Luontaistuotteita mainostetaan joskus ihmeitä lupaavilla ylisanoilla, mutta pakkaustiedot ovat yleensä täsmällisiä ja luotettavia.

Luontaistuotteet eivät ole lääkkeitä, eikä niitä ole tarkoitettu sairauksien hoitoon. Ne ovat tarpeen silloin, kun halutaan täydentää ruokavaliota ja tasapainottaa elintoimintoja. Yleensä luontaistuotteet sisältävät vitamiineja, kivennäisaineita, rasvahappoja, maitohappobakteereita, kuituja tai lääkekasveista valmistettuja uutteita ja kasveista eristettyjä aineita.

Suomessa on noin 2 500 luontaistuotetta, joista pääosaa myydään ravintolisinä. Jotkut lääkekasveja sisältävistä luontaistuotteista luetaan kasvirohdosvalmisteiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi mäkikuismaa ja rohtovirmajuurta eli valeriaanaa sisältävät valmisteet.

Lainsäädännössä ravintolisät rinnastetaan elintarvikkeisiin ja kasvirohdosvalmisteet lääkkeisiin. Yleensä luontaistuotteita myydään elintarvikeliikkeissä, luontaistuotekaupoissa ja apteekeissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Mäkikuismaa sisältäviä ja eräitä muita kasvirohdosvalmisteita saa meillä myydä ainoastaan apteekeissa. Myyntirajoitus perustuu yleensä siihen, että tuotteen käyttö vaatii asiantuntevaa opastusta: valmisteella voi esimerkiksi olla haitallisia yhteisvaikutuksia samaan aikaan käytettyjen lääkkeiden kanssa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Laki vaatii

Luontaistuotteiden pakkauksista tulee selvitä suomeksi ja ruotsiksi, mitä valmisteet sisältävät ja miten niitä annostellaan. Suomessa ei saa myydä tuotteita, joiden tekstit ovat esimerkiksi vain englannin kielellä.

Pakkausmerkinnät ovat tärkeitä, sillä niiden avulla kuluttaja saa käsityksen tuotteesta ja sen vaikutuksista. Niiden perusteella hänen pitäisi myös pystyä valitsemaan eri tuotteiden välillä.

Elintarvikelaki määrää, millaiset merkinnät ravintolisinä myytävien luontaistuotteiden pakkauksissa pitää olla. Laillisesti myynnissä olevien eli elintarviketurvallisuusviraston rekisteriin hyväksyttyjen valmisteiden pakkauksissa on merkintä ”ravintolisä” sekä varoituslauseet ”ravintolisää ei saa käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena” ja ”suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää”.

Kasvirohdosvalmisteiden pakkauksissa on puolestaan lääkelain vaatimat merkinnät. Kun valmiste on saanut luvan tai rekisteröinnin, sen pakkauksessa lukee ”kasvirohdosvalmiste” tai ”perinteinen kasvirohdosvalmiste”.

Osaa vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävistä valmisteista myydään lääkkeinä. Niiden koostumus ei eroa mainittavasti ravintolisinä myytävien valmisteiden koostumuksesta, vaan molemmat voivat sisältää yhtä paljon vitamiineja ja kivennäisaineita. Pakkausmerkinnöissä ja myyntipaikoissa on kuitenkin eroa, ja kuluttaja voi halutessaan erottaa tuotteet toisistaan: ravintolisissä on teksti ”ravintolisä”, ja vitamiineja ja kivennäisaineita sisältäviä lääkevalmisteita myydään ainoastaan apteekeissa.

Nimi, sisältö, annostus

Yleensä ravintolisän pakkauksessa lukee näkyvästi tuotteen kaupallinen tuotenimi. Sen yhteydessä näkyy myös niin sanottu elintarvikkeen nimi, joka kertoo lyhyesti, mitä pakkaus pääosin sisältää, esimerkiksi kalsiumtabletti, pellavaöljykapseli tai kauranversouute.

Nimien lisäksi pakkauksessa luetellaan valmistuksessa käytetyt ainesosat ja lisäaineet. Lisäaineita voivat olla esimerkiksi tabletin pintakäsittely- tai paakkuuntumisenestoaineet.

Ensimmäisenä mainitaan aine, jota valmiissa tuotteessa on eniten painon mukaan laskettuna, ja viimeisenä aine, jota on vähiten. Esimerkiksi joissakin vitamiineja sisältävissä valmisteissa täyteaine voi painaa enemmän kuin yksittäiset vitamiiniyhdisteet, jolloin täyteaine mainitaan ensimmäisenä.

Ainesosaluettelossa ei tarvitse mainita, kuinka paljon kutakin ainetta valmiste sisältää. Jos määriä mainitaan, ne ilmoitetaan yleensä prosentteina tabletin tai kapselin painosta.

Ravintolisän sisältämien vitamiinien, kivennäisaineiden, rasva- tai aminohappojen, mikrobien ja kasvien tai kasviuutteiden määrät ilmoitetaan yleensä erikseen. Usein kerrotaan myös, kuinka paljon mainittuja aineita tai uutteita tuotteesta saa vuorokaudessa, jos sitä käyttää annostusohjeen mukaan. Esimerkiksi pellavaöljykapseleiden pakkauksessa voidaan mainita: ”Suositeltava vuorokausiannos on 3 kapselia päivässä, josta saadaan omega-3-sarjan alfalinoleenihappoa 800 mg/vrk.”

Ulkomailla on ajoittain tavattu luontaistuotteita, joiden todellinen koostumus ei ole vastannut pakkausmerkintää. Suomessa näitä todetaan harvoin. Yleensä meillä myytävät tuotteet sisältävät pakkauksessa mainittuja aineita ja juuri sen verran, kuin merkinnöissä luvataan.

Ei lääkeaineita

Ravintolisät ja luontaistuotteet eivät saa sisältää aineita, joilla on lääkkeellisiä vaikutuksia. Tämän takia niitä ei saa markkinoida väittämällä, että ne toimisivat kuin lääkkeet eli ehkäisisivät, hoitaisivat tai parantaisivat sairauksia.

Ravintolisien pakkauksissa ei yleensä kerrota, mihin tuote on tarkoitettu tai miten se vaikuttaa. Joskus tekstissä voidaan mainita esimerkiksi, että kyseessä on ”ravintolisä nivelille” tai että tuote on ”hyväksi silmille”. Toistaiseksi tällaiset terveysväitteet ovat markkinoijan omia, eivätkä Suomen tai EU:n elintarvikeviranomaiset ole arvioineet, perustuvatko ne tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

Luontaistuotteet saattavat vaikuttaa elintoimintoihin, esimerkiksi suolen toiminta voi vilkastua tai verenpaine laskea. Samoin kuin ruoassa, myös luontaistuotteissa voi olla aineita, jotka vaikuttavat sairauksien puhkeamiseen – yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa.

EU:ssa hyväksyttiin joulukuussa 2006 asetus, joka koskee elintarvikkeiden markkinoinnissa sallittuja terveysväitteitä. Suomessa asetusta alettiin soveltaa heinäkuun alusta. Ravintolisissä merkittävin selvennys tulee kuitenkin vasta parin vuoden kuluttua. Silloin EU:n komissio julkaisee tarkemmat listat siitä, mitä elintarvikkeiden ja ravintolisien sisältämien aineiden ja terveyden välisestä yhteydestä voidaan tutkimusten perusteella sanoa.

Kasvirohdosvalmisteen pakkauksessa mainitaan jo nyt, mihin tuotetta käytetään. Lääkelaitos arvioi, että mainittu käyttöaihe on totuudenmukainen ja perustuu valmisteen sisältämän lääkekasvin perinteiseen käyttöön tai tieteellisiin tutkimuksiin. Pakkausten sisällä on myös viranomaisen hyväksymä pakkausseloste, jossa kuluttajalle annetaan tietoa valmisteen oikeasta käytöstä ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Lue lisää:

Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto: Ravintolisät

Terveyskirjasto:

Älä usko kaikkea

  • Luontaistuotteiden pakkauksissa mainittujen tietojen pitää olla oikeita, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. Pakkausmerkinnät ovatkin yleensä asiallisia ja lyhytsanaisia, vaikka esitteissä ja mainoksissa esiintyy ylisanoja.
  • Jos mainostettu luontaistuote vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, siihen kannattaa suhtautua epäluuloisesti. Uskomattoman hyvältä kuulostava valmiste ei yleensä vaikuta niin kuin on luvattu.
Sisältö jatkuu mainoksen alla