Ahdistaa niin, ettei saa nukutuksi. Masennus on vienyt ilon arjesta. Pelottaa mennä ihmisten ilmoille ja toiveikkuuden tilalle on astunut tyhjyys. Mikä auttaisi?

Psykoterapiasta voi hakea hoitoa moninaisiin mielen ja tunne-elämän ongelmiin, kriiseihin ja uskomuksiin, jotka synkentävät jokapäiväistä elämää.

Haittaa voi tuottaa vaikkapa uskomus, ettei sinua koskaan auta kukaan. Esimerkiksi: uuden hyllyn kokoaminen ei onnistukaan yksin. Et silti pyydä apua, vaan heität ruuvimeisselin seinään. Saatat myös tuntea syvää avuttomuutta, koska perususkomuksesi on se, ettei kukaan kuitenkaan auta.

Taustalla saattaa olla kokemus, että jäit lapsena toistuvasti yksin pulmiesi kanssa. Se heijastuu ajatteluusi edelleen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Psykoterapiassa voit muuttaa elämää haittaavaa ajattelua. Alat luottaa, että saat pyytäessäsi apua ja että olet pystyvä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Apua sairauksiin

Psykologi, psykoterapeutti Jan-Henry Stenberg kertoo psykoterapian auttavan niin sairauksissa, elämänkriiseissä kuin etsittäessä merkitystä omalle elämälle.

– Psykoterapia voi auttaa diagnosoituun sairauteen, kuten  masennukseen ja ahdistuneisuus- tai syömishäiriöihin. Oireista kärsivä ohjautuu tällöin psykoterapiaan työterveyslääkärin, terveyskeskuslääkärin tai psykiatrin lähettämänä, ja terapia on nimenomaan sairauden hoitoa.

Psykoterapiat ovat muuttuneet 20 vuodessa. Vanha mielikuva keskustelusta ja yhdessä pohtimisesta on laajentunut.

– Oireiden ja niiden taustojen tiedostamisen rinnalle on tullut yhä enemmän tehokasta asioiden tässä ja nyt -tapahtuvaa ratkomista.

Terapiassa aletaan usein saman tien jäsentää ihmisen kanssa käsillä olevia ongelmia.

– Tässä ja nyt -näkökulman myötä terapioista on tullut monien häiriöiden käypää hoitoa jo akuuttivaiheessa. Tilanteen tasaannuttua myös taustoja tulee tutkia, etteivät samat ongelmat pääsisi yllättämään uudelleen.

Tukea elämänmuutokseen

Psykoterapiasta on hyötyä myös silloin, kun elämänkriisit ja -muutokset haittaavat tai lamauttavat elämää pitkäksi ajaksi. Kriisin voi aiheuttaa avioero, läheisen kuolema tai mikä tahansa hankala elämänmuutos.

Terapiassa käsitellään silloin vaikeaa tilannetta ja etsitään uutta tasapainoa.

– Psykoterapia auttaa varsinkin, jos kriisin kipuilu näkyy psyykkisinä oireina ja tasapainon järkkymisenä. Terapiassa kriisin aiheuttanutta tapahtumaa jäsennellään uudestaan ja ihmistä autetaan sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Yhdessä terapeutin kanssa voi hakea vastauksia myös silloin, kun joutuu kriisiin eksistentiaalisten, omaan olemassaoloon liittyvien, kysymysten äärellä: Kuka minä olen? Mikä on elämäni tarkoitus?

Jan-Henry Stenbergin mukaan terapioiden välillä ei ole suuria tehoeroja. Varsinkin kriisitilanteissa ja elämän tarkoitusta etsittäessä terapian toimivuus yhdistyy hyvään terapiasuhteeseen ja terapeutin kypsyyteen.

Erilaisten tekniikoiden merkitys kasvaa sitä enemmän, mitä lähempänä terapia on sairauden hoitoa.

Omalla rahalla tai Kelan tuella

Psykoterapiaan pääsee kuka tahansa omilla rahoillaan.

Kelan kuntoutustuen saaminen edellyttää ensimmäisenä vuonna psykiatrin lähetettä sekä opiskelu- tai työkykyä uhkaavaa mielenterveysongelmaa.

Kelan korvaamaa psykoterapiaa saa 16–67-vuotias, jonka työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi ja joka on saanut sen toteamisen jälkeen vähintään kolme kuukautta asianmukaista hoitoa esimerkiksi terveyskeskuspsykologin tai depressiohoitajan vastaanotolla.

Psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiaa ja nuorille myös kuvataide- tai musiikkiterapiaa.

Psykoterapiaa voi saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta.

Sitä antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän antaa asiakkaalle.

Asiantuntija: Jan-Henry Stenberg, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja, HUS.

Tämä artikkeli on ilmestynyt Hyvä terveys -lehdessä. Tilaajana voit lukea kaikki numerot maksutta digilehdet.fi-palvelusta

Sisältö jatkuu mainoksen alla