Punariisin käytön on osoitettu alentavan veren kolesterolitasoa. Tämä vaikutus tulee punariisiin sen valmistuksessa, hiivakäyttämisessä, muodostuneen statiinin vaikutuksesta.

Kolesterolilääkkeidenkin vaikuttava aine on juuri statiini. Lääkevalmisteen pitää sisältää tarkka määrä vaikuttavaa ainetta kussakin tabletissa tai kapselissa ja tämä pitää osoittaa ennen myyntiluvan saamista. Myös haittavaikutukset pitää selvittää satunnaistetuin tutkimuksin. Punariisi ei ole lääkevalmiste eikä sen ainesosia valvota lääkkeen tavoin.

Punariisin statiini muodostuu Monascus-sienen tuottamana monaskoliinina, jonka on osoitettu olevan sama aine kuin lovastatiini, yksi statiinilääkeaineista. Monascus-sienet tuottavat kannasta riippuen erilaisia määriä tätä monaskoliinia. Tästä johtuen punariisin sisältämä kolesterolia alentava vaikutus voi vaihdella huomattavasti. Se voi myös puuttua kokonaan, kuten hiljattain on asiantuntijaselvityksissä todettu. Toisaalta joissakin tutkimuksissa punariisivalmiste on vähentänyt sepelvaltimotapahtumia jopa enemmän kuin mitä lääketutkimuksissa on raportoitu.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Punariisin käyttäjillä on raportoitu useita lihas- ja maksahaittoja. Pienehkössä tutkimuksessa selvitettiin punariisin vaikutusta  62 potilaalla, joilla statiinista oli tullut lihaskipuja. Puolet sai punariisiä, jossa monakoliinimäärä oli vakio, ja puolet sai lumevalmistetta. Neljän kuukauden seurannan aikana punariisiä käyttäneiden LDL-kolesteroli väheni 21 % lumeryhmään verrattuna. Tästä ryhmästä 2 jäi pois lihaskipujen taki, 1 ripulin, ja 1 huimauksen takia. Lumeryhmästä yksi jäi pois lihaskipujen takia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus on pieni, mutta osoittaa, että lihaskipuja on niin punariisin kuin lumevalmisteen käyttäjälläkin. Joissakin punariisivalmisteissa on löytynyt korkeita pitoisuuksia haitallisena pidettyjä yhdisteitä, esimerkiksi sitriiniä.
Kysymys tuo esiin potilaiden ja lääkäreiden ongelmia korkean kolesterolin hoidossa. Puskaradio ja internetistä löytyvät kirjoitukset hämmentävät osaltaan ihmisten luottamusta asiantuntijoiden arvioihin.

Punariisi on parhaimmillaan lähes statiinilääkkeen veroinen kolesterolin alentamisessa ja valtimosairauksien estossa. Valmisteet kuitenkin vaihtelevat teholtaan ja epäpuhtauksiltaan. Kun vaikutus perustuu pitkälti samaan aineeseen, jota rasvalääkkeessäkin on, eikä se toisaalta ole vapaa lääkevalmisteen sivuvaikutuksista, tuntuu vähän nurinkuriselta siirtyä tutkitusta ja valvotusta lääkkeestä teholtaan ja haitoiltaan sattumanvaraiseen valmisteeseen.

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla