Parisuhde toimii, jos perheen työnjako sopii molemmille. Jos se ei sovi, muutos kannattaa aloittaa itsestä. Psykologi neuvoo, miten.

Mieheni ei kanna osuuttaan perheen vastuista. Olen hyvin uupunut työssäkäynnistä, kotitöistä, lainahakemuksista, laskujen maksuista, korjaamisesta, lasten kumisaappaiden muistamisesta, vessapaperin ostoista, siivoamisesta jne. Minulla ei ole ollenkaan aikaa levätä, kun taas mieheni ottaa aikaa itselleen. Hän lepää ja tekee paljon itselleen mukavia asioita. Vaatimukseni hänen osallistumisestaan olen laskenut jo minimiin, mutta keskustelu ei auta. Muuten parisuhde ja perhe toimii. Mitä voisin tehdä? UUPUNUT

Asiantuntija vastaa:

KYSYMYKSESI sivuaa naisen ja miehen rooleja, mikä on haastava aihe. Siitä puhuttaessa saatetaan nimittäin sortua vahvistamaan haitallisia stereotypioita tai luomaan rajoittavaa käsitystä siitä, mitä miesten ja naisten kuuluu olla. Aihetta ei kuitenkaan ole syytä ohittaa, sillä sukupuolten välisissä eroissa ei ole kyse pelkästään biologisista eroavaisuuksista, vaan erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia jakavasta kulttuurisesta vallasta.

EPÄITSEKKYYS on ollut pitkään naisia koskeva ihanne maailmassa, jossa koti on mielletty naisen tontiksi ja kodin ulkopuolinen maailma on kuulunut miehille. Itsen ja omien tarpeiden syrjään laittamisen on katsottu olevan perheestä huolehdittaessa tärkeää, kun taas perheen ulkopuolella on ollut luvallista ja jopa tavoiteltavaa päteä, kilpailla ja toteuttaa itseä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

VAIKKA perinteiset sukupuoliroolit ovat monin tavoin murtuneet, ne vaikuttavat yhä. Ongelmia ne eivät tuota vain niille, jotka eivät ominaisuuksiensa tai arvojensa mukaan niihin sovi, vaan myös muille. Miehet voivat kokea liiallisia suorituspaineita uraa tehdessään ja naiset painetta tukahduttaa omia pyrkimyksiään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Keskiiässä moni nainen havahtuukin opettelemaan niin sanottua tervettä itsekkyyttä – tavoite, jonka harvemmin kuulee miehen suusta.

VASTUULLISUUTTA jokainen aikuinen arvostanee, joskin se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita: käytännön tekoja, perheen toimeentulosta huolehtimista tai henkistä vastuuntuntoa, johon voi liittyä taipumusta turhaankin murehtimiseen.

Parisuhteen toimimisen kannalta tärkeintä on, että työnjako sopii molemmille ja että kummankin koetaan kantavan vastuunsa.

KESKUSTELU on reiluin tapa muutoksen aikaansaamiseen. Syytösten sijaan kannattaa esittää konkreettisia toiveita. Puhumalla selviää, päästäänkö niistä yhteisymmärrykseen.

Joskus muutos voi syntyä toimimalla itse toisin, sillä mitä enemmän yhteisten asioiden eteen tekee, sitä vähemmän toisella on siihen tarvetta.

Jos sen paremmin keskustelu kuin oman käyttäytymisen muutos ei saa aikaan muutosta, voi olla, ettei kumppani ole enää kiinnostunut panostamaan suhteeseen.

NÄIN ETEENPÄIN

➤ KERRO vielä miehellesi toiveistasi, ja päättäkää keskustelu vasta, kun tiedätte, mistä olette päässeet yhteisymmärrykseen.

➤ TEE itse vähemmän.

➤ MIETI mitä olet valmis suhteessa sietämään. Jos ero on sinulle vaihtoehto, kerro se miehellesi, jotta hän ymmärtää tilanteenne vakavuuden.

Sanna Aulankoski

psykologi ja psykoterapeutti

Kysy psykologilta

Lähetä kysymys Hyvän terveyden psykologeille Sanna Aulankoskelle ja Mikael Saariselle täältä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla