Vuosittain mahdollisesti jopa 2 miljoonaa lasta sairastuu astmaan liikenteen ja teollisuuden päästöjen takia. Etenkin suurkaupunkien lapset ovat alttiita sairastumaan, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin typpidioksidin ja astman yhteyksiä 13 000 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Suomessa ilman typpidioksidi on pääosin peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta ja kaupungeissa myös autoliikenteestä.Kun tutkijat yhdistivät tiedot typpidioksidipitoisuuksista ja vuosina 2000–2019 todetuista lasten astmoista, typpidioksidin arvioitiin aiheuttaneen 1,85 miljoonaa astmaa vuodessa. Näistä kaksi kolmannesta todettiin suurissa kaupungeissa ja urbaaneilla alueilla.Aiemmassa selvityksessä suuret typpidioksidipitoisuudet yhdistettiin 13 prosenttiin ja tiheimmin asutetuilla seuduilla 50 prosenttiin lasten astmoista.Ilmanlaatu on viime vuosina parantunut monissa Yhdysvaltojen ja Euroopan kaupungeissa, mikä näkyy myös lasten astmojen vähentymisenä. Typpidioksidipitoisuudet ovat sen sijaan suurentuneet muun muassa eteläisessä Aasiassa, Keski-Idässä ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.Tulokset vahvistavat näyttöä ilmansaasteiden ja lasten astman yhteyksistä. Ne osoittavat myös, että vähentämällä autoliikenteen ja teollisuuden typpidioksidipäästöjä lasten astmoja voidaan vähentää. Myös hengitysilman PM2,5-pienhiukkaset on yhdistetty lasten astmaoireisiin.Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluvat keuhkoputkiston limakalvotulehdus ja siihen liittyvä keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys. Tavallisia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaa sairastaa noin 6–10 prosenttia lapsista ja yhtä monella on välillä astmaan viittaavia oireita. Oireet alkavat yleensä leikki- tai kouluiässä, mutta melko usein ne vähentyvät tai loppuvat kokonaan murrosiässä. Osalle oireet kuitenkin jäävät pysyviksi.Tutkimus julkaistiin Lancet Planetary Health -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Lancet Planetary Health 2021;DOI:10.1016/S2542-5196(21)00350-8)https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00255-2/fulltext

(000.000) 2022 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla