Murtunut kylkiluu voi kipujen takia vaikeuttaa hengittämistä, minkä takia kivunlievitys on tärkeää etenkin iäkkäillä potilailla. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella on kuitenkin mahdollista, että iäkkäät murtumapotilaat aliarvioivat kipujaan niistä kysyttäessä.Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 384 kylkiluumurtumapotilaan terveystietoihin, ja niiden perusteella yli 65-vuotiaat potilaat olivat kertomansa perusteella kivuttomia lähes neljä kertaa todennäköisemmin kuin 18–64-vuotiaat. Lisäksi kivuista kertoneet arvioivat ne noin 15 prosenttia vähäisemmiksi kuin nuoremmat potilaat. Iäkkäät potilaat myös saivat muita vähemmän opioideja, mutta muilta osin kivunlievityksessä ei ollut eroja.Tutkijat huomauttavat, että aineistosta ei voi varmuudella päätellä vähättelivätkö iäkkäämmät potilaat kipujaan vai olivatko heidän kipunsa oikeasti lievempiä. Aiempien tutkimusten perusteella vanhukset kuitenkin usein jättävät kertomatta kivuista ja arvioivat ne vähäisemmiksi kuin nuoremmat potilaat. Tämän vuoksi tutkijat pohtivat pitäisikö iäkkäiden kylkimurtumapotilaiden kivunlievityksen kynnystä madaltaa tai perustaa päätös myös keuhkotutkimusten tuloksiin.Tutkimus julkaistiin JAMA Surgery -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Surgery 2020:DOI:10.1001/jamasurg.2020.1933)https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.1933

(000.000) 2020 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla