Kuvat
Shutterstock
Monien mielestä on hienoa, että molemmille vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kokea arki kotona lapsen kanssa.
Monien mielestä on hienoa, että molemmille vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kokea arki kotona lapsen kanssa.

Vauva.fin kyselyyn vastanneet kiittelevät suunnitelmaa ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämisestä. Kaikki eivät halua, että isä pitäisi vapaista osan.

Hei perhevapaauudistusta valmistelevat: ei muuten ole helppo homma teillä.

Hallituksen kaavailema suunnitelma perhevapaiden uudistamisesta jakaa mielipiteet. Toisessa äärilaidassa ovat he, jotka eivät missään nimessä halua antaa osaa perhevapaista isälle – ja toisessa kiitellään uudistusta siitä, että vihdoinkin myös isän vanhemmuutta arvostetaan.

Kun kysyimme Vauva.fin lukijoilta, millaisia ajatuksia suunniteltu 5+5+5(6)-malli herättää, suurin osa vastaajista oli uudistuksen puolella. Sitä kehuttiin muun muassa näin:

”Vanhempainvapaiden määrän lisääntyminen tuntuu suorastaan ruhtinaalliselta, kun on tottunut viime vuosina, että kaikesta vain leikataan.”

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

”Kun molemmat vanhemmat saavat kokea sekä arjen kotona lapsen kanssa että töissä käymisen, kun puoliso on kotona, löytyy ymmärrystä toisen tilanteeseen eri tavalla.” 

”Toivon, että tämä tasa-arvoistaa nuorten naisten työllistymistä, kun nuoret miehetkin voidaan nähdä ’taakkana’ mahdollisine isyysvapaatoiveineen. Ainakin tämä antaa jotain toivoa, ja että meitä lasta jahkailevia nuoria aikuisia halutaan tukea.”

”Isä-ihmisillä on usein kovempi palkka työelämässä ja raha sanelee paljon. On kuitenkin huomioitava, että kun äiti jää hoitamaan lasta kotiin esimerkiksi pienemmän palkan vuoksi, on se eduksi isän urakehitykselle, muttei äidin. Työelämän tasa-arvon kannalta tällainen uudistus olisi aivan mainio.”

”Nyt rahakaan ei ole este isän jäämiselle kotiin.” 

”Lapsen hoito kotona pitenee, isien vastuu/oikeus kasvaa! Oikein hyvä.”

”Aivan loistava. Isien korvamerkityt ANSIOSIDONNAISET vapaat lisäävät varmasti isien osallistumista. Miehellä on usein isompi palkka, joten nyt rahakaan ei ole este!”

”En näe tässä mitään negatiivista, sillä uudistus ei silti ota mitään pois äidiltä.”

Mutta pitääkö isä vapaansa vai ei?

Entä sitten uudistuksen vastustajat? Moni on sitä mieltä, että on ihan sama, minkä verran isälle korvamerkitään vapaita, käyttämättä ne jäävät joka tapauksessa. Syinä luetellaan yrittäjyyttä ja miehen parempaa palkkaa. Moni kirjoittaa myös, että mies ei halua hoitaa lapsia tai kotia – tai äiti ei halua isän hoitavan lapsia.

”Meillä mies on yrittäjä, ja firmassa on kaksi henkilöä mukaan lukien mieheni. Jos mieheni olisi 5 kk poissa töistä, ei olisi töitä mihin palata. Hän tekee urakkahommia ja keikkatyötä.” 

”Jos lapsi olisi jäänyt kotiin 10 kk ikäisenä isän kanssa olisi minua todennäköisesti odottanut toinen työpäivä kotona. Harva mies hallitsee kotihommat ja lastenhoidon samaan aikaan.”

En näe mitään hyvää siinä, että isät jäisivät kotiin. 

”Kauhea ajatus, että alle vuoden ikäisen vauvan äidin pitäisi jaksaa ja pystyä olemaan sekä äiti että täysipainoinen työntekijä. Olkoonkin, että isä olisi kotona hoitamassa vauvaa. Se ei ole silti sama asia eikä poista äidin vaistoja ja tarvetta olla vauvansa kanssa.” 

”Hyvä olisi, jos perhevapaat pitenisivät. Mitään muuta hyvää en mallissa näe. En näe mitään hyvää siinä, että isät jäisivät kotiin.”

”Kaikki vanhemmat eivät edes halua jäädä kotiin. -- En ymmärrä, miksi toinen vanhemmista ei saisi luoda uraa ja toinen olla kotona, jos tämä on puolisoiden kesken ok.”

Kotihoidontuki, ethän katoa

Vastauksista kuultaa huolia, joista osa on väärinymmärrystä. Esimerkiksi se, että isä pakotettaisiin kotiin vauvan kanssa sen jälkeen, kun äiti on pitänyt ensimmäisen viiden kuukauden vapaajakson. Näin ei ole: jos isä ei halua pitää ansiosidonnaisia vapaitaan, ei kukaan häntä niille pakota.

Nykyiseen malliin verrattuna ehdotettu uudistus vain pidentäisi ansiosidonnaisia vapaita, vaikka isä ei omiaan käyttäisikäään. Nykyiset vapaat on listattu tässä jutussa.

Koska uudistustyö on vasta alkamassa, yksityiskohdat ovat auki. Hallitusohjelmassa on kuitenkin linjattu, että oikeus kotihoidontukeen säilyy nykyisellään eli siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Tämä on monelle perheelle tärkeää, vaikka toisaalta juuri kotihoidontukea syytetään usein naisten huonommasta työmarkkina-asemasta ja pikkulapsiperheiden rahaongelmista.

Hallitusohjelmassa lupaillaan myös, että perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään: tämän voi lukea niin, että vapaiden pitämisen järjestys on varsin avoin, ja myös yksinhuoltajat ja erilaiset perhemuodot huomioidaan.

Moni äiti haluaa jäädä hoitovapaalle ennen isän vapaakuukausia. 

Yhtenä vastaajien päätoiveena on mahdollisimman suuri jousto siinä, missä järjestyksessä vapaat pidetään ja mihin mennessä isän kuukaudet tulee käyttää. Moni äiti haluaa myös jäädä hoitovapaalle ennen isän vapaakuukausia.

”Hienoa, että ansiosidonnaisia vapaita lisätään! Saavathan perheet itse valita, missä järjestyksessä vapaat pidetään? Voiko äiti jäädä kotihoidon tuelle ja isä pitää oman osuutensa vasta myöhemmin? Onko isän osuus pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi?”

Yksi joustavuudesta huolestunut vastaaja huomauttaa, että uudistus itse asiassa pidentää myös äideille pakollisia vapaita.

”Jollekin äidille 5 kk lapsen kanssa voi olla liikaa, kun nykyisessä mallissa isän on mahdollista jäädä kotiin ja äidin mennä töihin, kun vauva on 3 kk. (Uudistaisin niin, että) jokaiselle annettaisiin 1,5 vuoden ansisidonnainen vapaa, minkä perhe saa jakaa tai olla jakamatta.”

Lisää joustoa myös työelämään

Vanhempien toiveet perhevapaista voisi tiivistää näin: Mitä enemmän ansisidonnaisia kuukausia, sitä parempi. Ja kaikki joustavuus on plussaa, myös töissä, jotta äidin ja isän vuorottelu kotona onnistuisi nykyistä helpommin. Moni kaipaa myös joustavampia mahdollisuuksia esimerkiksi osa-aikatyöhön ja työvuorojen järjestämiseen.

Esimerkiksi näin:

”6+6+6-malli olisi mahdollistanut monessa lapsiperheessä sen, ettei lasta tarvitse laittaa päivähoitoon alle vuoden ikäisenä. Alle vuoden ikäinen lapsi ei hyödy Suomen laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, varsinkaan ylisuurissa päiväkotiryhmissä.”

”Minusta ns. Ruotsin malli olisi hyvä ottaa malliltaan käyttöön sen osin, että työelämä maksaa tasan kaikki todelliset kulut. Eli että miesvaltaiset alat maksaisivat aina puolet naisenkin kuluista, kuten perhevapaat ja myös menetetyn eläkkeen. Onhan mieskin yhtälailla ’syyllinen’ siihen, että tulee kuluja.”

Tämä Vauva- ja Meidän Perhe -lehden artikkeli on ilmestynyt alun perin Vauva.fi:ssä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla