Kuvat
Shutterstock
Omasta identiteetistä kertominen on nuorelta suuri luottamuksen osoitus vanhemmalle.
Omasta identiteetistä kertominen on nuorelta suuri luottamuksen osoitus vanhemmalle.

Vanhempi saattaa olla huolissaan lapsen tulevaisuudesta, ja siksi seksuaalisen suuntautumisen sulattelu vie aikaa. Olennaista on kuitenkin hyväksyä lapsen identiteetti ja tukea sen kehitystä, muu on henkistä väkivaltaa.

Tuore amerikkalaistutkimus kertoo, että monien vanhempien on vaikea hyväksyä sateenkaarilastensa seksuaalista suuntautumista, vaikka asian selviämisestä olisi kulunut useampi vuosi.

Tutkimuksessa 10–25-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille esitettiin kysymys: Kuinka vaikeaa sinun on hyväksyä se, että lapsesi on homo-, lesbo-, tai biseksuaali? Vanhemmat vastasivat kysymykseen asteikolla yhdestä viiteen. Selvisi, että asian hyväksyminen oli yhtä vaikeaa riippumatta siitä, oliko vanhempi tiennyt lapsensa seksuaalisesta suuntautumisesta kuukauden vai muutaman vuoden.

Kyse ei ollut siitä, etteivätkö vanhemmat olisi välittäneet lapsistaan ja halunneet heille hyvää, päinvastoin. Asian hyväksymistä vaikeutti, että vanhemmat pelkäsivät lapsen seksuaalisen suuntautumisen aiheuttavan syrjintää ja muita ongelmia lapsen elämässä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lapselle vanhemman vaikeus hyväksyä asiaa on kuitenkin vakava asia ja kaksi vuotta pitkä aika kokea hankausta suhteessa vanhempaan. Tutkimuksen mukaan ne nuoret, jotka eivät saaneet kotoa hyväksyntää ja tukea, olivat suuremmassa vaarassa masentua, käyttää päihteitä ja olla itsetuhoisia. Nuoren minuus ei pääse kehittymään, jos hän kokee tulevansa mitätöidyksi tai hylätyksi sen vuoksi, kuka on. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eheyttäminen on henkistä väkivaltaa

Suomessa vanhempien suhtautuminen sateenkaarinuoren ulostuloon vaihtelee, kertoo Sinuiksi-palvelun seksuaalineuvoja Mikko Väisänen. Palveluun ottaa vuosittain yhteyttä 700 henkilöä, joista kolmasosa on nuoria. Usein kaikki menee nuoren ja vanhempien välisessä keskustelussa hyvin, mutta on myös toisenlaisia tilanteita. 

Henkistä väkivaltaa vanhemmiltaan oli THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan kokenut 32 prosenttia lukiota käyvistä sateenkaaripojista ja 42 prosenttia lukiota käyvistä sateenkaaritytöistä. Ammattiopilaitoksessa opiskelevilla sateenkaarinuorilla prosentit olivat vain hiukan pienempiä: pojilla 26 prosenttia ja tytöillä 32 prosenttia.

– Lasta saatetaan eheyttää, tai pakotetaan muuttumaan. Tämä kaikki on henkistä väkivaltaa, Väisänen sanoo.

Jos nuori pelkää vanhempien reaktiota ulostuloon, huolella muotoiltu viesti voi olla hyvä keino.

Jos nuori pelkää vanhempien reaktiota, Sinuiksi-palvelun asiantuntija tekee nuoren kanssa yksilöllisen turvasuunnitelman. Aluksi nuori päättää tavan, jolla kertoo omasta identiteetistään vanhemmilleen. Huolella muotoiltu kirje tai WhatsApp-viesti on usein toimivin keino, sillä näin vanhempi saa hetken sulatella lukemaansa ja voi harkita, miten muotoilla huomaavaisen ja ymmärtävän vastauksen. 

Turvasuunnitelmassa mietitään myös nuorelle valmiiksi yöpaikka, jos välit vanhempiin tulehtuvat hetkellisesti. Sinuiksi-palvelun ammattilaiset myös varmistavat, että nuori saa esimerkiksi terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista asiantuntevaa apua.

Nuoren ulostulo voi horjuttaa vanhemman identiteettiä

Vanhempien kielteiselle reaktiolle voi olla monta syytä.

Vanhempi voi esimerkiksi pelätä, että nuorta kiusataan koulussa hänen seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä takia. Joskus perheen lähiympäristö voi luoda vanhemmille paineita kuvittelemalla, että lapsen seksuaalinen identiteetti olisi kasvatuksesta tai perheen roolimalleista kiinni.

 – Näin asia ei tietenkään ole. Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat sisäsyntyisiä ja tahdosta riippumattomia asioita, joihin kukaan muu ei voi vaikuttaa, Väisänen muistuttaa.

Nuoren ulostulo voi horjuttaa myös vanhemman käsitystä itsestään.

On myös mahdollista, että vanhempi ei ole käsitellyt omaa identiteettiään. Tällöin nuoren ulostulo voi horjuttaa vanhemman käsitystä itsestään.

Sinuiksi-palvelu antaa tukea myös sateenkaarinuorten vanhemmille ja muille läheisille.

– Keskustelen vanhempien kanssa luottamuksellisesti normien ja tabujen työstämisestä, jotka liittyvät ihmissuhdekäsityksiin, seksiin, ulkopuolisten suhtautumiseen. On tärkeää saada lupa saada kohdata kärsivällisesti ja lempeästi itselle uusi asia. Tiedostaa asenne, jota haluaa työstää. 

Väisäsen mukaan on ymmärrettävää, jos nuoren sateenkaari-identiteetti vaatii vanhemmilta sulattelua. Usein taustalla on huoli siitä, että nuori tulee kiusatuksi tai kohdelluksi huonosti. Tämä huoli saatetaan sanoa lapselle niin ontuvasti, että lapsi kokee, että hän ei kelpaa sellaisena kuin on.

– Vanhemman tehtävä on olla lapsensa puolella. Aina, Väisänen sanoo. 

Hän myös muistuttaa, että omasta identiteetistä kertominen on nuorelta suuri luottamuksen osoitus vanhemmalle. Samalla nuori ikään kuin kysyy: Hyväksythän minut sellaisena kuka olen, tai kuka minusta on tulossa? 

Vanhemman rakkaus ei ole ehdollista

Mitä vanhempi voi sitten sanoa nuorelle tämän kertoessa omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan? Ainakin ottamalla moninaisuuteen liittyvät termit haltuun, ja muistuttamalla nuorta yhdestä tärkeästä asiasta. 

– Moni nuori säästyisi turhalta tuskalta, jos vanhemmat vakuuttaisivat lapsilleen, että he rakastavat tätä aina, eikä mikään asia tätä tule muuttamaan. Että vanhemman rakkaus ei ole ehdollista, Väisänen sanoo. 

Vanhemmat tarvitsevat Väisäsen mukaan paljon nykyistä enemmän tietoa ja ymmärrystä, jotta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus nähtäisiin rikkautena ja voimavarana. Lisäksi vanhemmat tarvitsevat apua omien tunteidensa käsittelyssä. 

– Vanhempien kynnys hakea tukea on pelottavan korkea, Väisänen sanoo.

Sateenkaarinuorella on myös oikeus yksityisyyteen.

Hänen mukaansa vanhemmat voivat hakea keskusteluapua silloinkin, kun asiat tuntuvat olevan sateenkaarinuoren kanssa hyvin. Varsinkin, jos nuori ei ole kertonut seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistään vielä muille. Tällöin vanhemman on turvallista puhua ennemmin tukipalvelun aikuisten kanssa, jotta ei tule luvatta paljastaneeksi lapsensa identiteettiä. Sateenkaarinuorella on myös oikeus yksityisyyteen.

– Vanhempien pitäisi ymmärtää, että vaikka nuoren identiteetti ei vastaisikaan suuntautumis- tai sukupuolioletuksia, nuori on täydellinen – juuri omannäköisenään ja omanlaisenaan tyyppinä.

Lisätukea voi löytää Sinuiksi-palvelun Turvallisen ulostulon oppaasta sekä Perhesuhdekeskuksesta, joka on erikoistunut sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvien perhesuhteisiin.

Tämä Vauva- ja Meidän Perhe -lehden artikkeli on ilmestynyt alun perin Vauva.fi:ssä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla