Pieniannoksinen aspiriinilääkitys ei näyttäisi ehkäisevän ennenaikaisia synnytyksiä, tuore tutkimus osoittaa. Aspiriini ja muut asetyylisalisyylihappoa sisältävät lääkkeet pienentävät pre-eklampsian eli ns. raskausmyrkytyksen vaaraa ja ennenaikaisilla synnytyksillä ja pre-eklampsialla on yhteisiä mekanismeja. Tämän vuoksi lääkityksen on ajateltu ehkäisevän myös ennenaikaisia synnytyksiä.Tiedot käyvät ilmi PLoS Medicine -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, jossa 400 naista satunnaistettiin saamaan joko 80 mg asetyylisalisyylihappoa tai lumevalmistetta päivittäin raskausviikoilta 8–16 alkaen. Mukaan valittiin vain naisia, joiden aikaisempi raskaus oli päättynyt ennenaikaiseen synnytykseen, ja jotka siksi olivat suurentuneessa ennenaikaisen synnytyksen vaarassa.Tulosten perusteella ennenaikaiset synnytykset olivat hieman harvinaisempia asetyylisalisyylihappoa saaneiden ryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja saattoi siten johtua sattumasta. Yhteys oli voimakkaampi naisilla, jotka noudattivat lääkitystään yli 80-prosenttisesti, mutta tällöinkin tulokset olivat epävarmoja.Havainnot viittaavat siihen, ettei aspiriinilääkitys raskauden aikana ehkäise ennenaikaisia synnytyksiä, mutta on silti mahdollista, että suuremmilla annoksilla ja suuremmassa potilasaineistossa vaikutuksia näkyisi. Ennenaikainen synnytys voi johtua monista eri syistä, joten tutkijat pitävät kuitenkin epätodennäköisenä, että yksi lääke tepsisi kaikkiin.Suomessa ennenaikaisesti eli ennen 37. raskausviikkoa syntyy noin kuusi lasta sadasta.Uutispalvelu Duodecim(PLoS Medicine 2022;19:e1003892)https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003892

(000.000) 2022 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla