäksi avoin foramen ovale on yhdistetty mm. migreeniin.

Nyt julkaistuissa tutkimuksissa foramen ovalen sulkeminen ehkäisi uusia aivoverenkiertohäiriöitä verrattuna pelkkään lääkitykseen. Samalla kuitenkin riski sairastua eteisvärinään tai laskimoveritulppiin suureni hieman.

Yhteensä tutkimuksiin osallistui 3 300 aivoverenkiertohäiriöön sairastunutta potilasta, joilla oli avoin foramen ovale. Potilaita seurattiin 3, 5 ja 6 vuotta. Yhdessä tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin joko sulkutoimenpiteeseen tai lääkehoitoon, mutta kahdessa muussa tutkimuksessa myös sulkupotilaat olivat samoilla lääkityksillä verrokkien kanssa. Potilaat myös valittiin hieman eri kriteereillä. Suomessa joka vuosi noin 24 000 potilasta sairastuu aivoverenkiertohäiriöön.
Tutkimukset julkaistiin New England Journal of Medicinessä.
Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2017;377:1011–1021)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1705915 (NEJM 2017;377: 1022–1032)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1610057 (NEJM 2017;377:1033–1042)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707404

(2017920) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.