Unet auttavat elämässämme tässä ja nyt, mutta niissä on kaikuja myös menneisyydestämme ja ihmislajin alkuhämärästä. Niitä kannattaa siis tutkia.

Yksi tuntee unissaan olevansa kuin elokuvissa, näkee paljon kaikenlaista kiehtovaa. Toisen unet ovat yksitoikkoisia, tuskin niitä muistaakaan.

– Unielämäänsä voi monipuolistaa ja rikastuttaa. Se tapahtuu, kun kiinnostuu itsestään ja muista ihmisistä, inhimillisyydestä yleensä, ja kun hyväksyy sen, että elämässä tapahtuu monenlaista, sanoo psykologi ja psykoanalyytikko Leena Klockars.

Unien vilkastumisen hän selittää johtuvan siitä, että osa päivän tapahtumista tulee uniin niin sanottuina päiväjäänteinä. Oma yksilöllisyys määrää, minkälaisia nämä unien jatkokäsittelyyn siirtyvät tapahtumat ovat. Aina ne kuitenkin ovat tunnepitoisia, mutta tunne voi olla mikä vain mukavasta pelottavaan. Päiväjäänteet voivat myös ilmetä hyvinkin tuntemattomassa muodossa, vaikkapa vain pieninä unen sivujuonteina.

– Kun terapiassa puhutaan unista, yhtymäkohta arkeen löytyy yleensä aina, Klockars sanoo.

Uhat hallintaan

Unennäköä neurotieteen ja kognitiivisen psykologian näkökulmasta tutkiva psykologian professori Antti Revonsuo on osittain samaa mieltä.

– Unien näkeminen kuuluu ilmeisesti ihmisen biologiseen olemukseen, sillä ihmiset näkevät unia kaikissa kulttuureissa ja täysin automaattisesti. Unien näkemistä ei tarvitse lapsille opettaa, hän sanoo.

– Keskustelemme unissa toisten uni-ihmisten kanssa, eikä meillä ole aavistustakaan siitä, mitä he aikovat sanoa tai tehdä, vaikka he ovat oman mielemme tuotteita.

Revonsuon mielestä unissa esiintyvät tunteet ovat enimmäkseen negatiivisia. Näin on, koska unennäkö pohjaa ihmisen evoluutioon. Tämän tutkimiseksi Revonsuo on kehittänyt niin sanotun uhkasimulaatioteorian.

– Unen perimmäisiin tehtäviin kuuluu opettaa selviytymään mahdollisista uhista. Uni treenaa meitä tulevaisuutta varten siltä varalta, että jokin uhista sattuu toteutumaan, hän selittää teoriaansa.

Unista Revonsuon erikoisalaa ovat painajaiset. Niissä yleisintä ainesta ovat takaa-ajo, hyökkäys, kaatuminen, lapsilla yksinjääminen ja eksyminen. Nämä kaikki ovat olleet hengenvaarallisia tilanteita ihmisen alkuhistoriassa, kun vielä elettiin luonnon ehdoilla.

Yliedustettuja unien uhkakuvia ovat putoamiset.

– Ehkä siksi, että ne todennäköisesti ovat vanhempia kuin ihmislaji. Homo sapiensin edeltäjät nukkuivat puissa, koska se oli turvallisinta. Puusta putoaminen tiesi joutumista pimeässä pedon ateriaksi.

Tästä on jäänyt kaikuja nykyihmisenkin reaktioihin. Putoamisunesta säpsähtää nukahtamisvaiheessa herkästi hereille, koska sisäinen apinamme on silloin valppaana.

Tutki unen tunteita

Kun psykoanalyysissa tutkitaan putoamisunia tai unia yleensä, niitä lähestytään yksilön oman elämän ja tunteiden kautta.

– Mietitään, onko kysymyksessä ehkä putoaminen unelmista maan pinnalle. Se voi selvitä, kun vielä muistelee, onko hiljan kokenut vaikkapa pettymyksen, jonka käsittely ajatuksissa ja tunteiden tasolla on kesken, Leena Klockars sanoo.

Kun kuulostelee, minkälainen tunnetila unessa vallitsi, voi oppia ymmärtämään paremmin itseään. Tuoko tuore pettymys ehkä mieleen jotain aiemmin elämässä tapahtunutta ikävää? Toistuiko siinä jokin jo unohtunut, ikävä tunne?

Unien tunnetiloja on Antti Revonsuonkin mielestä hyödyllistä tutkia.

– Unet näyttävät, minkälaista tunnepitoista, tiedostamatontakin ainesta päässä liikkuu. Vain voimakkaimmat tunteet tarttuvat unennäön haaviin.

Unia kannattaa hänen, kuten Leena Klockarsinkin mielestä kirjoittaa muistiin. Silloin alkaa nähdä toistuvia teemoja ja saa selvyyttä siihen, miksi jonain tiettynä aikana pitää katsella tietynlaisia painajaisia.

Vanha pelko palaa

– Painajaiset eivät tule tyhjästä vaan ne nousevat muistiin arkistoituneista peloista. Ne aktivoituvat, jos hiljattain on esimerkiksi tapahtunut jotain, joka on nostanut pintaan vanhan trauman.

Näin voi käydä, jos vaikka raiskattu pitkienkin aikojen kuluttua näkee jotain raiskaajasta muistuttavaa. Painajaisten aktivoitumiseen riittää, että muistijälki vain välähtää mielessä. Se voi tapahtua niin nopeasti, ettei siitä ehdi tulla tietoiseksi. Tämäkin on loogista evoluution kannalta: kun näkyy pienikin vihje vihollisheimosta tai leijonasta, uni käynnistää puolustautumisharjoitukset.

Painajaisten määrä lisääntyy myös stressin alla yleensä. Silloinkin kokee itsensä uhatuksi.

– Kroppa on tilassa, joka tuntuu samalta kuin uhattuna olo, vaikka konkreettista uhkaa ei ehkä oikeasti ole. Tunnemuistista alkaa kuitenkin pulpahdella esiin mahdollisia uhan aiheuttajia.

Luovuutta tulkintaan

Leena Klockars ottaa painajaisen tapaisista, psykoanalyysissa usein puheena olevista unista esimerkin, joissa päällimmäinen tunnetila on häpeä.

– Lähes kaikki ihmiset ovat joskus unissaan vähissä vaatteissa tai alasti katuvilinässä tai muualla, missä se ei ole sopivaa. Usein tällainen vähäpukeisuus on muistuma menneestä elämästä, jostain, mikä on hävettänyt. Samoin kuin se, että unessa ollaan kahdenkeskisessä tilanteessa toisen ihmisen kanssa, mutta paikalla yksityisiä asioita näkemässä on muutakin väkeä.

Kiinnostavia näkymiä saattaa avautua, kun pohtii, miksi tällainen uni tuli uudelleen juuri nykyisessä elämänvaiheessa. Tuntuuko ehkä nytkin olevan jotain häpeämistä? Ja vielä tärkeä jatkokysymys itselle: onko häpeämiseen todella syytä ja mistä tämä häpeä oikein tulee?

Omien unien tulkinnassa Leena Klockars neuvoo muistamaan luovuuden ja vapauden. Niitä voi harjoitella uskaltautumalla miettimään, mitä kaikkea – vaikka nolostuttavaakin – unesta tulee mieleen.

– Tärkeää on antaa ajatuksissaan tilaa sille, että unen symbolisilla elementeillä voi olla monia erilaisia merkityksiä. Niitä ei pitäisi lähestyä tiukan älyllisesti vaan vapaina mielteinä.

Symboleihin ei siis pitäisi suhtautua yksioikoisesti, vaikka unientulkintaoppaat niin neuvovat, Leena Klockars sanoo.

Käärmeen kuuluu pelottaa

– Käärme ei ole unessa aina seksuaalisuuden symboli eivätkä portaat aina tarkoita astumista johonkin uuteen. Merkitykset löytyvät todennäköisemmin unennäkijän oman persoonallisuuden, unen ajankohdan ja siihen liittyvien muiden asioiden mukaan, hän sanoo.

Ihmiskunnan muinaishistorian kannalta katsottuna unen käärme tai vaikka hämähäkki on pelkästään se, miltä näyttää ja mitä reaktioita saa aikaan.

– Myrkylliset otukset merkitsivät muinoin suurta vaaraa. Ihmiskunnasta ovat luonnonvalinnan kautta karsiutuneet ne, jotka eivät niitä pelänneet. Jäljelle jääneillä elämää suojaava pelko vaikuttaa yhä myös unissa.

Joskus uni toteutuu

Sen lisäksi, että unet lisäävät itsetuntemusta, ne aivan järkiperäisestä syystä myös vähän ennustavat.

– Tämä on mahdollista, koska unet pohjaavat muun muassa näkijänsä ajatuksiin ja tunteisiin. Ne taas ainakin jonkin verran ennustavat, mitä hän tulee tekemään, Leena Klockars sanoo.

Totta kognitiivisen psykologiankin näkökulmasta. Uni ottaa aineksensa muistista. Usein aineksiin liittyy negatiivisia latauksia, joiden ympärille uni kehittyy.

– Kun on itse lähdössä lentomatkalle, näkee herkästi unta lento-onnettomuudesta, jos sellainen on samoihin aikoihin tapahtunut. Tässäkin uni esittää uhat äärimuodossa. Se opettaa valmistautumaan pahimpaan mahdolliseen, Revonsuo sanoo.

Mutta ei uni ole väylä tulevaisuuden tapahtumiin.

– Koska unia nähdään paljon, jokin niistä toteutuu tilastollisen todennäköisyyden mukaisesti, kuten lottovoitto. Silloin voi tulla voimakas tunne, että uni tiesi jotain, Revonsuo sanoo.

Näin unet koostuvat

 • uniminä, unennäkijä itse, on 90 prosentissa unista
 • lisäksi pari kolme muuta elollista hahmoa
 • miesten unet tapahtuvat useimmiten ulkoilmaympäristössä, naisten sisätiloissa tai kotona
 • seksiä on miesten unista kymmenessä prosentissa, naisten unista viidessä prosentissa
 • näköaistimuksia on lähes kaikissa unissa
 • kehoon liittyviä aistimuksia, kuten kosketusta, noin yhdessä unessa kymmenestä
 • haju- ja makuaistimuksia yhdessä unessa sadasta
 • unet ovat harvoin utuisia, eivätkä koskaan täysin epäselviä tai kaoottisia

Kun tutkit uniasi

 1. opit ymmärtämään itseäsi. Kuulostele, minkälainen tunnetila unessa vallitsi.
 2. kirjoita unet muistiin, niin alat nähdä niissä toistuvia teemoja.
 3. mieti miksi tietty uni tuli uudelleen. Onko jokin vanha vaikea tunne taas ajankohtainen.
 4. tulkitse unia luovasti, päästä mieleen niistä nousevat nolotkin ajatukset.
 5. älä ota unien symboleita liian vakavasti. Ne merkitsevät eri ihmisille erilaisia asioita.
Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Jos terveydentilasi epäilyttää, älä kysy lääkäriltä lupaa matkustamiseen, sillä hän ei voi sitä antaa.

– Vastuu on aina matkustajalla itsellään, lääkäri Ari Kinnunen Matkustajan Lääkäripalvelusta muistuttaa.

Hänen mukaansa joka vuosi kymmenet matkalla sairastuneet ja hoidosta huimasti maksaneet suomalaiset kokevat tulleensa petetyiksi, koska eivät ole tulleet ajatelleeksi, että omalla riskillä mennään. Jos vaikka Aasiassa kiertomatkalla sairastuu, jää yksin oman kielitaitonsa varassa sairaalaan, kun muut jatkavat matkaansa.

Matkavakuutuskaan ei aina pelasta. Se korvaa kyllä odottamattoman sairauden hoitokulut, mutta jos olemassa oleva sairaus pahenee matkalla, korvataan korkeintaan 7–14 vuorokauden välttämätön lääketieteellinen hoito. Muu hoito ja kuljetukset menevät omasta pussista.

– Ja jos paluu ei onnistu omalla lennolla, kroonikko maksaa myös matkansa ja sen vaatimat erikoisjärjestelyt. Ambulanssilento mantereelta toiselle maksaa 100 000 euroa, Ari Kinnunen muistuttaa.

Euroopassa turvallista sairastua

Kun matkustaa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä, on paremmassa turvassa. Matkalainen saa sairastuessaan lääkärin hoitoa samalla hinnalla kuin paikalliset. Sellainen sairaus hoidetaan, jonka hoito ei voi odottaa kotiinpaluuta.

Jos on eurooppalainen sairaanhoitokortti, saa matkan aikana hoitoa myös pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kortin voi tilata ennen matkaa verkossa tai puhelimitse.

Apua hakevan on kuitenkin hyvä muistaa, että hoidon laatu ja määrä vaihtelee maittain. Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa turisti ohjataan helposit yksityiselle puolelle hoitoon, koska julkinen on ruuhkautunut. Sitä Kela ei korvaa.

Pohjoismaissa ei välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia, koska hoidon saa myös esittämällä voimassa olevan passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.

Euroopan ulkopuolella hoitoa voi saada paikallisen asiakasmaksun hinnalla ainoastaan Australian julkisessa terveydenhuollossa, kun esittää Kela-kortin ja passin. Muissa maissa joutuu maksamaan hoidon kaikki kustannukset itse.

Se on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomen valtio ei maksa ulkomailla sairastuneiden tai kuolleiden kuljetusta kotimaahan.

Lue lisää Kelan sivuilta hoidon korvaamisesta ulkomailla

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Ientulehdus on flunssan jälkeen toiseksi tavallisin infektiosairaus, jota moni potee tietämättään. Koska bakteerit eivät pysy vain suussa, tulehdus kannattaa pysäyttää alkuunsa.

Ienverenvuoto on tuttua lähes jokaiselle, mutta usein verenvuoto tulee ja menee. Jos se hetkeksi loppuu, koko asia unohtuu. Ientulehdus on kuitenkin mainio naamioituja. Se saattaa tehdä tihutöitään kaikessa rauhassa, vaikka verenvuoto hiipuisikin. Tupakoitsijoilla tilanne on astetta salakavalampi, sillä tupakka on myrkkyä ikenille. Nikotiini supistaa myös verisuonia, jolloin verenvuotoa ei aina tule.

– Ainoa tapa huomata suun piilevät tulehdukset onkin käydä säännöllisesti hammaslääkärissä, muistuttaa iensairauksien erikoishammaslääkäri Birgitta von Troil.

Terve ien on väriltään kauniin vaaleanpunainen. Jos ikenet tihkuvat vähänkin verta, ne ovat tulehtuneet. Yksi ientulehduksen merkki onkin punastunut omena. Kun omenaa puraisee, siihen jää verinen viiru. Tulehtunut ien on myös usein turvonnut ja kipeä. Pahanhajuinen hengityskin voi kieliä infektiosta.

Hätkähdyttävää on, että jopa 65 prosentilla yli kolmikymppisistä todetaan syventyneitä ientaskuja, he siis sairastavat ientulehdusta, usein tietämättään. Ientulehdus saattaa iskeä herkästi esimerkiksi raskauden aikana, sillä tietyntyyppiset suun bakteerit lisääntyvät hormonaalisten tekijöiden vuoksi ja pääsevät aiheuttamaan ientulehdusta. Myös syljen eritys vähenee odotusaikana, jolloin hampaat reikiintyvät helpommin.

– Ientulehdusta aiheuttavat bakteerit siirtyvät syljen välityksellä jo äidistä vauvaan. Usein se tapahtuu niin, että tutin tippuessa lattialle äiti puhdistaa sen omassa suussaan tai maistaa samasta lusikasta, onko ruoka sopivan lämpöistä.

Aikuisilla bakteerit tarttuvat etenkin suudellessa.

Yksi hammas tai koko suu

Ientulehdus johtuu usein siitä, että ienrajojen ja hammasvälien säännöllinen puhdistaminen tuppaa unohtumaan, jolloin ienrajoihin kertyy bakteeripeitettä, plakkia. Kun bakteerit tekevät tuttavuutta syljen suolojen kanssa, muodostuu hammaskiveä, jonka karkea ja röpelöinen pinta on bakteerimagneetti. Toisille hammaskiveä syntyy puhdistuksesta huolimatta nopeammin, jopa parissa viikossa.

Kortteja ei jaeta tasan terveydenkään suhteen. On pieni joukko ihmisiä, joilla ientulehdus ei hoitamattomanakaan etene, mutta useimmille syntyy ajan mittaan kiinnityskudossairautena tunnettu parodontiitti. Silloin elimistön puolustussolut ryntäävät paikalle ja yrittävät vimmaisesti tappaa bakteereita.

Hammasta leukaluuhun kiinnittävät sidekudossäikeet haurastuvat, lopulta myös luuta tuhoutuu. Kun kudostuho etenee, hampaat alkavat liikkua, yläetuhampaat viuhkaantuvat ja hampaiden väliin syntyy rakoja.

–Pahimmillaan hammas voi irrota. Vaikeasti tulehtuneessa ikenessä ientaskumittari hurahtaa juuren kärkeen. Suun limakalvoille voi ilmestyä myös märkäpesäkkeitä, kertoo von Troil.

Parodontiitti voi rajoittua vain yhden hampaan tuntumaan, mutta pahimmillaan koko suu voi olla tulehduksen peitossa. Silloin tulehtuneen alueen pinta-ala saattaa olla kämmenen kokoinen. Harva meistä katselisi kovin pitkään tulehtunutta kämmentä.

Parodontiitti saattaa olla oireeton ja kivuton.

Sen kehittyminen vie yleensä vuosia, mutta joskus se voi kehittyä nopeamminkin.

Vaarallinen yleisinfektio

Vaikeaa, märkäistä ientulehdusta esiintyy erityisesti poikkeuksellisessa stressitilanteissa. Sitä nähdään joskus pakolaisilla ja sotien aikaan niin sanottu juoksuhautasuu oli yleinen myös Suomessa.

Jos ihminen sairastuu äkillisesti esimerkiksi keuhkokuumeeseen, influenssaan, syöpään tai sydäninfarktiin, suun tulehdus voi ryöstäytyä käsistä, sillä kehon puolustusta tarvitaan muualla. Kuume, yleiskunnon lasku ja nielemisvaikeudet ovat merkki siitä, että pitää mennä päivystävälle hammaslääkärille.

Kun bakteerit pääsevät verenkiertoon, ne voivat tarttua esimerkiksi vaurioituneisiin sydänläppiin tai keinoniveliin. Tulehdus voi johtaa myös ennenaikaiseen synnytykseen.

– Hoitamaton tulehdus saattaa viedä hampaat suusta, johtaa sydäninfarktiin, aivoverenkierron häiriöihin tai hengenvaaralliseen yleisinfektioon. Joka vuosi satoja ihmisiä joutuu sairaalaan, jopa tehostettuun hoitoon hammastulehduksen vuoksi. Usein heillä on jokin perussairaus tai haastava elämäntilanne, kuvailee von Troil.

Koska suussa muhivat tulehdukset heikentävät immuunipuolustusta, ne voivat pahentaa jo puhjenneita sairauksia. Joskus toistuvan poskiontelotulehduksen taustalta löytyy hammasjuuren infektio.

Diabeetikolla hoitamaton ientulehdus saattaa johtaa siihen, että verensokerit sahaavat ylös alas, insuliinin teho kudoksissa heikkenee ja lisäsairauksien vaara kasvaa. Reumaatikolla sairaus voi pahentua. Tulehtunut suu voi romahduttaa myös syöpäpotilaan kunnon ja heikentää syöpähoitojen tehoa. Syöpähoitojen alkaessa, samoin kuin esimerkiksi ennen lonkkanivelleikkausta, on tärkeää saada suusta tulehduspesäkkeet pois.

Kuin ruosteinen auto

Ihminen saattaa ajatella, että jos hammas parodontiitin vuoksi irtoaa tai joudutaan poistamaan ja jos tilillä on muutama tonni ylimääräistä, tilalle voi kätevästi pistää keinojuuren, implantin. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

– Samat bakteerit käyvät myös implantin kimppuun ja voivat irrottaa senkin. Puhutaan peri-implantiitista, muistuttaa von Troil.

Hammaslääkäri vertaa parodontiittia ruosteiseen autoon, jota voidaan hoitaa monella tavalla. Yksi vaihtoehto on laittaa maalia päälle, mutta jos saranatkaan eivät liiku, pitää vaihtaa koko ovi. Sama pätee parodontiittiin.

– Jos vaurioita on paljon, pelkästään mekaaninen puhdistus, hammaskiven poisto ja antibioottikuuri eivät auta. Tarvittaessa ientasku pitää avata ja vaurioitunutta aluetta hoitaa kirurgisesti. Joskus hampaita joudutaan myös poistamaan, ettei tulehdus etenisi, von Troil sanoo.

Parodontiitin hoidossa tarvitaan erikoishammaslääkäriä. Hoitosuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti. Parodontologisen hoidon päättymisen jälkeen hoitoa voidaan myös jakaa hammaslääkärin ja suuhygienistin kesken, mikä laskee kustannuksia.

Asiantuntija: iensairauksien erikoishammaslääkäri Birgitta von Troil, Oral Hammaslääkärit.