Anorektikon aivot reagoivat sokerin syöntiin toisin kuin buliimikon.

Tutkimuksissa on havaittu, että syömishäiriöisten aivoissa tapahtuu makuaistimuksiin liittyviä muutoksia. Anoreksiaa tai bulimiaa sairastavien aivoista on löydetty rakenteellisia muutoksia, jotka saattavat vinouttaa ihmisen suhtautumista syömiseen.

Havainnot perustuvat kahteen hiljattain julkaistuun tutkimukseen, ja ne voivat auttaa tunnistamaan ja tulevaisuudessa ehkä myös hoitamaan syömishäiriöitä.

Tutkimukset julkaistiin American Journal of Psychiatryssa ja niiden perusteella anoreksiaa tai bulimiaa sairastavilla tai niistä toipuneilla on rakenteellisia muutoksia mm. aivosaaren eri osissa, aivojuoviossa sekä otsalohkon suorapoimussa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toisessa tutkimuksessa potilaiden aivoissa havaittiin lisäksi poikkeavia reaktioita heidän syödessään sokeria. Anoreksiasta toipuvien aivosaaressa eli insulassa sokeri aiheutti selvästi odotettua pienemmän ja bulimiasta toipuvien aivoissa odotettua suuremman reaktion.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Havaintojensa pohjalta tutkijat pitävät mahdollisena, että anoreksiaan kuuluva syömisen välttäminen ja laihtuminen liittyvät aivojen puutteelliseen kykyyn tunnistaa nälkäsignaaleja. Bulimiaan kuuluva ahminta voi puolestaan selittyä signaalien ylitulkinnalla.

Nykykäsityksen mukaan syömishäiriöt johtuvat monesta eri syystä. Hermostollisten ja biologisten tekijöiden lisäksi monet yksilönkehitykseen sekä perheeseen liittyvät seikat ja sosiokulttuuriset tekijät altistavat syömishäiriöille.

Anoreksia eli laihuushäiriö alkaa yleensä 14–24-vuotiaana ja bulimia eli ahmimishäiriö 16–20-vuotiaana. Anoreksiaan sairastuvista noin 5 prosenttia kuolee nälkiintymisen aiheuttamiin muutoksiin tai itsemurhaan.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Psychiatry 2013;170:1152–1160)

 Lue lisää Syömishäiriöt-teemasta

Onko tutkimuksissa ilmennyt näyttöä siitä, mitä aivoissa tapahtuu niillä anoreksiaa sairastavilla, joiden taudinkuvaan kuuluu ajoittain ahmimista ja oksentamista? Vuoroin signaalien yli- ja alitulkintaa? Ristiriitainen tutkimustulos ottaen huomioon, että hyvin monella syömishäiriöisellä on piirteitä moneen eri sairauteen liitetyistä oireista.

  • ylös 16
  • alas 11
HYVÄ NEUVVO

NOIN YLI 50 VUOTTA SITTEN KUULIN ETTÄ ANOREKSIAA HOIDETTIIN KONJAKILLA JA KERMALLA ONNISTUNEESTI 

Sisältö jatkuu mainoksen alla