Japanilaiset alkaneet lyhentyä – saattaa liittyä alhaiseen syntymäpainoon

Japanilaisten elinikä kasvoi huomattavasti viime vuosisadan aikana ja samalla myös väestön pituuskasvu kiihtyi. Nyt kehitys on kuitenkin kääntynyt toiseen suuntaan, mikä johtuu todennäköisesti alhaisen syntymäpainon yleistymisestä.

Japanilaistutkijoiden havainnot perustuvat yli 64 miljoonan vuosina 1969–2014 syntyneen rekisteritietoihin sekä 79 eri tutkimuksesta poimittuihin yli 3 miljoonan henkilön pituustietoihin.Alhainen syntymäpaino vähentyi tulosten perusteella 1970-luvun loppuun saakka, mutta 80-luvulla se alkoi jälleen yleistyä. Samanlainen kehitys havaittiin aikuisväestön pituudessa. Aikuisten pituus oli huipussaan vuonna 1979, jolloin japanilaismiehet olivat keskimäärin 172 cm ja naiset 159 cm pitkiä, mutta seuraavien vuosikymmenten aikana kehitys taittui. Tutkijoiden mallinnuksen perusteella vuonna 2014 syntyneet jäävät jo keskimäärin senttimetrin lyhemmiksi.
Pienikokoisena syntyvät jäävät yleensä ikätovereitaan lyhemmiksi, joten on hyvinkin mahdollista, että alhaisen syntymäpainon yleistyminen selittää japanilaisten pituuden muutokset. Syntymäpainon lisäksi kuitenkin moni muukin seikka on voinut vaikuttaa kehitykseen, joten tuloksia kannattaa tulkita varoen. Väestön pituus kertoo laajemminkin väestön terveydestä ja elinoloista, joten on mahdollista, että ilmiö liittyy esimerkiksi muutoksiin ruokavaliossa tai elintavoissa.
Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2017;DOI:10.1136/jech-2017-209266)https://doi.org/10.1136/jech-2017-209266

(201794) . Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lapsuudessa ja nuoruudessa kertyneet liikakilot saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella vaikuttaa haitallisesti lapsen hengitykseen. Tulosten perusteella varsinkin pitkään jatkuva lihavuus on yhteydessä hengitysteiden ahtautumiseen.

Ylipaino ja lihavuus lisäsivät hengitysteiden ahtautumisen todennäköisyyttä, ja lihavien poikien hengitystiet myös ahtautuivat tyttöjen hengitysteitä enemmän seurannan aikana, tulokset osoittivat. Liikakilot eivät kuitenkaan vaikuttaneet haitallisesti keuhkotilavuuteen. Lihavien keuhkotilavuus oli jopa suurempi kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa ei selvitetty onko nyt havaituilla muutoksilla käytännössä millainen vaikutus esimerkiksi lasten astmariskiin, mutta aiempien tutkimusten valossa vaikutuksia saattaa olla. Lihavien astmapotilaiden on muun muassa havaittu tarvitsevan useammin sairaalahoitoa astmansa takia. Astmaa sairastavien lasten on puolestaan huomattu olevan muita alttiimpia lihomaan.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä, ja siinä 2 900 lapsen ja nuoren keuhkotoiminta tutkittiin heidän ollessaan 8–16-vuotiaita.Uutispalvelu Duodecim(Thorax 2018;DOI:10.1136/thoraxjnl-2017-210716)http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210716

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavat saattavat kärsiä liian suuresta veren kaliumpitoisuudesta useammin kuin on ajateltu. Monilla tilanne myös uusiutuu ja tämä näkyy myös potilaiden ennusteessa. Kaliumin runsaus eli hyperkalemia voi aiheuttaa mm. rytmihäiriöitä ja pahimmillaan kuoleman, jos tilannetta ei korjata.Tiedot käyvät ilmi tanskalaistutkimuksesta, jossa 32 000 sydämen vajaatoimintaa potevaa seurattiin runsaan kahden vuoden ajan.Seurannan aikana peräti 40 prosentilla potilaista todettiin hyperkalemia ja heistä merkittävällä osalla tilanne jatkui ja havaittiin uudelleen jopa neljästi.Hyperkalemia oli yleistä varsinkin potilailla, jotka potivat kroonista munuaistautia tai diabetesta tai joita hoidettiin spironolaktoni-verenpainelääkkeillä.Potilaiden korkeat kaliumtasot todennäköisesti vaikuttivat myös heidän ennusteeseensa, sillä hyperkalemia liittyi selvästi suurentuneeseen riskiin joutua sairaalahoitoon. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli heillä suurempi kuin potilailla, joiden kaliumtasot olivat normaalit.Sydämen vajaatoiminnan hoitoon on viime vuosina saatu uusia lääkeryhmiä, jotka voivat vaikuttaa potilaiden kaliumtasoihin, joten nyt julkaistut tulokset ovat hyvin ajankohtaisia. Kaliumtasojen nousu on tiedetty ongelmaksi tätäkin ennen ja tulokset korostavat kaliumtasojen seurannan tärkeyttä varsinkin tietyissä potilasryhmissä.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Journal of the American Heart Association 2018;DOI:10.1161/JAHA.118.008912)http://doi.org/10.1161/JAHA.118.008912

(201865) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.