Maksaa voidaan tutkia useilla laboratoriokokeilla.

Laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä maksatauteja tutkittaessa. Lähes kaikkien laboratorioiden koevalikoimaan kuuluva seerumin glutamyylitransferaasin mittaaminen, laboratoriokaavakkeissa S-GT, osoittaa eräät näistä sairauksista herkemin kuin mikään muu koe.

Maksalla on monia tehtäviä. Se tuottaa elimistölle tärkeitä aineita, esimerkiksi albumiinia ja hyytymistekijöitä, hävittää myrkkyjä ja valmistaa sappinestettä ruoansulatuksen tarpeisiin. Maksa voi myös sairastua. Siihen voi tulla erilaisia tulehduksia tai kasvaimia. Myrkyt, kuten liika alkoholi, voivat vaurioittaa sitä ja se kärsii, jos sappitiet tukkeutuvat.

Maksaa voidaan tutkia useilla laboratoriokokeilla. Veren glutamyylitransferaasin mittaaminen on niistä yleisimpiä. Glutamyylitransferaasi on aminohappojen aineenvaihduntaan osallistuva entsyymi. Maksan lisäksi sitä on paljon etenkin munuaisissa ja eturauhasessa. Entsyymiä pääsee vereen sitä enemmän, mitä enemmän maksasoluja vaurioituu.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Glutamyylitransferaasin mittaamiseen tarvitaan muutama tippa seerumia, joka saadaan hyvin millilitrasta verta. Tutkimus perustuu entsyymiaktiivisuuden määrään, ja sen tulos ilmaistaan yksikköinä litraa kohti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Terveillä naisilla glutamyylitransferaasia on seerumissa alle 50 ja miehillä alle 80 yksikköä litrassa. Ero johtuu siitä, että miehillä glutamyylitransferaasia tulee vereen jonkin verran myös eturauhasesta. Pieni glutamyylitransferaasipitoisuus ei ole haitallinen.

Kertoo myös sapen tilasta

Glutamyylitransferaasi osoittaa hyvin sappiteiden tukoksen, joka saattaa jopa monikymmenkertaistaa sen määrän veressä. Tässä tautiryhmässä se on herkempi sairauden osoittaja kuin mikään muu koe.

Hyvin korkeita veren glutamyylitransferaasimääriä on myös potilailla, joilla on maksasyöpä tai muun syövän etäpesäkkeitä maksassa. Se lisääntyy myös maksatulehduksissa, mutta vähemmän ja melko hitaasti, sekä sydäninfarktissa ja sydämen toiminnanvajaudessa, jos niihin liittyy maksahäiriöitä. Rasvamaksapotilaiden glutamyylitransferaasi on tavallisesti hiukan lisääntynyt, ja se voi lisääntyä hieman myös muuten terveillä ylipainoisilla.

Alkoholinkäytön mittari

Lääkkeistä esimerkiksi epilepsia- ja psyykenlääkkeet lisäävät glutamyylitransferaasin määrää maksassa ja veressä. Tällöin ei välttämättä ole kyse maksasolujen vauriosta. Alkoholi vaikuttaa samoin. Alkoholinkäytön seulakokeeksi tämä määritys ei kuitenkaan ole tarpeeksi herkkä: glutamyylitransferaasi lisääntyy vain noin joka toisella niistä, jotka juovat pullon mietoa viiniä joka päivä, ja vain viidenneksellä niistä, jotka sammuttavat janonsa päivittäin neljällä pullollisella keskiolutta.

Kun suurkuluttaja lopettaa juomisen, seerumin glutamyylitransferaasiarvo pienenee puoleen parissa viikossa. Rajoituksistaan huolimatta glutamyylitransferaasin mittaaminen kuuluu nykyään tärkeänä osana alkoholin käytön seuraamisessa tarvittaviin laboratoriokokeisiin pääasiassa siksi, ettei selvästi parempia kokeita ole yleisesti käytössä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla