Aloitin aktiivisen kuntoilun muutama vuosi sitten, uutena lajina hölkkä. Hankkimani sykemittarin ohjeissa kerrotaan mm. maksimisykkeestä, ja suositellaan pääosan rasituksesta tapahtuvan sykkeellä, joka olisi 70–80 % maksimisykkeestä. Eri lähteistä on kuitenkin löytynyt kaksi täysin erilaista ohjetta maksimisykkeen määrittämiseen: toisen mukaan lasketaan 220-ikä, toisen taas 205-50% iästä. Ensimmäisellä tavalla laskien kysyjän maksimisyke olisi 155, toisella 172,5! Kumpi on oikea määritystapa?

Itse tekemiensä rasitustestien perusteella kysyjä arvelee maksimisykkeekseen 160–165.

Sykkeen käyttö harjoittelun seurannassa perustuu siihen, että sykkeen ja hapenkulutuksen lisääntyminen ovat likimain suorassa suhteessa toisiinsa. Rasituksen alussa syke nousee lepotasosta (noin 50 lyöntiä minuutissa) nopeasti lähelle tasoa 100 ja tämän jälkeen rasituksen (ja hapenkulutuksen) lisääntyessä melko suoraviivaisesti maksimitasoon, joka nuorella henkilöllä on yleensä 185– 200. Koska sydämen toiminta muuttuu iän mukana muun muassa sen supistumisvireyden hieman laskiessa, ei ikääntyneempi ihminen enää yleensä saavuta tätä tasoa. Lapsilla ja nuorilla aikuisilla syke voi nousta yli 200:n mutta heilläkin se nousee harvoin yli 220:n.

Maksimisykkeen arviointi ja sen perusteella sopivan harjoittelutason määrittäminen on tarpeen siksi, että harjoittelu olisi toisaalta tehokasta mutta toisaalta kuitenkin rasituksen aikana elimistön hapensaanti olisi riittävää.

Maksimisykkeen laskukaavoja on alun perin kehitetty sykereaktion arvioimiseksi rasituskokeissa. Kaavat on saatu tutkimuksista, joissa tuhansia ihmisiä on rasitettu uupumukseen saakka. Näiden tulosten perusteella on pyritty tekemään mahdollisimman helppo laskutapa maksimaalisen sykkeen arvioimiseksi silloin kun henkilön ikä on tiedossa. Sukupuoltahan ei näissä laskentakaavoissa tarvitse huomioida.

Kysyjän mainitsemat kaksi tapaa arvioida iänmukainen maksimisyke ovat varsin käytettyjä ja käyttökelpoisiakin. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on vain arvio maksimaalisuudesta. Käytettyjä laskukaavoja on muitakin.

Usein käytetyllä kaavalla 210 - 0,65 x ikä, tulee 65-vuotiaalle tulokseksi 168. Tällä laskukaavalla päästään ilmeisesti lähemmäksi kysyjän maksimaalista syketasoa, joka siis suurella todennäköisyydellä ei ole alle 155 ja harvoin yli 173 ja siis todennäköisimmin lähellä 168 lyöntiä minuutissa.
Varma tapa selvittää todellinen maksimisyke on rasittaa itsensä uupumukseen saakka. Turvallisinta ja tarkinta tämä on tehdä eteenkin iäkkäämmälle henkilölle lääkärin valvonnassa polkupyöräergometriä polkien ja samalla sydämen sähkökäyrää (EKG) seuraten kuten tehdään kliinisessä rasituskokeessa.

Polkupyörällä polkien tosin maksimisyke yleensä jää noin 5 lyöntiä alhaisemmaksi kuin juoksumatolla juosten.

Kun rasituskoe on tehty ja kovakin rasitus on todettu henkilölle turvalliseksi, voi jokainen itse sykemittaria käyttäen varmentaa omaa sykereaktiotaan vaikkei aivan uupumukseen saakka itseään rasittaisikaan.

Tämän jälkeen on mahdollista ohjelmoidussa harjoittelussa käyttää tätä todellista maksimisykkeen lukua eikä arvioituja sykelukuja, jotka voivat osalla ihmisistä poiketa useita lyöntejä todellisesta maksimista.

Laskukaavat ovat hyvä työkalu harjoittelun tason arviointiin. Usealla tavalla laskien arviot sopivasta syketasosta osuvat todennäköisesti kohdalleen.

Heikki Tikkanen
liikuntalääketieteen ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Tuoreista tutkimuksista neljä viidestä on totta ja yksi viidestä osoittautuu taruksi. Ongelma on siinä, että vasta aika näyttää, mikä on mitäkin.

Tiedäthän, että alkoholinaukku päivässä pitää verisuonet kunnossa. Se ei ikävä kyllä taidakaan pitää paikkaansa. Luotettava suomalainen kaksostutkimus nimittäin todisti, että jo kohtuukäyttö lisää kuolleisuutta.

–Totuus on suhteellista ja tieteellinen tutkimus muuttaa sitä koko ajan, professori Jussi Huttunen sanoo.

Totuudeksi kutsutaan sitä tietoa, jota 90 prosenttia alan tutkijoista pitää totena. Useimmiten enemmistö on oikeassa, joten siihen kannattaa luottaa.

– Mutta se 10 prosenttia tutkijoista on toisinajattelijoita, ja he saattavat muuttaa maailmaa, Huttunen sanoo.

Silti pitää aina olla tarkkana, jos tutkimuksen tulos on ristiriidassa yleisen lääketieteellisen käsityksen kanssa. Yleensä se ei silloin pidä paikkaansa.

Jussi Huttusen mukaan tutkimustulokset voi asettaa totuusmittarin asteikolle: toisessa päässä on 100-prosenttinen totuus ja toisessa 100-prosenttinen taru.

– Tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää on 100-prosenttisesti totta ja beetakaroteeni suojaa keuhkosyövältä on 100-prosenttisesti tarua nykytutkimusten mukaan.

Suurin osa tieteellisestä tiedosta asettuu ääripäiden väliin. Esimerkiksi väite siitä, että tyydyttyneet rasvat aiheuttavat sepelvaltimotautia on vain 85-prosenttinen totuus.

– Väitteeseen liittyy 15 prosentin epävarmuus, koska kaikki tulokset eivät ihan mätsää, Huttunen sanoo.

Tuoreista tutkimuksista neljä viidestä on totta ja yksi viidestä osoittautuu taruksi. Ongelma on siinä, että vasta aika näyttää, mikä on mitäkin. Totuusarvo punnittaan tulevien tutkimusten avulla, eikä Minusta tuntuu siltä -perustelulle ole tieteessä sijaa.

 

Kun luet tiedeuutista, muista että

  • rotta- ja muista eläinkokeista voidaan vain harvoin päätellä mitään varmaa ihmisen sairauksien hoidosta ja ehkäisystä.
  • laajoilla väestötutkimuksilla saadaan esiin hypoteeseja mutta ei yleensä voida osoittaa sairauden syy-seuraussuhdetta.
  • sokko- ja kaksoissokkokokeet tuottavat vakuuttavinta näyttöä sairauksien syistä, hoidoista ja ehkäisystä.
  • meta-analyysit, jotka yhdistävät aiemmin tehdyt tutkimukset, tuottavat luotettavan tuloksen vain, jos tehnyt tutkimukset ovat hyviä.
Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Jos terveydentilasi epäilyttää, älä kysy lääkäriltä lupaa matkustamiseen, sillä hän ei voi sitä antaa.

– Vastuu on aina matkustajalla itsellään, lääkäri Ari Kinnunen Matkustajan Lääkäripalvelusta muistuttaa.

Hänen mukaansa joka vuosi kymmenet matkalla sairastuneet ja hoidosta huimasti maksaneet suomalaiset kokevat tulleensa petetyiksi, koska eivät ole tulleet ajatelleeksi, että omalla riskillä mennään. Jos vaikka Aasiassa kiertomatkalla sairastuu, jää yksin oman kielitaitonsa varassa sairaalaan, kun muut jatkavat matkaansa.

Matkavakuutuskaan ei aina pelasta. Se korvaa kyllä odottamattoman sairauden hoitokulut, mutta jos olemassa oleva sairaus pahenee matkalla, korvataan korkeintaan 7–14 vuorokauden välttämätön lääketieteellinen hoito. Muu hoito ja kuljetukset menevät omasta pussista.

– Ja jos paluu ei onnistu omalla lennolla, kroonikko maksaa myös matkansa ja sen vaatimat erikoisjärjestelyt. Ambulanssilento mantereelta toiselle maksaa 100 000 euroa, Ari Kinnunen muistuttaa.

Euroopassa turvallista sairastua

Kun matkustaa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä, on paremmassa turvassa. Matkalainen saa sairastuessaan lääkärin hoitoa samalla hinnalla kuin paikalliset. Sellainen sairaus hoidetaan, jonka hoito ei voi odottaa kotiinpaluuta.

Jos on eurooppalainen sairaanhoitokortti, saa matkan aikana hoitoa myös pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kortin voi tilata ennen matkaa verkossa tai puhelimitse.

Apua hakevan on kuitenkin hyvä muistaa, että hoidon laatu ja määrä vaihtelee maittain. Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa turisti ohjataan helposit yksityiselle puolelle hoitoon, koska julkinen on ruuhkautunut. Sitä Kela ei korvaa.

Pohjoismaissa ei välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia, koska hoidon saa myös esittämällä voimassa olevan passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.

Euroopan ulkopuolella hoitoa voi saada paikallisen asiakasmaksun hinnalla ainoastaan Australian julkisessa terveydenhuollossa, kun esittää Kela-kortin ja passin. Muissa maissa joutuu maksamaan hoidon kaikki kustannukset itse.

Se on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomen valtio ei maksa ulkomailla sairastuneiden tai kuolleiden kuljetusta kotimaahan.

Lue lisää Kelan sivuilta hoidon korvaamisesta ulkomailla