Kaksi lukijaa pohtii masennuslääkkeen lopettamista.
Kysymys 1: Olen käyttänyt pelko­tilojen hoitoon ja paniikkikohtausten estoon essitalopraamia (Cipralex) 5 mg kerran päivässä noin kolmen vuoden ajan. Pidin lääkityksessä taukoa noin puolisen vuotta, mutta aloitin käytön uudelleen, kun tilani paheni. Nyt voin jälleen hyvin ja mietin, voisinko lopettaa kyseisen lääkkeen käytön.

Kysymys 2: Lääkärini on määrännyt minulle masennuksen vuoksi syyskuussa 2012 sitalopraamia (Cipralex, Sepram). Työni on ollut stressaavaa ja oman ymmärrykseni mukaan tärkein syy masennukseeni. Nyt sain pidemmän palkattoman loman. Tämän vuoksi kysyn, voinko jättää lääkkeen pois ilman lääkärin lupaa?

Essitalopraami ja sitalopraami ovat molemmat serotoninergisiä masennuslääkkeitä, joita käytetään masennustilojen ja paniikki­häiriön hoidossa. Sekä masennukselle, paniikkikohtaukselle että sosiaalisille peloille on ominaista alttius toistua tai pahentua etenkin rasittavien elämäntilanteiden yhteydessä. Tämän vuoksi lääkkeitä käytettään monesti jatkuvasti ja pitkään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näiden lääkkeiden käytöstä hyötyvien tulisi aina jatkaa lääkkeen käyttöä, jos oireiden hoito ei sitä edellytä.

Päätös lääkkeen käytön lopettamisesta on siten aina tapauskohtainen. Periaatteessa lääkkeen käytön lopettaminen voi lisätä uuden masennusjakson kehittymisen mahdollisuutta tai paniikkikohtausten tihentymistä. Tästä huolimatta monien potilaiden on järkevää pitää lääkkeen käytössä taukoja, jotta potilas ja lääkäri vakuuttuvat lääkkeen jatkuvan käytön järkevyydestä.

Lääkkeillä on omat yksilölliset haittavaikutuksensa, jotka ovat alussa voimakkaimmat. Näiden vuoksi lääkkeen jatkuvasta käytöstä saattaa olla enemmän hyötyä kuin haittaa.

Viisainta olisi aina tehdä päätös lääkkeen käytön lopettamisesta yhdessä hoitavan lääkärin kanssa, jotta lopettamisen vaikutuksia voidaan seurata turvallisessa hoitosuhteessa. Lääkärit kuitenkin vaihtuvat usein tai saattavat hoitosuosituksissaan painottaa eri asioita kuin lääkettä käyttävä potilas.

Viime kädessä potilas itse tekee päätöksen lääkkeen käytön jatkamisesta ja joskus myös vastoin lääkärin suositusta. Tässä mielessä lääkäri ei varsinaisesti ”määrää” lääkkeen käyttöä vaan ensi sijassa valistaa potilastaan lääkkeen käytön hyödyistä ja haitoista.

Joskus voi siis olla oman hyvinvoinnin kannalta viisasta lopettaa lääkkeen käyttö myös vastoin lääkärin suositusta. Tällöinkin on tärkeää kertoa päätöksestä lääkärille, jotta hän on tietoinen asiasta ja osaa huomioida sen arvioidessaan potilaan vointia.

Lopetettaessa vähänkin pitempään säännöllisesti käytetty psyykenlääke, potilaalle tulee usein 1–3 viikossa ohimeneviä lopetus- tai poisjättö­oireita. Näihin lopetusoireisiin kuuluu monesti ahdistusoireiden ja unettomuuden tai paniikkioireiden ohimenevä korostuminen. Koska lopetus­oireet ovat samoja, joita lääkkeellä on hoidettu, ne voidaan perusteetta tulkita osoitukseksi lääkkeen jatkuvan käytön tarpeellisuudesta.

Pitkään käytetty masennuslääke kannattaa yleensä lopettaa annosta asteittain vähentäen tai ottamalla lääke jonkun aikaa joka toinen tai kolmas päivä.

Matti Huttunen
psykiatri, psykoterapeutti

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Kuva Shutterstock

Terveen ihmisen ei tarvitse mennä luuntiheysmittauksiin. Mutta FRAX-mittaus on tarpeen, jos...

  • saat murtuman kaaduttuasi tai pudottuasi alle metrin korkeudesta.
  • vanhemmallasi tai sisaruksellasi on osteoporoosi.
  • kuukautisesi päättyvät reilusti ennen kuin täytät 50 vuotta tai ne ovat jääneet pois esimerkiksi syömishäiriön takia.
  • olet alipainoinen, käytät kortisonitabletteja suuria annoksia tai kärsit D-vitamiinin puutoksesta ja sinulla on lisäksi osteoporoosille altistava sairaus, kuten keliakia, nivelreuma tai tulehduksellinen suolistosairaus,
  • saat nikamamurtuman selkärankaan. Joskus ainoa merkki on pituuden väheneminen useammalla sentillä tai ryhdin romahtaminen.

Asiantuntija: Leo Niskanen, endokrinologian ylilääkäri, HYKS.

Lue lisää Osteoporoosin käypä hoito -suosituksesta.

Vierailija

Milloin luuntiheysmittaukseen?

Joka viides 50 vuotta täyttänyt mies saa vähintään yhden osteoporoosiperäisen murtuman ja naisista joka kolmas. Naisten suurempi lukumäärä johtuu siitä, että naisilla on hennompi luuston rakenne. 400 000 suomalaista sairastaa osteoporoosia (osteoporoosi eli luukato on luustoa haurastuttava ja luunmurtumille altistava yleissairaus) ja 400 000 suomalaista sairastaa osteopeniaa (osteporoosiin johtavaa alkavaa luukatoa). Osteoporoosilääkitystä syö n. 80 000 osteoporootikkoa. Suomessa syntyy yli 40...
Lue kommentti
Vierailija

Milloin luuntiheysmittaukseen?

Liukuesteet ei montaa euroa maksa. Luuston voi pitää kunnossa huolehtimalla siitä, että saa riittävästi proteiinia, C-vitamiinia (400mg), D-vitamiinia (50-100µg), magnesiumia (200-400mg) sekä K2-vitamiinia (50-100µg). Liikunta ennaltaehkäisee luukatoa oikean ravitsemuksen kanssa sekä auttaa myös luustoa tukevan lihaksiston ylläpidossa. Luukudos uusiutuu jatkuvasti luun hajoamisen ja luun muodostumisen vuorotellessa. Luuston haurastuminen vaivaa yhä useammin jo lapsuusiässä. Vuoden 2011...
Lue kommentti
Kuva Shutterstock

Olen 47-vuotias esivaihdevuosivaivoista kärsivä nainen. Olen pärjännyt hyvin estrogeenilaastarilla 25 µg. Laastari oli apteekista loppu, ja sain tilalle estrogeenigeeliä. Eikö sen annos ole huomattavasti isompi? En haluaisi käyttää kuin juuri sen verran hormonia kuin tarpeen on. Mikä hoitomuoto on turvallisin?

Tämä on ajankohtainen kysymys, koska sekä estrogeenigeelivalmisteiden että estrogeenilaastareiden saatavuudessa on ollut runsaasti ongelmia. Näin ollen monen käyttäjän lääkehoitoa on jouduttu muuttamaan.

Pakkauksessa hormonien määrä on kuvattu eri tavoin, joko milligrammoina (mg) tai mikrogrammoina (µg). Suun kautta otettavat estradiolitabletit sisältävät estrogeenia joko 1 tai 2 mg. Geelivalmisteiden välissä on pieniä eroja, mutta otan esimerkin yhdestä valmisteesta, jossa 1 g geeliä sisältää 0,6 mg estradiolia. Geeliä sisältävää annospumppua käytettäessä 1 painallus vastaa 0,75 mg:n estradioliannosta. Geelin sisältämän estradiolin biologinen hyötyosuus on enintään 10 %, joten vuorokaudessa saatava estradiolin määrä on noin 50 µg. Laastareissa taas kuvataan vahvuus yksiköllä µg/ 24 tuntia (kysyjän tapauksessa hänellä oli käytössä 25 µg laastari). Tässä tapauksessa kerrotaan, kuinka paljon estradiolia laastarista vapautuu naisen verenkiertoon vuorokauden kuluessa.

Jonkin verran valmisteiden imeytymisen välillä on yksilöllisiä eroja, mutta suurin piirtein voidaan arvioida saman vahvuisiksi seuraavat annokset: 1 mg tabletti suun kautta, iholle kiinnitettävä 37,5 ug laastari ja 1(-2) painallusta geeliä iholle levitettynä. Kysyjän saama hormoniannos ei siis ole huomattavasti isompi; lisäksi geeliannosta voi itsekin säätää.

Annostelumuodon voi valita itse. Ihon kautta annostelua suositaan silloin, kun naisella on veritulppariskiä lisääviä tekijöitä. Ja kuten kysyjä toteaa, kannattaa käyttää estrogeenia vain sen verran, että vaihdevuosioireita ei tule.
 

Aila Tiitinen
naistentautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.