Sepelvaltimotautikohtauksen tavallisin syy on, että sepelvaltimon sisäkalvon rasvaa sisältävä pullistuma eli ateroomaplakki repeää tai siihen tulee haavauma ja valtimoon muodostuu tukos. Sydäninfarktissa se on niin suuri, että sydänlihaksen solukkoa tuhoutuu. Jos suoni tukkeutuu vain osittain tai tukos liukenee nopeasti, solutuholta saatetaan säästyä. Tällöin puhutaan epästabiilista angina pectoriksesta.

Riskit

Sepelvaltimotautikohtaus iskee todennäköisemmin miehiin ja yli 70-vuotiaisiin. Riski on suurempi myös, jos taustalla on kohonnut verenpaine sydäninfarkti, pallolaajennus tai ohitusleikkaus tai potilas sairastaa diabetesta tai keuhkoahtaumatautia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Oireet

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sepelvaltimotautikohtauksen tärkein oire on rintakipu. Se on yleensä luonteeltaan samanlainen kuin rasituksessa tuleva rintakipu, mutta ilmenee jo levossa tai pienessä rasituksessa. Sydänperäistä vaivaa on syytä epäillä, kun kipu tuntuu puristavana rintalastan takana ja säteilee vasempaan käsivarteen. Jos sepelvaltimotautia on lähisuvussa, on sydänkivun iskiessä syytä hankkiutua nopeasti sairaalaan – itse ei saa autoa ajaa. Ensiavuksi on syytä ottaa puoli tablettia jotakin asetyylisalisyylivalmistetta esim. aspiriinia.

Hoito

Hoitopäätöstä tehtäessä verrataan hoidosta saatavaa hyötyä sen aiheuttamaan vaaraan. Jos uusi kohtaus uhkaa, ohjataan potilas sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen ja aloitetaan tehokas lääkitys, joka estää verihiutaleita sakkautumasta. Uusintakohtauksen vaara on suurin ensimmäisten päivien aikana kohtauksesta. Tämän estämiseksi suuren vaaran potilaille tehdään pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Se, kumpi toimenpide tehdään, riippuu tukoksen sijainnista ja laajuudesta.

Asetyylisalisyylihappo tai sitä korvaava valmiste kuuluu aina sepelvaltimotautipotilaan lääkevalikoimaan, samoin beetasalpaaja, vaikka potilaan verenpaine ei olisikaan kohonnut. Sepelvaltimotautipotilaat näyttävät hyötyvän statiinihoidosta siitä huolimatta, vaikka kolesteroliarvoissa ei olisi huomauttamista. Erityisen aiheellinen statiinihoito on, mikäli kokonaiskolesteroli tai LDL-kolesteroli on koholla. ACE:n estäjät on osoitettu hyödyllisiksi suuressa vaarassa oleville, erityisesti diabeetikoille. Nitroa ei sen sijaan tarvita, ellei potilaalla ole rasituksessa ilmenevää rintakipua.

Sepelvaltimotaudin vaaratekijöihin, kuten rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, diabetekseen, kohonneeseen verenpaineeseen ja tupakointiin, puututaan jo sairaalajakson aikana, sillä niiden hoito parantaa ennustetta merkittävästi. On tärkeää, että potilas muuttaa elintapojaan terveellisemmiksi.

Lähde: Käypä hoito -suositus
www.kaypahoito.fi

Sisältö jatkuu mainoksen alla