Psykoterapeuttista apua saa myös virtuaalisesti ja nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä mistä tahansa Suomesta.

Internetissä hoituu jo ostosten teko, pankkipalvelut ja matkalippujen varaus, joten miksei verkossa voisi käydä myös lääkärin vastaanotolla?
Nyt voi, markkinoilla on jo sovelluksia, joilla lääkärille pääsee verkon välityksellä vaikka älypuhelimella.

Nykyään myös psykoterapiaan voi tulla pelkän nettiyhteyden välityksellä poistumatta kotisohvaltaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tarjotaan tietokoneavusteista kognitiivista terapiaa internetin väityksellä.

Tietokoneavusteinen terapia koostuu potilaan häiriöön liittyvistä tietomateriaaleista, joita lukemalla voi ymmärtää paremmin itseään, sekä verkossa tehtävistä terapiatehtävistä. Terapeutti seurailee taustalla niiden edistymistä. Kysymys on tavallaan vuorovaikutteisesta oppimisympäristöstä. Potilas voi olla milloin tahansa yhteydessä terapeuttiin viestien välityksellä, ja terapeutti ottaa yhteyttä potilaaseen vähintään silloin, kun terapiassa edetään ennalta sovittuun pisteeseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

— Uutta on se, että potilas voi tehdä terapiatehtäviä missä ja milloin vain omaan tahtiin, eikä hänen tarvitse olla fyysisesti paikalla vastaanotolla, kertoo HUSin sähköisen mielenterveystyön projektinjohtaja ja kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

TEKEMÄLLÄ OPPII

Nettiterapiaohjelman tarkoituksena on saada potilas havaitsemaan ne toimintatavat, jotka ruokkivat hänen häiriötään. Kun haitalliset tavat on tunnistettu, niitä on mahdollista muokata toimivammiksi. Apuna käytetään erilaisia tehtäviä ja harjoituksia, esimerkiksi toimintapäiväkirjoja. Niiden avulla potilas oppii seuraamaan tekemistensä vaikutusta mielialaan.

— Masentunut voi havaita, että on sairauden takia alkanut vältellä joitain asioita ja kuinka se on johtanut mielialan laskuun. Hän voi oppia, että jos vähentää aktiivisuuttaan, myös mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia pienenee, Stenberg sanoo.

Kun ongelman on tiedostanut, terapiaohjelma ohjaa uusiin harjoituksiin. Niiden avulla opetellaan selviytymään pienistä osatavoitteista ja edetään kohti isompia päämääriä. Jos masentuminen on esimerkiksi saanut potilaan välttelemään tiettyjen asioiden tekemistä, portaittain nousevat tavoitteet voivat auttaa löytämään uutta mielekästä tekemistä. Tämä taas auttaa kohottamaan mielialaa.

HOIDON PAIKKAAJA

Stenbergin mukaan masennuksessa nettiterapian suuri etu on se, että hoitoon hakeutumisen kynnys madaltuu. Nykyisin alle puolet masentuneista hakeutuu hoitoon ja heistä vain puolet saa asianmukaista hoitoa.

Uuden hoitomuodon ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata perinteistä terapiaa tai lääkehoitoa.

— Nettiterapia tulee muiden hoitojen rinnalle ja tuo vaihtoehtoja, Stenberg sanoo.

Nettiterapia on nyt myös osa masennuksen Käypää hoitoa. Sen uskotaan sopivan suurimmalle osalle potilaista. Ei ole juurikaan tutkittu, onko ryhmiä, joille se ei sopisi lainkaan.

— Jos potilaan ongelmat ovat kovin laajoja tai vaikeasti hahmottuvia, niitä on ehkä parasta työstää kasvokkain. Sen sijaan jos kysymyksessä on selkeä masennus ilman sen kummempaa, hoitotuloksissa ei juuri ole havaittu eroja.
Monissa maissa, kuten Australiassa, Isossa-Britanniassa ja Hollannissa, verkkoterapia on jo arkipäivää. Tietokoneavusteiset terapiat on todettu myös yhtä tehokkaaksi kuin perinteinen hoito.

MIHIN NETTITERAPIA AUTTAA?

Suomessa nettiterapiaa tarjotaan masennukseen, paniikkihäiriöön ja lievään alkoholin liikakäyttöön. Myös kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön on hyvä hoidon tehostamis- ja oireidenhallintaohjelma.

Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä mistä tahansa Suomesta ja ne sopivat erityisesti varhaisen vaiheen hoidoksi eli esimerkiksi ensihoidoksi.

Seuraavaksi on tulossa terapiaohjelmat yleistyneeseen ahdistuneisuuteen (eli jatkuvaan murehtimiseen ja huolestuneisuuteen) sekä pakko-oireiseen häiriöön.
 

Lisää tietoa neittiterapioista Mielenterveystalo.fi-sivulta

Sisältö jatkuu mainoksen alla