Oliko töissä kivaa vai oliko liian kiire? Suomalaisten kiire työssä on lisääntynyt, mutta samalla työntekijöiden stressioireet ovat vähentyneet. Miten tämä on mahdollista?

Mitä eroa on kiireellä ja stressillä?

- Kiire työssä on moniulotteinen ilmiö. Tuoreen selvityksemme tulokset viittaavat siihen, että ihmiset ovat oppineet hallitsemaan kiirettä. Tiimimäinen työskentely on lisääntynyt. Yhteistyön muotoja on enemmän, mikä vähentää yksinpuurtamisen tunnetta ja lisää yhteisöllisyyttä.

- Suomessa on tehty viime vuosien aikana paljon työyhteisöjen kehittämiseen liittyviä hankkeita, mikä myös heijastuu työhyvinvointiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Mikä vaikuttaa eniten työpaikan ilmapiiriin?

- Johtaminen ja esimiestyö. Yli puolet kokee saavansa erittäin tai melko paljon tukea ja apua esimieheltä. Myös esimiehen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus vaikuttaa ilmapiiriin. Haastattelussa valtaosa (88 %) vastaajista koki esimiehen kohtelevan työntekijöitä vähintään melko oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Noin 10 prosenttia vastaajista työskentelee työpaikoilla, joissa esimiehen oikeudenmukainen ja reilu kohtelu eivät toteudu. Myös työntekijöillä on oma osuutensa työpaikan ilmapiiriin luomisessa. Työntekijöiden välinen kilpailu, kateellisuus ja epäasiallinen käytös vaikuttavat kielteisesti.
Kaikkiaan selvityksemme tulokset viittaavat siihen, että kehitys on ollut myönteistä työpaikoilla viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Mitkä ovat yleisimmät ongelmat työpaikoilla?

- Työn ja perheen yhteensovittaminen, mikä koskee erityisesti pienten lasten äitejä. Heillä on usein vaikeuksia kiinnittyä työelämään. Työsuhteet ovat epävakaita, monet tuntevat kiirettä ja aikapulaa yrittäessään yhdistää työn ja perhe-elämän vaatimukset.

Mikä on totuus suomalaisten työhyvinvoinnista?

- Pätkätyöt ja irtisanomiset ovat todellisuutta monilla suomalaisilla työpaikoilla. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan töissä turhista pätkätöistä pitäisi päästä eroon. Omat tutkimuksemme osoittavat, että myönteistä kehitystäkin on paljon. Yhtä totuutta ei ole.

Koetko itse työssä stressiä tai kiirettä?

Kiirettä on, ja se on yleinen ongelma asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkijana työn ja vapaa-ajan välistä rajaa on usein vaikea määritellä. Omat työpäiväni venyvät helposti pitkiksi, mutta osaan myös rentoutua.

Asiantuntijana tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen Työterveyslaitoksesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla