Jyrisee, suhisee, vinkuu. Räkättää, haukkuu ja kailottaa. Korvamme ovat kovilla joka päivä. Eivätkä vain korvat. Niin aivot kuin sydänkin resonoi ympäristön meluhyökkäykseen jälkeen.

Tiesitkö, että kun haavanlehti syksyllä irtoaa puusta, sen voi kuulla. Lehden kannasta kuuluu pieni, lähes aavistuksenomainen naksahdus, kun se heittää hyvästit puulle ja leijailee alas.

Äänten harrastajalle maailma avautuu hieman samalla tavalla kuin makujen maailma ruoanharrastajalle. Siinä missä herkuttelija poimii aterioista erilaisia mausteita ja nyansseja, äänien nautiskelija poimii ympäristöstään ritinöitä, solinoita ja kaikuja. Ja siinä missä kulinaristille kauhistus on täyteen rasvaa ja suolaa tupattu eines, ääni-ihmiselle sitä on melu.

Melua on vaaran merkki

Ympäristömme todellakin on muuttunut meluisaksi. Sen pahin ilmenemismuoto ovat jyrisevät rekat, jylisevät lentokoneet, kolisevat junat ja suhahtelevat autot. Melua aiheuttavat myös seinää poraava naapuri, ruohonleikkurit, pärinäpojat ja kaikkien vihaamat lehtipuhaltimet. Etenkin kaupunkiympäristö on paljon meluisampi paikka kuin se oli sata vuotta sitten.

Monet tutkijat pitävät melua vakavana ympäristöhaittana, sillä melussa olemisen tiedetään vahingoittavan terveyttä. Monissa paikoissa liikennemelu ylittää lähes jatkuvasti 55 desibeliä, mikä on määritelty melun terveysvaikutusten riskirajaksi.

– Ongelma on mittava, sillä näillä alueilla asuu lähes 900 000 suomalaista, sanoo ympäristömelua tutkinut lääkäri ja tutkija Marja Heinonen-Guzejev.

Tutkijat uskovat, että kova ääni toimii eräänlaisena vaarasignaalina, joka kytkee elimistön stressireaktion päälle. Kun elimme vielä savannilla, kovat äänet merkitsivät usein vaaraa ja pelastauduimme niiltä kuulomme avulla. Siksi kuuloaivokuorelta on edelleen suora yhteys aivojen niihin osiin, jotka säätelevät pelkoreaktioitamme ja valmistavat meidät pakenemaan tai taistelemaan.

Nykykäsityksen mukaan melun aiheuttamat terveysvaikutukset liittyvät päasiassa tähän stressireaktioon. Kun kuulemme kovaa melua, stressihormonien määrä veressä kasvaa, verenpaineemme nousee ja elimistömme menee hälytystilaan. Terveytemme kannalta on olennaista, kuinka kauan tuo hälytystila kestää.

Sydän kärsii melusta

Paras todiste siitä, että tuo ikiaikainen mekanismi toimii meissä on se, että melun keskellä elävät ihmiset ovat selvästi stressaantuneita. Kun eri puolilla maailmaa on tutkittu ihmisiä, jotka elävät lento- tai liikennemelualueilla, on todettu, että melualueilla elävien ihmisten stressihormonitasot ja verenpaine ovat yleensä korkeammat kuin hiljaisemmilla alueilla elävillä ihmisillä.

Tutkijat uskovat, että nämä oireet ovat merkki elimistön pitkittyneestä hälytystilasta. Toisin sanoen normaalitilanteessa stressireaktio tulee ja menee, eikä se silloin aiheuta ongelmia, mutta meluisilla alueilla jatkuva altistus pitää reaktiota yllä. Tämä hiljaisella liekillä elävä stressireaktio alkaa kalvaa terveyttä.

Suurin terveysriski pitkään melulle altistuville ovat sydän- ja verisuonisairaudet: kohonnnut verenpaine ja etenkin sepelvaltimotauti. Saksalaisissa tutkimuksissa on laskettu, että pelkkä tieliikennemelu aiheuttaisi vuosittain noin kolme prosenttia kaikista sydäninfarkteista.

– Meillä tuo prosenttiosuus on pienempi, koska Suomessa tieliikennemelua on Saksaa vähemmän, sanoo Heinonen-Guzejev.

Kova meteli merkitsee aivoillemme vaaraa. Vaikka keskushermostomme tietoinen osa kertoo meille, että kyseessä on vain rekka, aivojemme primitiiviset osat voivat tulkita jylyn uhkana. Koska tiedämme, ettei rekka ole vaarallinen, emme juokse pakoon mutta emme voi myöskään estää sisällämme nousevaa primitiivistä aggressiota.

Herkät vaaravyöhykkeessä

Kun ihmiset avaavat suunsa ja valittavat melusta, vastauksena on usein närkästynyt umpimielisyys: Mitä siinä valitatte? Ei melu minua häiritse. Nykyään tutkijat jakavatkin ihmiset meluherkkiin ja ei-meluherkkiin.  

– Ihmiset poikkeavat suuresti siinä, miten he kokevat melun ja reagoivat siihen, sanoo Heinonen-Guzejev

– Toiset sietävät melua hyvin, kun taas  toisia häiritsee jo vähäinenkin ääni.
Se, mitten meluherkkä ihminen on, vaikuttaa suuresti siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on tottua meluun. Lääkäri pitää selvänä, että hyvin meluherkkä ihminen ei totu meluun, vaikka asuisi moottoritien varrella kolmekymmentä vuotta.

Entä sitten melunsietäjät? Mielenkiintoisesti heidän stressireaktionsa paljastaa, ettei heidänkään elimistönsä totu meluun, vaikka he muuta väittävät. Kun nimittäin näiden ihmisten stressihormonieritystä ja verenpainetta seurataan läpi yön, heidän elimistönsä reagoi meluun selvästi, vaikka he olisivat itse sikeässä unessa.  

Marja Heinonen-Guzejev on tutkinut meluherkkyyttä ja pitää meluherkkiä melualtistuksen kannalta suurimpana riskiryhmänä.

– On loogista, että jos ihmiset kärsivät melusta, myös sen vaikutukset terveyteen ovat vakavammat.

Tämä on käynyt ilmi Heinonen-Guzejevin tutkimasta suomalaisaineistosta. Siinä havaittiin, että meluherkillä naisilla oli huomattavasti suurempi riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin kuin verrokeilla, jotka eivät olleet meluherkkiä.

Hälinä väsyttää

Melulla on myös toiset kasvot. Siinä desibelit eivät välttämättä nouse korkealle, mutta ympäristössä vallitsee jatkuva kakofonia. Puhelimet soivat, faksit ujeltavat, työkaverit puhuvat kännyköihinsä ja joku nauraa rätkättää kovaäänisesti naapuriloosissa.

Tällainen tilanne käy hyvin nopeasti sietämättömäksi keskushermostolle. Hälyn vaikutuksella henkisiin toimintoihimme on neurofysiologinen pohja. Koska keskushermosto joutuu käyttämään aikaa ja energiaa turhien hälyäänien käsittelyyn, sillä riittää vähemmän energiaa muihin tehtäviin. Tämä näkyy esimerkiksi avotoimistoissa keskittymiskyvyn puutteena ja se voi oireilla myös käsittämättömänä väsymyksenä ja unihäiriöinä.

Tutkijat ovat erityisen huolestuneita siitä, mitä häly tekee päiväkoti- ja koululapsille. Siinä missä häly syö aikuisilla suorituskykyä, lasten kohdalla on osoitettu lukuisin tutkimuksin, että melu syö heidän oppimis- ja keskittymiskykyään ja heikentää heidän muistiaan. Ongelma ei koske vain päiväkoti- ja kouluympäristöä; tulos on sama, jos lasten koti sijaitsee moottoritien tai lentokentän tuntumassa.

Koska lasten aivot ovat vasta kehittymässä, melun pelätään aiheuttavan pysyviä haittoja lasten kognitiivisiin taitoihin.

Pelastus hiljaisuudessa

Marja Heinonen-Guzejevin mukaan vastuu meluntorjunnasta on viranomaisilla, kaavoittajilla ja suunnittelijoilla, ei yksityisillä kansalaisilla.

– Jos asuu moottoritien varrella ja kärsii melusta, voi toki muuttaa pois tai siirtää makuuhuoneen talon hiljaisemmalle puolelle, hän sanoo.

Melun sijasta ihmiset voivat kuitenkin vaikuttaa sen aiheuttamaan stressireaktioon. Melun vastakohdalla, hiljaisuudella, nimittäin on päinvastainen vaikutus stressiin. Tutkimusten mukaan jo muutaman minuutin oleskelu luonnon rauhassa alentaa verenpainetta ja lievittää stressiä muutenkin. Lisäksi on havaittu, että kävelyretki luonnossa tai puistossa alentaa sykettä ja verenpainetta nopeammin kuin kävelyretki kaupungin keskustassa. Puistossa ei tarvitse koko ajan tarkkailla ympäristöä, jolloin elimistön valmiustila kytkeytyy pois ja tilalle astuu ihana rauha.

Monet melualueilla asuvat ihmiset näyttävät tietävän tämän ilman tutkimuksiakin. He nimittäin käyvät puistoissa ja viheralueilla useammin kuin rauhallisemmilla alueilla elävät ihmiset.

Asiantuntija työterveyshuollon erikoislääkäri ja tutkija Marja Heinonen-Guzejev, Helsinki

Lue lisää:
Korva kaipaa hiljaisuutta
Tinnitus - miten estän korvien soimisen?

Melu

 • heikentää kuuloa ja aiheuttaa kuulovaurioita
 • virittää elimistön hälytystilaan, jolla vaikutuksia mm. verenkiertoelimistöön ja stressihormoneihin
 • nostaa verenpainetta
 • aiheuttaa unihäiriöitä
 • heikentää oppimista, tarkkaavaisuutta, muistia ja keskittymiskykyä sekä lapsilla että aikuisilla
 • aiheuttaa hermostuneisuutta, aggressiivisuutta ja levottomuutta
 • lisää sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin riskiä.

Millainen melu vahingoittaa?

 • Aiheuttaa kipua 110–130 dB, esim. ukkonen, painepora, haulikon laukaus.
 • Vuosien altistus aiheuttaa kuulovamman 75–85 dB, esim. rekan jyrinä, auton sisätila, kaupunkiliikenne.
 • Jatkuva altistus vahingoittaa terveyttä 55 dB, esim. luokkahuone, normaali keskustelu.

Ohje-arvoja, joita ei saa ylittää

 • Asutusalue korkeintaan 55 dB (yöllä 50 dB; uusilla asuinalueilla 45 dB), vastaa hiljaista kaupunkiliikennettä.
 • Virkistysalueilla 45 dB; yöllä 40 dB, vastaa kuiskausta kirjastossa.
 • Liike- ja toimistohuoneet 45 dB, vastaa hiljaista puhetta.
 • Asuinhuoneissa 35 dB; yöllä 30 dB, vastaa metsää.
 • Opetustilat 30 Db, vastaa puiden suhinaa.
Vierailija

Melu uhkaa terveyttä

Te jotka pyydätte lapsia lomille mukaan, ottakaa koko katras jos harrastuksena mekkalan pito (joukkuepeli), mökissä, pihalla jos naapureita ei lähellä, isovanhemmat puhumaan kovaäänisesti, potkimaan palloa, huutamaan, tätä muutama vuosi aamusta iltaan, 8-23. En usko, että sen jälkeen meillä on niin paljon vanhempia, jotka ylpeilevät lastensa äänellä. Toisten melun kuuleminen uuvuttaa ja sairastuttaa. Kaikille oikeus meteliin. Sukupuolierot tuotetaan. Toisten metelin kuuntelu uu uttaa, saa...
Lue kommentti
Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Kaikki keinot ovat sallittuja, kun ihmiseen sattuu. Mutta jotkut kivunlievittäjät ovat tehokkaampia kuin toiset.

Kroonista kipua lievitetään yhä useammin liikunnalla ja muilla lääkkeettömillä keinoilla, koska ne ovat tehokkaita.

Lääkearsenaalikin on laajentunut: kudosvaurioista johtuvaa kipua, kuten nivelrikkoa, hoidetaan parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä mutta myös masennus- tai epilepsialääkkeellä, jotka tehoavat hermovauriokipuun, kuten välilevynpullistumassa. Jos olo ei näillä parane, käyttöön otetaan opioidit.

Sen sijaan hampusta saatava kannabis ei kipulääkecocktailin kuulu, vaikka monet potilaat ovat siitä kiinnostuneita. Miksi ei?

– Siksi, että näyttö sen tehosta kivun lievittäjänä on heikko, ja siksi, että kannabiksen käyttöön liittyy sekä psykoosi- että riippuvuusriski, neurologian dosentti Maija Haanpää sanoo.

Monissa maissa lääkekannabista tutkitaan vilkkaasti ja se on laillista hoitoa. Meilläkin sitä voidaan määrätä mm. MS-taudista johtuvaan jäykkyyteen.

Millainen liikunta auttaa...

ALASELKÄKIPUUN fyysinen harjoittelu, jota lisätään vähitellen.

NISKAJUMIIN säännöllinen lihastreeni ja venyttely

NIVELRIKKOON voimaharjoittelu ja aerobinen liikunta polven nivelrikkoon, vesijumppa kaikille.

OLKAPÄÄN PINNETILAAN fysioterapeutin ohjaama ja valvoma harjoittelu.

TENNISKYYNÄRPÄÄHÄN asteittain lisättävä fyysinen harjoittelu.

FIBROMYALGIA kestävyysliikunta ja lihastreeni.

 

Lue lisää Kivun Käypä hoito -suosituksesta

riippuvainen kahvista

Kipuun liikuntaa ja lääkkeitä, miksei kannabista?

Kannabis aiheuttaa riippuvuutta, sanoo neurologian dosentti Maija Haanpää. Dosentti voisi perehtyä aiheeseen tarkemmin, kun kannabisen riippuvuutta aiheuttava vaikutus on erittäin pieni ja ainoastaan henkisellä tasolla. Fyysinen riippuvuus on nolla. Tupakka, alkoholi ja kahvi ovat voimakkaampia riippuvuutta aiheuttavia nautintoaineita. Viimeisimmän Israelissa koehenkilöillä tehdyn tutkimuksen mukaan kannabiksen käytöllä on haittavaikutuksia. Näitä ovat: - Kuiva suu - Ruokahalun kasvaminen Että...
Lue kommentti
Kyösti

Kipuun liikuntaa ja lääkkeitä, miksei kannabista?

Kannabis toimii lääkkeenä erittäin moneen kipuun paljon paremmin kuin lääkärin määräämät erittäin kovaa riippuvuutta aiheuttavat opiaatit. Eräskin tuttavani käyttää silloin tällöin menkkakipuihin kannabista kun mikään muu ei auta. Ei kannabis mikään ihme parantaja ole mutta useissa tapauksissa se toimii lääkkeenä paljon paremmin kun kemikaalilääkkeet mitä lääkäri määrää. Kannabis ei myöskään aiheuta psykooseja vaan saattaa laukaista sen jos sinulla on siihen taipumusta, mutta niin voi tehdä...
Lue kommentti
Tiia Ikäheimonen on kotona 2-vuotiaan Noelin kanssa. Heinäkuussa perheeseen odotetaan toista lasta.
Tiia Ikäheimonen on kotona 2-vuotiaan Noelin kanssa. Heinäkuussa perheeseen odotetaan toista lasta.

Kuopiolainen Tiia Ikäheimonen, 26, sai ensimmäisen epilepsiakohtauksensa 16-vuotiaana. Se ei ollut ihan tavanomainen, joten nimen ja oikean hoidon löytäminen sairaudelle ei ollut itsestään selvää.

Siitä on kymmenisen vuotta, kun harjasin hiuksia kotona. Yhtäkkiä pysähdyin peilin eteen ja jäin tuijottamaan tyhjyyteen. Harja jäi käteeni ja liike pysähtyi. Olin kuin unessa ja minulla oli merkillinen tunne, että tämä on tapahtunut joskus aiemminkin. Puhuin sekavia. Äitini yritti saada minuun kontaktia, mutta en saanut sanottua mitään.

Kohtauksen jälkeen juttelimme siitä, mitä tapahtui ja äiti varasi minulle ajan terveyskeskuksesta. Terveydenhoitaja oli sitä mieltä, että oireeni ovat omaa ”kuvitelmaani” ja kun kerroin, että vanhempani ovat eroamassa, hän varasi minulle ajan mielenterveyshoitajalta.

Asia jäi vaivaamaan minua, sillä olin mielestäni sinut vanhempieni eron kanssa. Olimme jutelleet siitä paljon. Olin hämmentynyt ja peloissani kohtauksesta ja mietin jopa, olenko sairastumassa psyykkisesti.

Toinen kohtaus tuli viikon kuluttua. Äiti ajoi autoa ja istuin vieressä, kun aloin puhua sekavia. Takapenkillä istuneet kaverini naureskelivat, että mitä sinä oikein selität. Olin kuin toisessa todellisuudessa. Totesin, että kun tuolla taivaalla lentää jotain ja jankutin, että siellähän lentää.

Tämän jälkeen äitini vaati minulle lähetteen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Aivosähkökäyrä otettiin ja sain lähetteen aivojen magneettikuvaukseen, sillä pahimmat vaihtoehdot piti sulkea pois. Kuvaus hirvitti, sillä kärsin ahtaanpaikankammosta. Sekin pelotti, että aivoistani löytyy kasvain.

Kun kuvauspäivä koitti, kaikki meni lopulta hyvin. Äiti piti minua jalasta kiinni kuvausputkessa olon ajan eikä minulle tullut pelottavaa tunnetta, että olisin ollut suljetussa tilassa. Sain valita mieleiseni radiokanavan ja kädessäni oli myös nappi, jota painamalla tutkimus olisi halutessani heti keskeytetty. Se toi turvaa.

Tutkimustulosten odottaminen oli piinallista. Itkin ja pelkäsin, että minulla on aivokasvain ja tulen kuolemaan. Kun lääkärini kertoi minulle, että sinulla on epilepsia, ensimmäinen reaktioni oli suunnaton helpotus. Olin niin onnellinen, että saan jatkaa elämää.

Magneettikuvassa näkyi kohtausteni syy. Vasemmassa ohimolohkossani on syntymästäni saakka ollut eräänlainen tyrä ja pieni määrä aivokudosta on työntynyt kallon ulkopuolelle.

Minulla on niin sanottu paikallisalkuinen epilepsia, johon liittyy tajunnan hämärtymistä. Epilepsia oli aina näyttäytynyt minulle tajuttomuus-kouristuskohtauksina enkä tiennyt, että se voi olla tällaistakin.

Sairauden toteamisen aikoihin opiskelin lastenhoitajaksi. Menin takaisin kouluun ja kerroin kavereilleni avoimesti, että minulla on todettu epilepsia ja saan siihen lääkkeet.

Selitin, että jos saan kohtauksen, ei tarvitse tehdä mitään vaan taluttaa minut vaikka istumaan.

Jos kohtaus ei kuitenkaan mene ohi, pitää soittaa ambulanssi. Ystäväni suhtautuivat hienosti, he eivät alkaneet vältellä minua. Yksi kaverini tosin säikähti ja kohtaukseni nähtyään purskahti itkuun. Hän kertoi minulle myöhemmin, että näytin siltä, kuin olisin ollut huumeissa.

Kohtauksia tuli vielä noin kerran kuukaudessa, ennen kuin lääkityksen tasapaino löytyi. Sillä erää viimeisen kohtauksen sain 18-vuotiaana. Söin lääkkeitä koko ajan säännöllisesti eivätkä kohtaukset vaivanneet vuosiin.

Kesällä 2016 olimme yökylässä äitini luona poikani Noelin kanssa. Noel oli silloin viiden kuukauden ikäinen ja yövalvomiset olivat tulleet tutuiksi. Päivä oli ollut helteinen, olin imettänyt vauvaa monia kertoja ja oma syöminen oli jäänyt vähemmälle. Yhtäkkiä minulle tuli kummallinen olo, joka kuitenkin tuntui kovin tutulta.

Ehdin laskea vauvan sohvalle. Aloin tuijottaa tyhjyyteen, nieleskelin ja suustani valui sylkeä. Minua myös huimasi, mikä oli uusi oire. Äiti kutsui minua, mutta en reagoinut mitenkään. Hädissäni otin Noelin syliini, mutta äiti kehotti antamaan vauvan hänelle. Kohtaus ei mennyt ohi ja äiti soitti hätäkeskukseen. Ensihoitajat kysyivät useasti nimeäni, mutta sain sanottua vain niinpä.

Ambulanssissa yritin keskittyä hengittämiseen, mutta ensihoitajille en pystynyt vastaamaan vieläkään mitään, olin kuin toisella planeetalla. Vasta sairaalassa aloin palata todellisuuteen ja soitin äidille ja miesystävälleni.

Lapsen rytmissä eläminen pitää Tiian terveenä.

 

Sairaalassa minusta otettiin verikokeita. Päivystävä lääkäri oli sitä mieltä, että minulla on paniikkikohtaus, sillä kesä oli ollut raskas. Samoihin aikoihin, kun Noel syntyi, minulle todella läheinen mummoni kuoli.

Kun hoitava lääkärini Reetta luki ensihoitajien raportteja, hän oli varma, että kyseessä oli epileptinen kohtaus.

Yövalvomiset ja mummon kuoleman tuoma suru ja ikävä olivat todennäköisesti laukaisseet kohtauksen. Ymmärsin nyt, että aiemmin vanhempieni ero saattoi olla se stressitekijä, joka laukaisi ensimmäisen kohtauksen.

Kohtaus jäi pitkäksi aikaa mieleeni pyörimään. Pelkäsin, tuleeko se uudestaan ja onko sairauteni pahentunut. Sain vielä yhden pienemmän kohtauksen, jonka jälkeen lääkitystäni hieman lisättiin.

Työskentelen päiväkodissa lastenhoitajana, mutta olen nyt hoitovapaalla Noelin kanssa. Odottaessani kävin riskiraskauspoliklinikalla ja söin foolihappolisää.

Kun aloimme suunnitella raskautta, mietin, syönkö lääkkeitä koko raskauden ajan ja miten ne vaikuttavat lapseen.

Toisaalta pelkäsin, miten mahdollinen lääkityksen vaihtaminen tai vähentäminen vaikuttaisi kohtauksiini: tulisivatko ne takaisin? Sain kuitenkin jatkaa samaa lääkitystä.

Kävin normaalisti neuvolassa, mutta ultrat tehtiin KYSin äitiyspolilla ja niitä oli hieman useammin. Oli ihanaa, että minut kohdattiin ihan ”tavallisena” tulevana äitinä eikä sairauttani nostettu koko ajan esille. Kävin myös hoitavalla lääkärilläni kontrollissa.

Joskus mietin, että entä jos lapsi perii minulta epilepsian, mutta pian nekin pelot hälvenivät. Ajattelin, etten voi etukäteen pelätä kaikkea.

Noelin syntymä oli toiveideni täyttymys, yksi elämäni hienoimmista hetkistä. Sairastuessani ensimmäinen pelkoni oli, voisinko koskaan saada lapsia tai olisiko se edes turvallista.

Olen perfektionisti luonteeltani, haluan tehdä kaiken täydellisesti, mutta sairaus on tehnyt armolliseksi. Pitää muistaa levätä ja huolehtia syömisestä. Ja olen opetellut nukkumaan silloin, kun poikakin nukkuu.

Olen oppinut hellittämään sairaudenkin kanssa.

Teen niin kuin lääkärini sanoi: Jos kohtaus on tulossa, anna sen tulla. Kun annan itselleni sen luvan, kohtaus alkaa heti hiipua.

Eniten nautin rauhallisesta arjesta ja pienistä rakkaudenteoista: On ihanaa, kun Noel juoksee syliin ja antaa pusun tai kun mies sanoo, että voi laittaa lapsen nukkumaan, jolloin minä saan katsoa tv-sarjoja tai lähteä lenkille.

Epilepsia ei ole estänyt minua tekemästä mitään, mitä olen halunnut. Ajokorttia en ole yrittänytkään, koska kohtaus voi tulla milloin vain. Matkustelua sekään ei ole estänyt.

Olen halunnut puhua avoimesti sairaudestani ja minulla on aina ollut ihmisiä, joille puhua, ei ole tarvinnut salailla tai peitellä mitään.”

 

 

 

Tunnetuin epilepsiakohtauksen tyyppi on tajuttomuus-kouristuskohtaus, mutta sairaus voi ilmetä myös lyhyinä poissaolokohtauksina tai tajunnan hämärtymisenä. Ihminen voi puuhata kohtauksen aikana kaikenlaista, mutta ei myöhemmin muista siitä mitään.

Tajuttomuus-kouristuskohtauksen saava kaatuu maahan, mistä juontaa sairauden vanha nimitys kaatumatauti. Myös kurkunpään lihakset kouristelevat ja suusta purkautuu vaahtoa.

Paikallisalkuisessa epilepsiassa tajunta hämärtyy, jolloin ihminen voi ”pysähtyä” kesken kaiken, nieleskellä tai jäädä tuijottelemaan. Se voi edetä tajuttomuus-kouristuskohtaukseksi, jolloin sähköpurkaus leviää molempiin aivopuoliskoihin. Poissaolokohtaus on taas lyhytaikainen tajunnanmenetys, eräänlainen filmin katkeaminen, johon ei liity motorisia oireita.

–Poissaolokohtauksia voi olla päivittäin kymmeniä, jopa satoja. On tärkeää erottaa eri epilepsiatyypit toisistaan, sillä poissaolokohtaukset pahenevat, jos potilas saa eri epilepsiaan tarkoitettua lääkitystä, painottaa professori Reetta Kälviäinen KYSin Epilepsiakeskuksesta.

Kohtausten välillä aivojen sähkökäyrä- ja kuvantamistutkimukset voivat olla täysin normaalit. Jos kohtauksella ei ole silminnäkijöitä, ei olekaan tavatonta, että sairauden tunnistaminen viivästyy.

–On ihmisiä, jotka eivät puhu oireistaan kenellekään, keskustelua käydään kenties vain netin keskustelupalstoilla. Joskus sairauden hoitamisen tärkeyttä joutuukin perustelemaan, varsinkin, jos ihmisellä ei ole mielikuvaa kohtauksista. Joskus lääkäritkin saattavat pitää kohtausta paniikkihäiriönä tai kilpirauhasongelmana, Kälviäinen kertoo.

Hoitaminen on tärkeää senkin takia, että epilepsiaan voi liittyä hengityksen, aivojen ja sydämen toiminnan häiriöitä, jotka voivat johtaa jopa äkkikuolemaan. Aivosolut viestivät toisilleen sähköisesti, mutta epilepsiassa purkaukset ovat hallitsemattomia. Epilepsialle on aina jokin syy, esimerkiksi synnynnäinen aivojen kehityshäiriö, aivotulehdus, aivokasvain, aivovamma tai aivoverenkiertohäiriö.

– Käytännössä kaikki, mikä aivoissa on pielessä, voi aiheuttaa epilepsiaa. Myös sairautta aiheuttavia geenivirheitä on tunnistettu.

Kun epilepsiaa sairastava haluaa lapsia, raskauden pitää olla suunniteltu, sillä epilepsialääkitys lisää epämuodostumariskiä. Foolihappolisä pitäisi aloittaa ennen ehkäisyn jättämistä ja käyttää sitä ensimmäisen raskauskolmanneksen ajan. Foolihappo vähentää sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön riskiä.

Oireita voidaan lievittää lääkityksellä, yli puolella lääkitys vie kohtaukset kokonaan. Vaikeahoitoisessa sairaudessa voidaan tarvita leikkaushoitoa. Paikallisalkuisen, heikosti lääkitykseen reagoivan epilepsian hoidossa voidaan käyttää myös vagushermo- tai syväaivostimulaattoria.

Kohtausalttiutta vähentävät stressin välttäminen, riittävä uni, hyvä fyysinen kunto ja säännöllinen syöminen. Epilepsian kanssa voi useimmiten elää tavallista, täysipainoista elämää. Joskus ihmiset alkavat varoa elämistä liikaakin. Lievä epilepsia ei useinkaan vie myöskään työkykyä.

Asiantuntija Reetta Kälviäinen professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollisen sairaalan Epilepsiakeskus.