Olen 67 v mies. Minulla on jo parin kolmen vuoden ajan ollut vaikeuksia saada ihmisten nimiä mieleeni. Menee jonkin aikaa ennenkuin nimet löytyvät. Tämä ei koske lähipiirin nimiä. En ole itse eikä vaimonikaan huomannut, että unohtelisin muita asioita. Samoin englannin kielen sanat ja kirjoitus onnistuu kutakuinkin entiseen malliin. Onko tämä merkki alkavasta dementiasta?

Dementialla tarkoitetaan useamman kuin yhden tiedonkäsittelyyn liittyvän (kognitiivisen) toiminnon heikentymistä niin, että selviytyminen työssä, sosiaalisessa elämässä tai arkipäivän askareissa on kärsinyt. Kognitiivisia toimintoja ovat mm. tarkkaavuuden ylläpitäminen, muisti, oppiminen, päättelykyky, kielelliset kyvyt, näönvarainen hahmottaminen, liikesarjojen hallinta tai toiminnan suunnittelu ja arviointi. Koska ihmisen älyllinen kapasiteetti vaihtelee suuresti yksilöstä toiseen ja riippuu paitsi synnynnäisistä ominaisuuksista myös koulutuksesta ja harjaantumisesta, dementian toteamisessa ei voi käyttää samaa mittaria kaikille. Tärkeämpää on, että suoritukset ovat selvästi ja pysyvästi heikentyneet aikaisemmasta tasosta.

Dementia on oire, jonka syynä voi olla useita eri sairauksia, mm. Alzheimerin tauti, aivoverisuonten vajaatoiminta, aivovamma, aivojen tulehdukset, HIV, eräät puutostilat tai pitkään jatkunut alkoholinkäyttö. Masennus ja työuupumus ovat työikäisten yleisimmät koetun muistihäiriön syyt.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koska useimmat muistisairaudet kehittyvät hiipien, on ymmärrettävää, että itsestään huolta pitävä ihminen kiinnittää huomiota pieniinkin muistissa tapahtuviin muutoksiin. Itse koettu ja erityisesti läheisen havaitsema muistin heikentyminen ovat hyviä perusteita hakeutua muistitutkimuksiin, koska koko joukko muistihäiriön syistä on parannettavissa.Tutkimukset aloitetaan terveyskeskuksessa tekemällä laboratoriotutkimuksia ja muistitestejä. Muistisairautta epäiltäessä aivojen magneettikuvaus on useimmiten tarpeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Neuropsykologinen tutkimus antaa perusteellisen kuvan tutkittavan tiedonkäsittelykyvyistä. Molempia viimeksi mainittuja tutkimuksia suoritetaan neurologian poliklinikoilla ja yksityisillä lääkäriasemilla.

Kuvattujen kriteerien perusteella kysyjällä ei ole dementiaa. Jostain syystä nimien muistaminen on joillekin ihmisille luontaisesti hankalaa. Tapaan sanoa potilaille, että nimen palautuminen mieleen saman päivän aikana on merkki hyvänlaatuisesta unohtelusta. Normaaliin ikääntymiseen kuuluu usein lieväasteista heikentymistä uusien asioiden mieleen painamisessa ja palauttamisessa. Tiedonkäsittelyn nopeus hidastuu ja häiriöalttius kasvaa. Sen sijaan normaali ikääntyminen ei heikennä muistissa säilyttämistä, vihjeisiin perustuvaa palauttamista tai oppimiskykyä.

Seppo Soinila
neurologian professori

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysytt√§v√§√§ Hyv√§n terveyden asiantuntijoilta? Lue lis√§√§ Kysy asiantuntijalta ‚Äďsivulta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla