Sydämen heikentynyt pumppausteho voi haitata iäkkäiden aivojen verenkiertoa – saattaa vaikuttaa muistiin

Heikko sydämen pumppausteho saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan vähentää verenkiertoa aivojen osissa, jotka ovat mukana muistitoiminnoissa. Havainto on vielä alustava, mutta se viittaa sydämen pumppaustehon voivan olla yksi muistisairauksien kehittymiseen vaikuttava tekijä iäkkäillä.Tulokset julkaistiin arvostetussa Neurology-lehdessä, ja ne perustuvat 314 keskimäärin 73-vuotiaan sydäntutkimuksiin ja aivokuvauksiin. Osallistujista 39 prosentilla oli kognitiivisten mielentoimintojen lievä heikentymä, mutta yhdelläkään osallistujalla ei ollut dementiaa, aivoverenkiertohäiriötä tai sydämen vajaatoimintaa. Sydämen pumppaustehoa arvioitiin sydämen minuutti-indeksillä, joka mittaa miten paljon sydän pumppaa verta suhteutettuna henkilön kokoon.Analyysin perusteella alhainen sydämen minuutti-indeksi liittyi heikompaan verenkiertoon aivojen vasemmassa ja oikeassa ohimolohkossa, ja verenkierto oli sitä vähäisempää mitä alhaisempi sydämen minuutti-indeksi potilaalla oli. Vaikutus vastasi tutkijoiden mukaan noin 15–20 vuoden ikääntymistä, joten se saattaa vaikuttaa myös aivojen toimintaan. Ohimolohkot osallistuvat mm. muistitoimintoihin.
Tulokset viittaavat sydämen heikentyneen pumppaustehon voivan vähentää aivojen verenkiertoa, mikä vähitellen saattaa altistaa myös muistisairauksien kehittymiselle, mutta ennen lisätutkimuksia havaintoja kannattaa tulkita varoen. Tutkijat huomioivat monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, kuten potilaiden iän, koulutustason ja perinnöllisen dementia-alttiuden, mutta silti moni muukin seikka on voinut vaikuttaa nyt havaittuihin yhteyksiin. Jos tulokset kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, sydämen pumppaustehon parantaminen voi osoittautua keinoksi ehkäistä muistisairauksia.

Suomessa muisti ja muut kognitiiviset toiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 henkilöllä. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uutispalvelu Duodecim (Neurology 2017)www.neurology.org

Sisältö jatkuu mainoksen alla

(2017118) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla