Uuden tutkimuksen mukaan lasten käytös on sitä haastavampaa, mitä enemmän heidän nukkumaanmenoaikansa vaihtelee.

Epäsäännöllinen unirytmi ja vaihtelevat nukkumaanmenoajat saattavat brittitutkijoiden mukaan lisätä lasten käytöshäiriöitä. Univaje ja vuorokausirytmin häiriintyminen todennäköisesti selittävät yhteyden.

Tutkijoiden tulokset julkaistiin Pediatrics-lehdessä, ja ne perustuvat kymmenentuhannen lapsen tietoihin. Nukkumaanmenoaikoja kyseltiin lasten ollessa 3-, 5- ja 7-vuotiaita. Käytösongelmista ja -häiriöistä kyseltiin vanhemmilta ja opettajilta.

Vuosien varrella erilaiset käytösongelmat lisääntyivät lapsilla, joiden nukkumaanmenoajat vaihtelivat, mutta tarkkaavaisuus-, käytös- ja tunne-elämän ongelmat vähenivät, jos lapsi alkoi noudattaa säännöllisempää rytmiä. Tämä viittaa siihen, että epäsäännölliseen vuorokausirytmiin liittyvät haitat ovat tilapäisiä ja korjattavissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

 Nukkumaanmenoajat vaihtelivat eniten lasten ollessa kolmivuotiaita, mutta seitsemän vuoden iässä joka toinen lapsi meni nukkumaan puoli kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä. Epäsäännölliset ja myöhäiset nukkumaanmenoajat olivat yleisempiä perheissä, joiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne oli vaikea, mutta tämä ei selittänyt tuloksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

 Uutispalvelu Duodecim

(Pediatrics 2013;doi:10.1542/peds.2013-1906)

Lue lisää Aikuinen asettaa lapselle rajat

Sisältö jatkuu mainoksen alla