Kun sydämen rytmi sekoaa, syy voi löytyä eri kohdasta. Myös hoito vaihtelee syyn mukaan.

1. Eteisvärinä eli flimmeri

Oireet Sydämessä tuntuu normaalia nopeampi rytmi. Rytmi voi muuttua äkillisesti ja tuntua pyrähtelevältä ja epäsäännölliseltä. Aina oireita ei ole. Keski-iän jälkeen alkava tauti, nuorilla harvinainen.

Syyt Korkea verenpaine, joka lisää sydämen vasemman kammion paksuutta ja jäykkyyttä ja nostaa lepovaiheen painetasoa. Sydämen eteisessä paine nousee ja eteinen venyy. Kilpirauhasen liikatoiminta lisää vireyttä säätelevän hermoston toimintaa. Diabetes ja ylipaino lisäävät eteisvärinäriskiä.

Hoito Jos oireiden alusta on alle 48 tuntia, sydämen rytmi voidaan kääntää normaaliksi rytminsiirrolla. Rytminsiirto tehdään sähköisesti nukutuksessa, osalla lääkkeillä. Rytmi palaa usein pysyvästi normaaliksi, jos eteisvärinä on aivan uusi. Osalla potilaista aloitetaan eteisvärinän uusimista estävä lääkitys. Eteisvärinä uusii lääkkeestä huolimatta yli puolella potilaista vuoden kuluessa.
Pyrähtelytaipumusta hallitaan beetasalpaajilla ja digoksiinilla.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Eteisvärinää sanotaan sydämen ”toiseksi parhaimmaksi” rytmiksi. Kroonistunut eteisvärinä ei uhkaa henkeä, jos potilas syö verenhyytymislääkettä. Marevan vaatii säännöllisiä laboratoriokokeita, mutta on myös uusia, helpommin käytettäviä lääkkeitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Hankalaan eteisvärinään voidaan tehdä katetriablaatio, jossa estetään sähkön kulku keuhkolaskimon ja sydämen eteisten välillä.  

2. Sairas sinus -oireyhtymä

Oireet Vaihtelevat riippuen siitä, onko tauti lievä vai hankala. Ajoittaisia nopeita tykytystuntemuksia ja muljahteluja. Sydämen perusrytmi on harva ja harvenee lisää iän myötä. Harvalyöntisyyteen voi liittyä jaksoittaista sykkeettömyyttä.

Syyt Ikääntymisen tai sydänsairauksien takia sydämen sähköistä rytmiä ylläpitävä sinussolmuke laiskistuu. Oireyhtymä ennakoi myöhemmin kehittyvää eteisvärinää.

Hoito Ei välttämättä mitään, jos tauti on lievä. Tarvittaessa sykettä hidastava lääkitys. Jos ilmaantuu lisäksi satunnaista eteisvärinää, aloitetaan verenohennuslääkitys. Kun tauti iän myötä pahenee, tarvitaan nopealyöntisyyttä hillitseviä lääkkeitä sekä usein sydämentahdistin.

3. Kammiotakykardiat

Oireet Lyhytjaksoisia pyrähdyksiä esiintyy terveessäkin sydämessä, ja ne ovat vaarattomia. Pitkäkestoiset kammioperäiset tykytykset ovat hengenvaarallisia. Useammin kuin muilla rytmihäiriöillä niiden ensioire on tajunnanmenetys.

Syyt Sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, sydänlihastulehdus tai jokin muu etenevä sydän­sairaus.

Hoito Perussydänsairauden hyvä hoito ja veren mahdollisen kalium-
vajeen korjaus lääkkeellä. Lääkehoito ja tarvittaessa sydämentahdistin.

4. Eteis-kammio­johtumishäiriö

Oireet Sydämen sykkeeseen ilmaantuu liian pitkiä taukoja, jolloin alkaa heikottaa. Jopa taju voi varoittamatta lähteä.

Syyt Sairauksien tai vanhenemisen seurauksena sähköä johtavat säikeet rappeutuvat, joten sähkön johtuminen sydämessä häiriintyy. Sydämen läppäviat, sepelvaltimotukokset ja erilaiset sydänlihassairaudet altistavat.

Hoito Sydämentahdistin, joka asetetaan solisluun alapuolelle, usein kehon oikealle puolelle. Tahdistinjohdot viedään sydämeen. Tahdistin korvaa hetkellisiä tai pysyviä puutteita sydämen sähkön kulussa.

Asiantuntijana kardiologian erikoislääkäri Sinikka Pohjola-Sintonen, Peijaksen sairaala

Lue lisää Pysy rytmissä, sydän

  • Rytminsiirrolla pyritään palauttamaan sydämen normaali rytmi antamalla sähköisku, joka pysäyttää sykkeen hetkellisesti. Toimen­pide on kivuton, kun se tehdään nukutuksessa. Rytminsiirto voidaan joskus tehdä myös lääkkeillä.
  • Katetriablaatio on toimenpide, jossa sydämeen viedään katetri, jolla tuhotaan polttamalla noin viiden millin kokoinen, rytmihäiriön synnyttävä alue. Toimenpide onnistuu lähes aina, jos kyseessä on ylimääräisen johtoradan tai kaksijakoisen eteiskammiosolmukkeen aiheuttama tiheälyöntisyys.
  • Sydämentahdistin asetetaan leikkauksessa ihon alle. Se ei estä rytmihäiriöiden uusiutumista mutta estää liian pitkät tauot sykkeessä. Hengenvaarallisissa rytmihäiriöissä asennetaan erityinen rytmihäiriötahdistin, joka pysäyttää rytmihäiriökohtaukse
Sisältö jatkuu mainoksen alla