Muistin heikkeneminen ja kävelyn hidastuminen ovat kummatkin merkkejä suurentuneesta dementian riskistä, mutta yhteys on vielä voimakkaampi, jos ne kummatkin todetaan samalla henkilöllä. Tiedot perustuvat kuuden tutkimuksen ja 8 700 keskimäärin 70-vuotiaan 7–15-vuotisiin seurantoihin. Verrattuna osallistujiin, joiden kävelyssä ja muistissa ei havaittu muutoksia, riski sairastua dementiaan oli kolme kertaa suurempi osallistujilla, joiden muisti heikkeni seurannan aikana. Kävelyn hidastumiseen liittyi noin kaksinkertainen sairastumisriski.Yhteydet olivat selvästi voimakkaampia, jos samalla henkilöllä todettiin sekä muistin heikkenemistä että kävelyn hidastumista. Tällaiset osallistujat sairastuivat dementiaan kuusi kertaa todennäköisemmin kuin verrokit.Tulokset eivät paljasta, miksi kävelyn ja muistin samanaikaiset muutokset liittyvät suurempaan dementiariskiin, mutta ne saattavat kuvastaa laaja-alaista motoristen ja kognitiivisten kykyjen heikkenemistä, joka yhdessä altistaa dementialle. Riippumatta taustalla olevasta mekanismista havaintoja voidaan hyödyntää riskipotilaiden varhaisessa tunnistamisessa, jolloin dementian kehittymistä voidaan mahdollisesti hidastaa.Hidas kävelynopeus on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty terveysriskeihin iäkkäillä, mutta myös keski-ikäisillä. Hitaasti kävelevät saattavat myös menehtyä muita nuorempina.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(JAMA Network Open 2020;3:e1921636)https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.21636

(000.000) 2020 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla