Samanlaiset lapset leikkivät parhaiten, ruotsalaiset väittävät. Mutta eikö erilaisten seurassa olisi jännittävämpää? Ja rakkaus syttyy, kun näkee toisessa ominaisuuksia, joita itselleen toivoisi.

Erilaisten persoonien yhteistyö on parhaimmillaan loistavia ideoita, ahaa-elämyksiä, punnittuja suunnanmuutoksia ja onnistuneita toteutuksia.

– Siksi on järkevää miettiä, miten temperamentiltaan erilaiset persoonallisuudet tulevat keskenään parhaiten toimeen, tutkimuspäällikkö, valtiotieteiden tohtori Marko Elovainio Stakesista sanoo.

Omalla rytmillä jaksaa

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nopeasti innostuva tuskaantuu, kun varovaisempi pohdiskelee ja puntaroi. Pohdiskelijaa ahdistaa, kun vauhtiville painaa päälle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Työ- ja harrastusryhmissä hidas ja nopea ovat erilaisia osaajia, Elovainio toteaa.

Toinen heittäytyy, innostuu ja rönsyilee. Toinen lämpenee hitaasti, harkitsee ja epäilee. Toinen suoltaa ideoita ja toinen pudottelee niitä maankamaralle, ottaa selvää ja viilaa yksityiskohtia. Nopean rinnalla tarvitaan sitä, joka painaa jarrua, harkitsee ja vie asioita päätökseen.

– Ihmisen luontainen rytmi, nopea ja hidas reagointitapa, on selvästi fysiologiaan sidottu ominaisuus. Ylikuormitumme ja väsymme, jos toimimme liikaa omaa rytmiämme vastaan, Marko Elovainio sanoo.

Yhteistyö luistaa sitä antoisammin, mitä paremmin tunnemme omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Sen pohjalta voimme kehittää sosiaalista silmää ja tapoja toimia keskenämme. Samankaltaisuus olisi tylsää.

Valssista sambaan

Marko Elovainio määrittelee, että temperamentti on persoonallisuuden peritty ydinalue. Karkeasti haarukoiden jakaudumme perimältämme selvimmin ulospäin suuntautuviin ekstrovertteihin ja sisäänpäin katsoviin introvertteihin tai hitaisiin ja nopeisiin.

Ihmisen persoonallista rytmiä ja aktiivisuutta sosiaalisissa tilanteissa säätelevät lukuisat seikat, eivätkä ne selity yhden tai kahden geenin perusteella.

Harvat temperamenttipiirteet säilyvät kaikilla elämänalueilla, mutta sosiaalisuus ja rytmi, näkyvät jo pienestä lapsesta. Kasvuympäristö, kokemukset, koulutus ja työtehtävät vaikuttavat, millaisen ilmiasun itse kunkin reagointi elämän myötä saa.

Suurin osa ihmisistä sijoittuu ääritemperamenttien välille.

– Onneksi, sillä ääripäiden edustajat missä tahansa tyypissä joutuvat vaikeuksiin helpommin kuin keskivälin persoonat, Elovainio kommentoi.

Tapaamme myös erilaisten temperamenttien yhdistelmiä. Kaikki nopeasti syttyvät ihmiset eivät ole sosiaalisia, eivätkä harkitsevat ihmiset ole tunne-elämältään tasaisia. Hitauskaan ei aina selity  harkitsevuudella ja analyyttisyydellä.

Vihainen vahtii reviiriä

Temperamenttiin kuuluu myös vihamielisyys. Tätä reagointitapaa luonnehtivat kunnianhimo, kilpailevuus, aggressiivisuus ja kärsimättömyys. Näin reagoiva ei luota muihin, ärsyyntyy ja riitaantuu herkästi.

Vihamielisiä piirteitä voi esiintyä millaisella persoonallisuuden tyypillä tahansa, olipa hidas, nopea, ulospäin suuntautunut tai sisäänpäin kääntynyt. Vihamieliset reagointitavat opitaan lapsuuden ympäristöstä ja kielteisten kokemusten myötä. Mutta myös aikuisena uhkaava ja kilpaileva ilmapiiri synnyttää epävarmuutta eikä ihminen pysty antamaan itsestään parasta.

Turvallisessa, sallivassa ja luottavaisessa ilmapiirissä erilaisten ihmisten vahvuudet pääsevät parhaiten esille – olipa kyseessä perhe, ystäväporukka tai työpaikka.

Ihmiset jakavat 4 temperamenttia

ULOSPÄIN SUUNTAUTUNUT on rohkea, avoin, aktiivinen, nopea, usein myös impulsiivinen ja sosiaalisesti kyvykäs, voi olla myös hallitseva.

SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTUNUT on harkitsevainen, ei sano kaikkea mitä mieleen tulee, viihtyy omissa oloissaan. Hän voi olla ujo, arka tai epävarma ja pelätä nolatuksi joutumista.

NOPEA siirtyy nopeasti asiasta toiseen, suoltaa ideoita, innostuu herkästi, ideoi villisti, on kärsimätön, ei välttämättä malta saattaa asioita loppuun ja on äärimmillään impulsiivinen.

HIDAS lämpiää hitaasti, harkitsee, analysoi ennen kuin ryhtyy toimeen. Työryhmässä hän ottaa herkästi vastuuta ja katsoo muitten tekemisten perään ja tekee pitkäjänteisesti loppuun sen mitä aloitti.

Lue lisää erilaisuudesta parisuhteessa.

Parempaan vuorovaikutukseen

  • Älä reagoi heti. Istu ensin alas ja mieti oma osuutesi tilanteesta ja se, mikä jää toisen vastuulle.
  • Tunnista oma tyylisi reagoida ja toimia eri tilanteissa ja mieti, miksi teet niin.
  • Mieti, millaisia ihmisiä ihailet, pelkäät, inhoat tai vihaat ja miksi. Tutkiskele löytämiäsi ihastuttavia tai inhottavia piirteitä itsessäsi.
  • Ilmaise toiselle, että haluat rakentaa suhdetta, et tuhota sitä. Käytä puhuessasi minä-kieltä: Minusta tuntuu, että... Minä haluaisin…
  • Opettele tekemään myös kompromisseja. Et voi olla aina väärässä, mutta et aina oikeassakaan.
  • Opettele tuntemaan rajasi. Älä suostu sellaiseen, mitä et halua, ellei se ole harkittu kompromissi.”

Minua taas jäi kiinnostamaan, voiko lapsuudessa opittuja malleja (vihamielisyys) muuttaa nuoruusiässä tai aikuisuudessa? Eihän kukaan varmasti halua olla vihamielinen, joten eikai lapsuudessa opittu malli sentään pilaa koko elämää? Voiko reviiriään tarkkaileva oppia luottamaan muihin?

  • ylös 21
  • alas 17

Artikkelista voisi saada enemmän irti, jos tietolähteet olisi kerrottu avoimesti, esim. ketkä "ruotsalaiset". Silloin voisi itse tarkistaa tutkimukset joihin viitataan, ja olisi helponpi päätellä mistä näinkin kiinnostavassa aiheessa kuin persoonallisuus oikeastaan on kyse. Itseäni jäi mietityttämään, että millä perusteella vihamielisyys on tempperamenttipiirre. Olisi ollut kiinostavaa lukea mihin "ruotsalaiset" perustavat väitteensä, että samanlaiset lapsevat leikkivät paremmin yhdessä kuin erilaiset, nimittäin oman havaintoni mukaan kaksi erittäin hidastahtista persoona kylläkin tylsistyttävät toisenta kuoliaaksi.

  • ylös 18
  • alas 25
Sisältö jatkuu mainoksen alla