Masennuslääkkeitä käyttävistä monet lihovat pian lääkityksen aloittamisen jälkeen. Painoa kertyy etenkin ensimmäisinä vuosina, tuore brittitutkimus osoittaa.Tulosten perusteella masennuslääkityksen aloittavien riski lihoa lähivuosina on noin viidenneksen suurempi kuin verrokkien, jotka eivät käytä masennuslääkkeitä. Lihomisen kriteerinä käytettiin vähintään 5 prosentin lisäystä painossa.Masennuslääkityksen aloittaminen suurensi normaalipainoisten lihomisriskiä, mutta painoa kertyi myös valmiiksi ylipainoisille. Selvin yhteys oli 2–3 vuoden sisällä lääkityksen aloittamisesta, mutta vaikutus näkyi ainakin viiden vuoden ajan. Potilaita seurattiin keskimäärin kymmenen vuotta.Lääkitykseen liittyvä lihomisriski vaihteli riippuen käytetyistä lääkkeistä, mutta erityisesti se havaittiin mirtatsapiinia käyttävillä. Mirtatsapiinin käyttäjiä oli vähänlaisesti tässä aineistossa, joten tältä osin tuloksia kannattaa tulkita varoen.

Masennuslääkitykset ja masennus on aiemminkin yhdistetty lihomiseen, mutta tutkimukset ovat myös päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Nytkin tutkijat myöntävät, etteivät pystyneet erottamaan toisistaan lääkitysten vaikutusta ja itse masennukseen liittyvää lihomisriskiä. Joka tapauksessa lääkärien olisi hyvä huomioida lihomisriski hoitaessaan masennuspotilaita ja varsinkin lääkityksen aloittamisen yhteydessä.Noin joka seitsemäs suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Usein masennus alkaa jonkin kielteisen elämänmuutoksen, kuten avioeron, työttömyyden tai läheisen kuoleman jälkeen. Lihavia on noin neljännes suomalaisista työikäisistä, mutta huomattavasti useammat ovat lievemmin ylipainoisia. Vuonna 2017 ylipainoisia oli lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista.Uutispalvelu Duodecim(BMJ 2018;361:k1951)http://doi.org/10.1136/bmj.k1951

(2018531) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tupakoinnin lopettaminen nostaa diabetesriskiä tilapäisesti – johtuu lähinnä painonnoususta

Tupakoinnin lopettaminen ja siihen liittyvä painonnousu suurentavat riskiä sairastua diabetekseen, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella tuo alttius vähitellen katoaa. Riski havaitaan lisäksi vain niillä, jotka lihovat tupakoinnin lopettamisen jälkeen.Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä, ja sen perusteella riski sairastua aikuistyypin diabetekseen on tupakointia jatkaviin verrattuna noin viidenneksen suurempi 2–6 vuotta tupakoinnin lopettamisesta. Riski koskee vain osallistujia, jotka lihovat, ja heilläkin se heikkenee vuosien varrella. Ohimenevästä diabetesriskistä huolimatta savuttomuus kannatti kaikilla, sillä tupakoinnin lopettaneiden kuolleisuus oli seurannan aikana vähäisempää kuin tupakointia jatkaneiden. Yli kuusi vuotta tupakoimatta olleiden riski menehtyä seurannan aikana oli noin puolet pienempi, tulokset osoittivat. Yhteys koski sekä sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaa että kokonaiskuolleisuutta.Tutkijoiden havainnot ovat tervetulleita, sillä ne vahvistavat tupakoinnin lopettamisen terveyshyötyjen olevan selvästi suurempia kuin siihen liittyvien ohimenevien terveyshaittojen. Nyt havaittu diabetesriski on lisäksi ehkäistävissä hillitsemällä painonnousua esimerkiksi liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla.Tupakointi on vähentynyt vuosikymmenten varrella, mutta se on edelleen merkittävimpiä terveysongelmia maailmanlaajuisesti. Suomalaisista aikuisista miehistä 13 prosenttia ja naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakoinnin lopettaminen vaatii usein ainakin 3–4 yritystä.Uutispalvelu Duodecim(NEJM 2018;379:623–632)http://doi.org/10.1056/NEJMoa1803626

(2018815) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Masennusta poteville sydänpotilaille kannattaa antaa masennuslääkekuuri pian sairastumisen jälkeen. Tuoreen tutkimuksen perusteella se pienentää potilaiden riskiä saada uusia sydänoireita.Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä, ja sen perusteella puolen vuoden essitalopraami-masennuslääkitys pienensi uuden sydäninfarktin, pallolaajennuksen sekä sydänperäisen kuoleman riskiä seuraavien kahdeksan vuoden ajan. Erityisesti tämä koski sydäninfarkteja, joiden riski oli jopa puolet pienempi osallistujilla, jotka saivat masennuslääkkeitä, tutkijat havaitsivat.Masennuksen tiedetään heikentävän sydänpotilaiden ennustetta ja suurentavan riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä aivoverenkiertohäiriöihin. Sydänoireisiin sairastuvat ovat myös alttiita masentumaan, tutkimuksista tiedetään.Tutkimukseen osallistui 300 masennusta ja äkillistä sepelvaltimo-oireyhtymää potevaa. Osana tutkimusta heistä puolet sai masennuslääkkeitä ja puolet toimi verrokkeina.Suomalaisista noin viidennes sairastuu masennukseen elämänsä aikana.

Uutispalvelu Duodecim(JAMA 2018;320:350–357) https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2688569

(2018814) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.