Lämmin vuorovaikutus vanhemman kanssa vaikuttaa vauvan sosiaaliseen kehitykseen. Kuva: iStockphoto
Lämmin vuorovaikutus vanhemman kanssa vaikuttaa vauvan sosiaaliseen kehitykseen. Kuva: iStockphoto

Kasvoja tarkkailevista vauvoista kasvaa lapsia, jotka ovat halukkaita auttamaan muita.

Jo vastasyntyneet vauvat ovat kiinnostuneita kasvoista. Kyky havainnoida ja tunnistaa kasvoilta esimerkiksi toisen tunnetilaa kehittyy ensimmäisen elinvuoden aikana. Vauvojen välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka kiinnostuneita he ovat ihmiskasvoista – ja tämä voi ennustaa sitä, millainen tyyppi vauvasta kasvaa.

Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vauvan tarkkaavaisuus ihmiskasvoja kohtaan on yhteydessä siihen, miten empaattisesti hän kasvaessaan käyttäytyy muita kohtaan. Ihmiskasvoista kiinnostuneet vauvat olivat 2-vuotiaina halukkaampia auttamaan muita.

Voiko eroja selittää se, miten paljon vanhempi itse on seurustellut vauvan kanssa?

– Voi olla, että osalla vauvoista vanhemman vuorovaikutus on ollut sellaista, että se auttaa suuntaamaan huomiota ihmisten kasvoilla näkyviin viesteihin, vastaa akatemiatutkija, dosentti Mikko Peltola.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Toisaalta tutkimuksessa arvioitiin yhtenä tekijänä myös äidin sensitiivisyyttä vuorovaikutuksessa, ja tässä tutkimuksessa se ei selittänyt vauvojen keskinäisiä eroja.

Sosiaalisuuden kehitykseen vaikuttavat niin varhainen vuorovaikutus, synnynnäiset erot kuin muut kasvuolosuhteet – mutta Peltolan mukaan on epäselvää, miten osa-alueet tarkalleen painottuvat. Varhainen vuorovaikutus on joka tapauksessa lapsen kehitykselle tärkeää ja siihen kannattaa satsata.

Vauvojen erot näkyivät myös 4-vuotiaina

Tutkimuksessa vauvojen kiinnostusta kasvoja ja kasvonilmeitä esittäviin kuviin mitattiin silmänliiketutkimuksella, kun vauvat olivat seitsemän kuukauden ikäisiä. Sosiaalista kehitystä arvioitiin kahden ja neljän vuoden iässä silmänliikemittausten, havainnointitutkimusten sekä vanhempien arvioiden avulla.

Kiinnostus kasvoihin ennustaa lämmintä vuorovaikutusta.

Lapset, joita kasvot eivät vauvaiässä kiinnostaneet niin paljon, eivät olleet 4-vuotiaina yhtä virittyneitä lämpimään vuorovaikutukseen, hellyydenosoituksiin ja tunteidensa ilmaisuun. He eivät myöskään välittäneet niin paljon siitä, millaisia ohjeita ja palautetta heille annettiin.

– Nämä piirteet eivät kuitenkaan olleet lapsissa kovin voimakkaita. Ei ole kyse myöskään siitä, että niin sanottuja tunnekylmiä piirteitä osoittavissa lapsissa olisi jotain vikaa: kyse on ihmisten eroavaisuuksista, eivätkä ne aina viittaa käytösongelmiin, Peltola sanoo.

Seurantatutkimukseen osallistui yli 200 vauvaa Tampereelta ja lähikunnista.

Tämä Vauva- ja Meidän Perhe -lehden artikkeli on ilmestynyt alun perin Vauva.fi:ssä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla