Huumeet ovat vaaraksi terveydelle, mutta ne myös altistavat sosiaalisille ja yhteiskunnallisille ongelmille. Huumeongelmaisen hoidon tavoitteena onkin pysäyttää rikollisuus ja syrjäytyminen sekä kiinnittää huumeidenkäyttäjä takaisin yhteiskuntaan.

Huumeriippuvuudesta eroon haluava saattaa pelätä ongelmansa selvittelyä lääkärin kanssa, koska huumeiden käyttö on Suomessa rikos. Lääkärin tehtävänä on kuitenkin auttaa potilasta, ei toimia tuomarina. Kun haluaa eroon huumeriippuvuudesta tai pyrkii auttamaan läheistään, on syytä ensimmäiseksi ottaa yhteys lääkäriin tai paikkakunnan huumehoidosta vastaavaan yksikköön. Tietoa erilaisista vaihtoehdoista löytyy osoitteista www.paihdelinkki.fi ja www.stakes.fi/neuvoa-antavat

Erilaiset huumeet ja riskit

Kannabis on yleisin huume. Se aiheuttaa pääasiassa psyykkistä riippuvuutta. Kannabiksen polttaminen on sydämelle ja hengitysteille yhtä haitallista kuin tupakointi. Lisäksi se huonontaa esimerkiksi oppimista ja muita psykomotorisia suorituskykyjä vaativia toimintoja. Teini-ikäisellä kannabiksenkäyttäjällä on muita suurempi vaara sairastua myöhemmin skitsofreniaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Amfetamiini, sen johdokset, kokaiini sekä ekstaasi ovat voimakasta riippuvuutta aiheuttavia piristäviä aineita.
Buprenorfiini on lähes kokonaan syrjäyttänyt kalliin heroiinin. Se, kuten muutkin opioidit, lisää mielihyvän tunteita. Opioideja kohtaan kehittyy nopeasti sietokyky eli ainetta tarvitaan aina vain enemmän. Varsin pian huume ei enää tuo euforiaa, vaan riippuvainen käyttää sitä vierotusoireiden ehkäisyyn. Opioidien käyttäjien kuolleisuus on 20-kertainen verrattuna muuhun väestöön.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sekakäyttäjien valikoimaan kuuluu alkoholia, rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä. Sekakäyttö on yleistynyt viime vuosina. Stimuloivia lääkeaineita ja kipulääkkeitä käytetään usein suonensisäisesti, huumeiden tapaan.
Huumeongelmiin kietoutuu usein mielenterveyden häiriöitä. Päihteiden käyttö voi seurata mielenterveysongelmia tai aiheuttaa niitä.

Oireet

Yhtäkkiä alkanut aggressiivisuus ja vainoharhaisuus ovat tavallisesti merkki huumeiden käytöstä. Huumetestiä ei saa tehdä ilman tutkittavan henkilön lupaa, ellei kyse on vakavan taudin tai myrkytyksen erotusdiagnoosista tai hoidosta.
Huumeongelmaisen voi tuoda sairaalahoitoon infektio, tapaturma, vatsavaivat, verenkierron ongelmat sekä myrkytys- tai vieroitusoireet. Eri huumeiden yliannostukset johtavat erilaisiin oireisiin, mutta tavallisia ovat esimerkiksi kouristelu, kuumeilu sekä sydämen lyöntitiheyden kiihtyminen tai hidastuminen. Pahimmillaan oireet johtavat kuolemaan. Kaikissa tilanteissa, joissa on syytä epäillä huumeen aiheuttamaa myrkytystä, on kiire toimittaa potilas sairaalaan.

Hoito

Masennus, unihäiriöt, ahdistuneisuus, levottomuus, apatia, väsymys ja erilaiset fyysiset oireet kuuluvat lähes aina vieroitusoireisiin. Ne voivat kestää viikkoja.

Huumeongelmaisen hoidon perustana ovat psykososiaaliset menetelmät. Kannabisriippuvuuden hoitona on terapia. Kokaiinin vieroitusoireet helpottuvat usein ilman hoitoakin. Opioidiriippuvuuden hoidossa taas korvaushoito voi olla välttämätön hoidon onnistumiseksi. Tärkeintä huumeongelmaisen hoidossa on aina sitouttaa potilas hoitoon.

Lähde: Käypä hoito

Sisältö jatkuu mainoksen alla