Lomakkeita vai lapsia? Opettajan aika voi kulua aivan johonkin muuhun kuin oppilaiden huomioimiseen. Kuva: Shutterstock.
Lomakkeita vai lapsia? Opettajan aika voi kulua aivan johonkin muuhun kuin oppilaiden huomioimiseen. Kuva: Shutterstock.

Kysyimme opettajilta, mikä helpottaisi heidän työtaakkaansa. Jotkin muutoksista voidaan käynnistää vain ylhäältä päin, mutta myös vanhemmat voivat auttaa.

Opettajat ovat melkein katkeamispisteessä. Tämä käsitys vahvistui verkkokyselyssämme, johon vastasi 256 opettajaa – enimmäkseen alakouluissa työskenteleviä.

Useissa vastauksissa summattiin, että kuormitusta ovat tuoneet oppilaiden levottomuus, erilaisten kirjausten ja lomakkeiden lisääntyminen, ongelmien paisuminen perheissä, ryhmäkokojen kasvaminen, niin sanottu inkluusio eli yleis- ja erityisopetusryhmien sulauttaminen toisiinsa sekä kirjoista ja muista opetusvälineistä säästäminen.

Pohjimmiltaan kyse on siis siitä, että opettajiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet samaan aikaan usealla eri alueella. Puhutaan opettajan työn ja jopa koko koulutusjärjestelmän murroksesta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Mitä tilanteelle pitäisi tehdä, jotta opettajat ja heidän myötään myös oppilaat voisivat paremmin?

Suurimmat epäkohdat ovat korjattavissa lisäämällä rahoitusta ja resursseja. Jokainen voi äänestää vaaleissa omia arvojaan vastaavia ehdokkaita päättämään rahojen jakamisesta ja koulutuksen tulevaisuudesta sekä kunnanvaltuustoon että eduskuntaan. Vanhemmat voivat tukea omien lastensa arkea osallistumalla siihen aktiivisesti. Nämä korjausliikkeet ja tukikeinot nousivat esiin kyselyssämme:

1. Erityisoppilaat tarvitsevat lisätukea.
Koulumaailmassa on juuri nyt käynnissä iso muutos, jota kutsutaan inkluusioksi. Erityisluokkia on purettu ja niillä aiemmin koulua käyneitä oppilaita siirretty lähikouluihin. Lapsi, jolla on erityisen tuen tarve, käy siis koulua omassa lähikoulussa yleisopetuksen ryhmässä, vaikka hän tarvitsisi henkilökohtaista ohjaamista ja ylimääräistä tukea. Inkluusio on kasannut kuormitusta yksittäisen luokanopettajan hartioille. Hänen huomionsa ei vain riitä kaikille oppilaille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kyselyssä monet opettajat vaativat lisäresursseja luokkiin, joissa on erityisoppilaita, ja jotkut jopa koko inkluusion purkamista.

”Erityisen tuen oppilailla on oltava oikeus erityisopetukseen ja yleisen tuen oppilailla on oltava oikeus luokanopettajan opetukseen”, eräs opettaja summaa.

”Ryhmäkoot lakisääteisesti alle 20 oppilaaseen per luokka. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen lisää resursseja. Koulunkäynninohjaajia lisää joka luokkaan”, toinen vaatii.

2. Opettajat tarvitsevat aikaa ja palkan kaikista tekemistään työtunneista.
Vuonna 2016 käyttöön otetut uudet opetussuunnitelman perusteet perustuvat ilmiöoppimisen ajatukseen. Nykyisin kouluissa tulisi esimerkiksi järjestää vuosittain vähintään yksi ainerajat ylittävä oppimiskokonaisuus. Opetuksen järjestämiseksi tarvitaan yhteistä suunnittelua opettajien kesken, mikä tuo lisätunteja opetuksen suunnittelun päälle.

Kun opetustunnit päättyvät, opettajilla on opetuksen suunnittelun lisäksi palavereja, moniammatillisia työryhmiä, juhlien ja tapahtumien suunnittelua sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Opettajien pitää viestiä Wilmassa sekä täyttää lomakkeita ja raportoida. Kaikkeen tähän pitäisi löytää aikaa.

Palkka ei vastaa tuntimäärää, joka näiden asioiden hoitamiseen kuluu. ”Maksetaan palkka kaikesta tehdystä työstä”, kyselyyn vastannut opettaja vaatii.

Näin vanhemmat voivat osallistua

3. Kotiasiat kuntoon: huolehdi, että lapsi nukkuu ja syö hyvin.
Opettajan pitäisi pystyä keskittymään opettamiseen. Jos oppilas on väsynyt, nälkäinen tai väärin vaatetettu säähän, opettajan aika ja energia voivat kulua oppilaan perustarpeista huolehtimiseen.

– Koulun arjen kannalta merkitystä on jo sillä, että lapset tulevat kouluun levänneinä ja aamupalan syöneinä. Koulutehtävät on tehtynä ja tarvittavat välineet mukana. Silloin tunnilla voidaan keskittyä varsinaiseen asiaan, opetusneuvos Marjo Rissanen sanoo.

4. Osallistu ja ole läsnä.
Lapsi, joka saa viettää riittävästi aikaa vanhempiensa kanssa kotona, viihtyy myös paremmin koulussa. Ole siis läsnä.

Saavu vanhempainiltoihin. Se edesauttaa molemminpuolisen arvostuksen ja ymmärryksen syntymistä, ja vanhempi pysyy kartalla koulun arjesta.

5. Anna opettajalle positiivista palautetta.
Myönteistä palautetta kannattaa antaa opettajalle aina, kun siihen on syytä. Helposti ja ymmärrettävästi käy niin, että oman kiireisen arjen keskellä muistaa viestittää vain epäkohdista. ”Pieni kiitos vanhemmilta lämmittää pitkään”, vahvistaa eräs kyselyyn vastannut opettaja.

Koko artikkeli on ilmestynyt Meidän Perheessä 9/2019:

Tämä Vauva- ja Meidän Perhe -lehden artikkeli on ilmestynyt alun perin Vauva.fi:ssä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla