Pojan ylivilkkaus oli tehdä perheen hulluksi, mutta apua onneksi löytyi.

Pojat ovat poikia, lohduttivat tuttavat, kun perheen ainoan pojan käytös oli leikki-iässä päätöntä. Maito meni tölkistä kaataessa pöydälle eikä lasiin. Palapelit ja palikkaleikit vaativat liikaa keskittymistä. Pukeminen ja riisuminen oli niin hidasta, että pissa ehti lirahtaa housuun ennen kuin ulkohaalarit oli riisuttu. Tavaroita hukkui. Jos ulkona oli mukana pallo ja polkupyörä, toinen aina unohtui johonkin. Kengätkin saattoivat jäädä pihamaalle. Poika oppi kymmenkuisena kävelemään, mutta puhe viivästyi. Vielä reilusti yli kolmivuotiaana hän ei puhunut kunnolla.

Tunnistaminen tärkeää

10-vuotiaana pojalla diagnosoitiin ADHD, mikä merkitsee neurologista ylivilkkaushäiriötä. Kirjainlyhenne tulee englanninkielisistä sanoista attention defict hyperactivity disorder.

Se tarkoittaa, että lapsella on tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ongelmia, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Kyse on neurobiologisesta aivotoiminnan häiriöstä, jota esiintyy neljästä seitsemään prosentilla lapsista. Pojilla se on lähes kolme kertaa yleisempää kuin tytöillä. Oireyhtymän on todettu jonkin verran periytyvän.

Lastenlääkäri Katarina Michelsson on 1970-luvulta asti tutkinut ja hoitanut lapsia, joilla on erilaisia oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Hän ottaa vastaan potilaita Helsingissä ADHD-keskuksessa. Michelssonin mukaan hänen potilaillaan ei läheskään aina ole aivotoiminnan häiriötä, mutta oikean diagnoosin tekeminen on hyvin tärkeää.

Michelssonin mielestä neuropsykologiset ja -biologiset syyt pitäisi aina ainakin tutkia, vaikka perhe- ja muut ympäristöolot olisivat vaikeita.Ylivilkkaus jää valitettavan usein diagnosoimatta, jos lapsella ei ole muita oppimiseen liittyviä ongelmia, kuten häiriöitä nähdyn tai kuullun hahmottamisessa tai motoriikassa.

Ylivilkasta voidaan auttaa

Neuvolan viisivuotistarkastuksessa äiti kysyi, voisiko poika olla MBDlapsi. Vastaus oli ei, sillä lapsi pystyi katsomaan Muumi-videon keskittyneesti ja leikkimään kymmenisen minuuttia häiriintymättä. Pojalla ei ollut motorisia ongelmia eikä muitakaan lievään aivotoiminnan häiriöön viittaavia liitännäisoireita, kuten pakkoliikkeitä tai hahmotushäiriöitä. Kun poika vihdoin alkoi puhua, hän teki sen täydellä teholla: hän karjui. Hän halusi tulla kuulluksi, vaati joka hetki huomiota.

Katarina Michelsson myöntää, että rajanveto ylivilkkaan, temperamenttisen ja hankalista oloista tulevan lapsen välillä on vaikeaa. Arki kun on koko ajan vaativampaa. Jo päiväkodissa on käyttäydyttävä ja osattava odottaa vuoroaan.

Kun ylivilkkaus haittaa selvästi yhdessäoloa ja oppimista, se on ongelma. Jos lapsi on levoton ja rähjää kaikille, eikä vain vanhemmilleen, ja sitä on kestänyt ainakin puoli vuotta, on syitä hyvä tutkia. Vanhempien on tärkeää tietää, mitä he voivat tehdä, jotta päiväkodin ja kodin rutiinit sujuisivat. Kyse ei välttämättä ole suurista muutoksista ja konsultaatio käytösterapeutin kanssa voi jo auttaa. Levoton lapsi on usein epävarma itsestään, ja tarvitsee aikuisilta paljon myönteistä kannustusta.

Tilanne vain paheni

Pojan kaksi ensimmäistä luokkaa sujuivat kohtalaisesti levottomuusongelmista huolimatta. Suhde opettajaan oli hyvä, ja poika oppi lukemaan. Kolmannella luokalla opettaja vaihtui ja ongelmat lisääntyivät. Poika saattoi laukoa kommentteja luokassa lupaa kysymättä ja puhua muiden päälle, tai hän poistui kesken kaiken paikaltaan pesemään käsiään. Ensimmäinen vieras kieli tuotti vaikeuksia. Koulusta tuli jatkuvasti kielteisiä terveisiä.

Levottomuus lisääntyi kotonakin. Poika kiroili ja sai hirveitä raivokohtauksia, ja lopulta perhe hakeutui perheneuvolaan. Perheterapiassa istui välillä koko kuusihenkinen perhe. Siellä haluttiin selvittää, miten poikaa on kasvatettu.

– Meitä kehotettiin luomaan perheeseen selkeät säännöt ja kuri, jota olisi noudatettava, äiti kertoo. Mutta tiukkuus toi vain lisäuhmakkuutta.

Pojan raivokohtaukset alkoivat olla jokapäiväisiä. Kiinnipitely ei auttanut. Yhdeksänvuotias isokokoinen poika osasi hyvin pitää puolensa. Mummo, joka vahti poikaa iltapäivisin, ei enää pärjännyt. Äiti jäi pois töistä. Hän oppi, ettei puhunut puhelimessa, jos poika oli kotona. Kaiken huomion piti kohdistua poikaan. Kaikkien hermot olivat riekaleina. Perhe linnoittautui kotiin. Pojasta tuntui, että hän teki kaiken aina väärin ja masentui. Itsetunto laski. Poika alkoi syödä pahaan oloonsa ja lihoi. Pulleus lisäsi itseinhoa.

Vahvistusta itseluottamukselle

Katarina Michelsson muistuttaa, että lapsen itsetuntoa pitäisi pyrkiä vahvistamaan kehumalla ja kiittämällä. Mutta sitä ennen on selvitettävä, mitä lapselta voidaan vaatia. Jos lapsella on neurologinen tarkkaavaisuushäiriö, ei tavallinen kurinpito ehkä auta. Levottoman lapsen vanhemmat tarvitsevat tukea. Usein auttaa jo tieto siitä, etteivät ongelmat ole vanhempien syytä.

Michelsson korostaa, että koulu olisi aina saatava mukaan tarkkaavaisuushäiriöiden oikeanlaiseen hoitoon. Olisi hyvä, jos kaikki ADHD-lapset pystyisivät käymään normaaliluokalla, jossa heille tarvittaessa annettaisiin tukea ja erityisopetusta. Jos normaaliluokalla tilanne kärjistyy, ja ylivilkkaasta lapsesta tulee kaikkien silmätikku, siirto erityisluokalle on aiheellinen.

Kun mikään ei tahdo sujua, myös lapsen itseluottamus laskee. Se taas lisää uhmakkuutta. Koko ajan häiritsevää oppilasta syrjitään helposti kaveriporukoissa.

– Joskus syy voi olla niinkin yksinkertainen, että huonosti kuulemaansa hahmottava lapsi istuu luokan takaosassa eikä pysty seuraamaan opetusta. Ilman muuta hänestä tulee levoton.

Yksinkertaisen kykyprofiilin tekemällä voi selvittää lapsen yksilöllisiä kykyjä, ja vahvistaa taitoja, joissa hän on hyvä. Kun lapsi oppii omat hyvät puolensa, itseluottamus säilyy ja levottomuus vähenee.

Lääkkeitä arkaillaan turhaan

Katarina Michelsson on sitä mieltä, että aivotoiminnan häiriöistä johtuvaa ylivilkkautta hoidetaan Suomessa liian vähän lääkkeillä. Kaikki eivät tietenkään lääkkeitä tarvitse. Michelssonin mukaan lääkkeistä on selvästi apua, jos aivosolujen välittäjäaineissa on puutosta.

Lääkärit kuitenkin arkailevat lääkkeiden määräämistä lapsille. Lisäksi metyylifenidaattia tai amfetamiinia sisältävän lääkkeen määräämiseen tarvitaan erikoislupa, jonka tarvittaessa myöntää Lääkelaitos. Pelkoa aiheuttavat myös tarinat Yhdysvalloista, jossa lääkkeitä käyttää noin 3,5 miljoona lasta. Huhutaan, että yksityislääkärit määräävät lääkkeitä surutta ilman tarkkaa diagnoosia.

Suomessa ei Michelssonin mukaan ole väärinkäytön vaaraa. Ylivilkkaan lapsen tilanteen arviointiin osallistuu aina monta ihmistä: vanhemmat, opettajat, terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja mahdollisesti myös sosiaalityöntekijä. Michelsson korostaa kuitenkin, ettei lääke koskaan yksin riitä.

– Terapian tai kuntoutuksen ohella siitä voi saada ison avun, vaikka lääkkeet eivät koskaan tuo ihmepelastusta.

Kaksi tablettia päivässä

Isä luki Lapsemme-lehdestä artikkelin, jossa kuvattiin AD/HD-lasta. Kuvaus tuntui tutulta. Hän hankki lisää kirjallisuutta aiheesta. Sen jälkeen perhe hakeutui pojan kanssa lääkärille, jossa tarkkaavaisuutta ja impulsiivisuutta tutkittiin aluksi kysymyspatteriston avulla. Poika täytti kaikki AD/HD-määritelmän kriteerit.

Hänet lähetettiin neuropsykologisiin tutkimuksiin, jossa oppimisen todettiin olevan ikää vastaavalla tasolla. Perhe turvautui sekä neurologiaan että psykologiaan. Pojan henkilökohtaisen psykoterapian lisäksi he sopivat psykiatrin kanssa lääkekokeilun aloittamisesta. Koulupäiviä oli jo opettajan suosituksesta lyhennetty kolmituntisiksi.

– Kokeilu alkoi kahdeksan viikon kokeilujaksolla. Välillä oli viikko ilman lääkettä, isä kertoo. Aluksi vaikutus oli hyvin lievä ja lääkäri suositti lääkityksen lopettamista. Perhe halusi vielä kokeilla, ja päivittäisannosta nostettiin. Nykyisin poika ottaa yhden tabletin aamulla ja toisen lounasaikaan. Vaikutus kestää noin neljä tuntia kerrallaan.

Psykoterapian ja lääkityksen ansiosta poika jo kesällä istuskeli ongella kaikessa rauhassa, vaikkei kalaa tullut. Sitä hän ei ollut tehnyt ikinä elämässään. Koulun alettua poika jaksoi keskittyä läksyjen tekoon ja koulutyö alkoi sujua. Itsetunto koheni. Kun poika rauhoittui, alkoi ruokahalukin vähetä. Paino putosi syksyyn mennessä kymmenisen kiloa. Laihtuminen lisäsi omanarvontuntoa.

Myönteisen palautteen antaminenkin on nyt vanhempien mukaan mahdollista, kun monet jutut onnistuvat. Poika tuntuu äidin mukaan myös nauttivan asioista, joihin hänellä ei nuorempana ollut keskittymiskykyä. Äiti on myös ensimmäisiä kertoja voinut pelata korttia ja jutella rauhassa poikansa kanssa. Vanhemmilla on aikaa myös itselleen.

Katarina Michelssonin mukaan ylivilkkaus rauhoittuu tavallisesti murrosiän jälkeen.

– Tietty impulsiivisuus on ylivilkkaan lapsen luonteessa aikuisenakin, mutta suurimmalla osalla oireet muuttuvat huomaamattomiksi. Varsinkin, jos tarkkaavaisuushäiriötä on hoidettu, aikuinen osaa käyttää hyväkseen omaa impulsiivisuuttaan esimerkiksi ammatinvalinnassa.

Aivotoiminnan häiriöitä

  • MBD (minimal brain dysfunction): lievät aivotoiminnan häiriöt, kuten tarkkaavaisuushäiriöt, motoriset ongelmat, hahmotushäiriöt, oppimisvaikeudet ja kielelliset ongelmat.
  • ADHD (attention defict hyperactivity disorder): lapsella on tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ongelmia, ylivilkkautta tai impulsiivisuutta.
Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Kun verensokeri on pysyvästi koholla, olet sairastunut tyypin 2 diabetekseen. Mikä siihen johtaa, miten sitä voi välttää?

Millaisia ovat alkavan tyypin 2 diabeteksen oireet?

Erityisesti syömisen jälkeen saattaa vähän väsyttää ja raukaista. Suu tuntuu kuivalta ja janottaa, voi ilmetä keskittymisvaikeuksia ja levottomuutta, näön sumentumista sekä jalkojen puutumista ja pistelyä.

Kun verenkierrossa on paljon ylimääräistä glukoosia, sitä alkaa erittyä myös virtsaan, jolloin virtsaamistarve voimistuu.

Aiemmin puhuttiin vanhuustyypin diabeteksesta, mutta termi on vanhentunut, sillä osa sairastuneista on nuoria. Yhdysvalloissa ja Englannissa sairastuneiden joukossa on myös lapsia ja teiniikäisiä.

Onko löytynyt uusia tekijöitä, jotka vaikuttavat sairastumiseen?

Diabeteksen puhkeamisessa on vielä paljon tuntematonta, mutta ylipainon, vähäisen liikkumisen ja perintötekijöiden lisäksi yksi vähemmän tunnettu riskitekijä on pitkään jatkunut univaje. Jo yksi huonosti nukuttu yö voi pistää verensokeritasot hetkeksi hyrskyn myrskyn. Unen puute kääntää hormonitoiminnan sellaiseksi, että ruokahalu voimistuu, kylläisyyden tunne vähenee ja insuliinin toimintaa heikkenee.

Myös ympäristömyrkyt, kuten raskasmetallit ja torjunta-aineet muuttavat hormonien ja geenien toimintaa. Ympäristömyrkkyjä on esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmateriaaleissa, hygieniatuotteissa, muoveissa ja kaloissa.

Voiko sairastaa tietämättään?

Voi, jopa vuosia tai vuosikymmeniä, sillä tyypin 2 diabetes on usein petollisen vähäoireinen tai oireeton.

Ei ole lainkaan tavatonta, että silmälääkäri huomaa taudin ensimmäisenä. Liika sokeri verenkierrossa saa silmänpohjan pienet verisuonet ratkeilemaan ja vuotamaan.

Joskus äkillisen sydäninfarktin takaa paljastuu tyypin 2 diabetes.

Miksi huomaamaton tautikin on vaarallinen?

Pitkään jatkuessaan korkea verensokeri vahingoittaa verisuonia, sydäntä ja hermostoa.

Silmänpohjan verisuonten vaurioituminen voi jopa sokeuttaa. Jos munuaisten verisuonet vaurioituvat, ihminen voi joutua keinomunuaishoitoon tai elinsiirtoon.

Hermovauriot taas aiheuttavat erimuotoisia tuntohäiriöitä, kuten puutumista, pistelyä ja lämpötunnon vaihtelua raajoissa. Hermojen vaurioituminen voi tehdä myös sen, että ihminen ei tunne esimerkiksi kengässään hiertävää kiveä, jolloin jalat voivat haavautua.

Diabeetikoita myös ientulehdukset piinaavat terveitä enemmän.

Jopa 60–70 prosenttia aikuisiän diabeetikoista kuolee sydän- ja verisuonitauteihin.

Voiko diabeteksesta parantua?

Tyypin 2 diabetesta pidetään elämänmittaisena sairautena, mutta sen voi hoitaa erinomaiseen tasapainoon syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla tarpeeksi.

Osa pääsee lihavuusleikkauksen jälkeen eroon diabeteslääkkeistä. Leikkaus parantaa insuliinin toimintaa ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Voidaan ajatella, että jos verensokeri on pysynyt vuoden normaalina ilman lääkitystä, on parantunut.


Mikä on tehokkainta tyypin 2 diabetesta hoitoa?

Tärkeintä on painonpudotus. Tutkimusten mukaan tyypin 2 diabeetikoilla laihduttaminen on kuitenkin terveitä vaikeampaa. Silloin, kun laihtumisesta olisi eniten hyötyä, elimistö pistää kaikin keinoin hanttiin.

Taivaita ei kuitenkaan tarvitse tavoitella, sillä jo pieni, noin viiden prosentin painonpudotus voi saada ihmeitä aikaan.

Lääkehoidossa pyritään valitsemaan valmisteita, jotka eivät lihota tai altista hypoglykemioille ja jotka jopa auttavat laihtumaan. SGLT2-estäjäryhmän lääkkeet poistavat myös glukoosia virtsaan, ja osa diabeetikoista saattaa keventyä sen vaikutuksesta jopa parikymmentä kiloa.

Asiantuntija: Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto.

Lue lisää tyypin 2 diabeteksesta Käypä hoito -suosituksesta.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Terveellä verensokeriarvot eivät suuresti vaihtele. Liian korkea verensokeri merkitsee diabetesta, mutta mistä liian matala arvo kertoo?

HYPOGLYKEMIASSA

verensokeripitoisuus laskee liian alas. Tällöin veren glukoositaso on yleensä alle neljä millimoolia litrassa.

Terveellä ihmisellä verensokeritaso on taidokkaasti säädelty, mutta diabeetikolla verensokeri voi laskea liikaa, jos pistää liikaa insuliinia, harrastaa rankkaa liikuntaa tai syö liian vähän hiilihydraatteja suhteessa insuliinimääriin. Hypoglykemia voi kehittyä jo muutamassa minuutissa.

HYPERGLYKEMIASSA

verensokeri pomppaa liian ylös. Näin voi tapahtua aterian jälkeen, mutta myös stressi nostaa verensokeria.

Korkeasta verensokerista vihjaavat väsymys, janon tunne, suun kuivuminen ja virtsaamistarpeen lisääntyminen.

Hyperglykemia voi johtaa kehon happamoitumiseen eli ketoasidoosiin. Tällöin hengityksessä on asetonin haju.

REAKTIIVISESTA HYPOGLYKEMIASTA

puhutaan, kun verensokeri syömisen jälkeen hyppää ylös ja sitten putoaa nopeasti. Olo tulee levottomaksi ja ärtyneeksi, jopa näköhäiriöitä ja sekavuutta saattaa ilmetä.

Herkkyys reaktiiviseen hypoglykemiaan on yksilöllistä terveillä ihmisillä.

SOKERIHEMOGLOBIINI

eli HbA1c-arvo kertoo siitä, kuinka paljon glukoosia on tarttunut veren punasolujen hemoglobiiniin.

Korkea sokerihemoglobiinin arvo nostaa vaaraa sairastua diabeteksen lisäsairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin sekä munuaisten vajaatoimintaan, sillä verensokerilla on taipumus ”ripustautua” myös muihin kehon valkuaisaineisiin.

INSULIINISOKKI

tulee, jos verensokeri on pitkään ollut vaarallisen alhainen insuliinipistoksen seurauksena. Ihminen menettää silloin tajuntansa ja hänet pitää toimittaa välittömästi sairaalaan. Tajuttomalle ei saa laittaa suuhun mitään.

Ensiapuna voidaan käyttää pistoksensa annettavaa glukagonia, insuliinin vastavaikuttajaa, joka vapauttaa maksan verensokerivarastoja.

Asiantuntija: Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto.

Artikkeli jatkuu alapuolella
Milloin verensokeri on normaali?
Terveys
Milloin verensokeri on normaali?
Vierailija

Mistä on kyse, kun verensokeri heittelee?

Verensokerin heittelystä pääsee eroon vähähiilihydraattisella dieetillä. Sopii hyvin myös sekä 1- että 2-tyypin diabeetikoille. Tieteellinen tutkimusaineito on kiistaton, vaikka ne suomessa uutisoinnista sensuroidaankin. On lisäksi hyvä muistaa, että maksa kyllä tuottaa loput elimistön mahdollisesti tarvitsemasta glukoosista ja diabeetikoilla hypot johtuvat aina liiasta lääkityksestä, ei liian vähäisestä hiilihydraatin syömisestä.
Lue kommentti