Sepelvaltimotaudin on pitkään ajateltu olevan ainakin osittain tulehduksellinen sairaus, mutta tätä teoriaa hyödyntäviä hoitoja ei ole ollut tarjolla. Nyt tilanne on mahdollisesti muuttumassa uudentyyppisten tulehduslääkkeiden myötä.

Kyseinen mm. nivelreuman hoidossa käytetty kanakinumabi toimii salpaamalla interleukiinireseptorin toimintaa. New England Journal of Medicinessä julkaistussa tutkimuksessa sen antaminen kolmen kuukauden välein laski CRP-tulehdusmerkkiaineen tasoja ja vähensi sydänoireiden uusiutumista vaikuttamatta potilaiden kolesterolitasoihin. Neljän vuoden seurannan aikana havaittu myönteinen vaikutus ei ollut kovin suuri, mutta se riitti osoittamaan hoitoreitin olevan mahdollinen. Lupaavat havainnot jäävät lääkkeen vakavien haittavaikutusten varjoon, sillä lääkeryhmään kuuluneiden riski sairastua tappaviin infektioihin suureni selvästi. Toisaalta heidän syöpäkuolleisuutensa laski saman verran, joten lopulta kuolleisuusvaikutus jäi neutraaliksi.
Vakavien haittavaikutusten lisäksi merkittävä ongelma on lääkityksen kohtuuttoman korkea hinta. Vuoden hoito maksaa tällä hetkellä noin 165 000 euroa, joten menee vielä kauan ennen kuin tällainen lääke voi päästä käytännön hoitotyöhön. Tutkimuksen tekeekin merkittäväksi se, että tulokset ovat vahva osoitus sepelvaltimotaudin tulehduksellisesta taustasta ja siitä, että tautia voi myös hoitaa vähentämällä tuota tulehdusta. Toivon mukaan tämä avaa tien myös muille uusille tulehdusta vaimentaville lääkkeille.
Tutkimukseen osallistui 10 000 keskimäärin 61-vuotiasta sydänpotilasta, joiden CRP-tulehdusmerkkiaineen tasot olivat koholla. Valtaosa potilaista oli statiinilääkityksellä. Potilaat satunnaistettiin kolmeen eri lääkeannoksia saaneeseen ryhmään tai lumeryhmään.
Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(NEJM 2017;DOI:10.1056/NEJMoa1707914)https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914

(2017829) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Opioidipohjaiset kipulääkkeet eivät ole tulehduskipulääkkeitä tai parasetamolia parempia selkä-, polvi- ja lonkkakipujen hoidossa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Niistä voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä monet saavat niistä haittavaikutuksia. Yhdysvalloissa opioidipohjaisten lääkkeiden väärinkäyttö on myös merkittävä ongelma.
Tutkimus julkaistiin JAMA-lehdessä, ja se perustuu 240 potilaan seurantatietoihin. Vuoden kestävän seurannan alussa heidät satunnaistettiin opioidiryhmään tai ryhmään, jossa kipuja hoidettiin parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä. Potilaat kärsivät kohtalaisista tai pahoista kroonistuneista selkäkivuista tai nivelrikkoon liittyvistä polvi- ja lonkkakivuista.Kun tutkijat vertasivat potilaita seurannan päätteeksi, potilaiden toimintakyky oli samalla tasolla kummassakin lääkeryhmässä, mutta parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä saaneiden kivut olivat jopa lievittyneet hieman paremmin. Haittavaikutukset olivat yleisempiä opioidiryhmässä.Yhdysvaltalaisten tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei opioideilla pitäisi olla sijaa kohtalaisten tai pahojen kroonistuneiden polvi-, selkä- tai lonkkakipujen hoidossa. Yhdysvalloissa niiden käyttöä pitäisi vähentää myös maata riivaavan opioidien väärinkäytön takia. Arviolta jopa 11 miljoonaa yhdysvaltalaista väärinkäyttää opioidilääkkeitä. Vuonna 2016 opioidien yliannostukseen kuoli 35 000 yhdysvaltalaista, mikä on yhtä paljon kuin liikenneonnettomuuksissa. Suurin syy on lääkkeiden liiallinen määrääminen.Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2018;319:872–882)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673971

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Vapaa-ajallaan kävelevät ja työmatkojaan pyöräilevät lihovat, mutta keskimäärin he silti pysyvät hoikempina kuin autolla matkansa kulkevat. Australialaistutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä fyysisesti aktiivisen elämäntavan terveyshyödyistä.
Tutkijat seurasivat kymmentä tuhatta 40–65-vuotiasta miestä ja naista vuodet 2007–2013. Osallistujilta kyseltiin heidän suosimaansa liikkumistapaa sekä painonkehitystä neljästi seurannan aikana.Riippumatta liikkumistavoista osallistujien painoindeksi keskimäärin suureni vuosien varrella, mutta autoilevien painoindeksi oli silti selvästi suurempi kuin kävelyä ja pyöräilyä suosivien. Yksittäisten henkilöiden painoindeksi oli myös melkein aina alhaisempi vuosina, joina he kävelivät tai pyöräilivät kuin vuosina, joina he suosivat autoa.
Tulokset vahvistavat näyttöä arkiliikunnan suotuisista vaikutuksista painonkehitykseen, mutta osallistujien painoindeksin muutoksiin on voinut vaikuttaa muutkin seikat kuin liikkumistavat. Liikunnan monet terveyshyödyt on kuitenkin osoitettu lukuisissa tutkimuksissa tätä ennenkin.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2018;DOI:10.1136/jech-2017-209957)http://jech.bmj.com/content/72/4/294

(2018316) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.