Ongelmana on pitkäaikainen, jopa vuosia jatkunut selän kipu. Kipu voi olla peräisin selän välilevytyrästä, jota useita kertoja leikattu, tapaturmasta tai se on alkanut synnytysten jälkeen. Paljon tutkimuksia on tehty, joitakin löydöksiä selässä on mahdollisesti havaittu, mutta löydöksien ja pitkällisten kipujen syyt ovat epäselviä. Lukuisista hoitoyrityksistä huolimatta kivut ovat jatkuneet.

Kipu on erittäin epämiellyttävä seuralainen, ja päinvastoin kuin moneen muuhun asiaan, siihen ei totu.

Kaikista kivuista selkäkipu lienee yleisin. Luultavasti tähän yksi tärkeä perussyy on esi-ihmisen nouseminen kahdelle jalalle noin 1,6 miljoonaa vuotta sitten. Kahdella jalalla seisovan ihmisen lanneranka joutuu kantamaan koko yläruumiin painon, vaikka sen perusrakenne edelleen perustuu neljään raajaan nojaavan nisäkkään lujuuslaskelmille.

Selän tavallisia vaivoja ovat välilevyjen rappeutumisen aiheuttamat ongelmat sekä kuormituksen ja tapaturmien aiheuttamat rakenteelliset muutokset, mutta sietämättömiä kipuja voi selässä olla ilman näitäkin. Vaikka röntgen- tai magneettikuvauksessa nähdään usein muutoksia, kivun ja todettujen muutosten välillä ei välttämättä ole selvää yhteyttä. Läheskään aina ei käytettävissämme olevilla tutkimusvälineillä muutoksia todeta. Kivulle ei silloin löydy selvää syytä, joka voitaisiin poistaa, tai vaikka esimerkiksi selvä rakenteellinen syy olisikin, sitä ei ehkä voida leikkauksella korjata. Siksi hoidon tulee olla monipuolisesti sekä kivun hallintaa että toimintakyvyn ylläpitoa.

Pitkällisen kivun hoitoon ei ole yksiselitteisiä keinoja, ja jatkuva kipulääkkeiden käyttö ei yleensä tuo helpotusta, joskin niistä on apua ajoittain kuurinomaisesti käytettynä. Pitkällinen kipu voi vähitellen muuttaa tapaa, jolla aivot ja muu elimistö reagoi ympäristön ärsykkeisiin. Kun kipu alkaa hallita elämää, se vaikuttaa mielialaan, muistiin ja muihin aivotoimintoihin. Tämän estämiseksi voi olla tarpeen, että päivittäistä elämää haittaavasta kivusta kärsivä pääsee myös kivun hoitoon erikoistuneen klinikan arvioitavaksi.

Kivun hoitoon voi löytyä apua muistakin kuin varsinaisista kipulääkkeistä. Poikkeuksetta tarvitaan silti lisäksi sekä työoloihin että muuhun päivittäiseen toimintaan liittyvää kuntoutusta ja asioiden uudelleenjärjestelyä ja -opettelua. Potilaalle räätälöidyn omatoimisen harjoittelunohjelman laatiminen yhdessä fysioterapeutin kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Selkäkipujen hoidossa lähes kaikki sellainen liikunta, joka ei suoraan rasita selkää, on hyväksi.

Harjoituksen tulee vain olla jatkuvaa ja riittävän voimaperäistä. Joissakin tapauksia voi olla hyötyä apuvälineistä, kuten tukiliiveistä.

Osmo Saarelma
yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Tuoreista tutkimuksista neljä viidestä on totta ja yksi viidestä osoittautuu taruksi. Ongelma on siinä, että vasta aika näyttää, mikä on mitäkin.

Tiedäthän, että alkoholinaukku päivässä pitää verisuonet kunnossa. Se ei ikävä kyllä taidakaan pitää paikkaansa. Luotettava suomalainen kaksostutkimus nimittäin todisti, että jo kohtuukäyttö lisää kuolleisuutta.

–Totuus on suhteellista ja tieteellinen tutkimus muuttaa sitä koko ajan, professori Jussi Huttunen sanoo.

Totuudeksi kutsutaan sitä tietoa, jota 90 prosenttia alan tutkijoista pitää totena. Useimmiten enemmistö on oikeassa, joten siihen kannattaa luottaa.

– Mutta se 10 prosenttia tutkijoista on toisinajattelijoita, ja he saattavat muuttaa maailmaa, Huttunen sanoo.

Silti pitää aina olla tarkkana, jos tutkimuksen tulos on ristiriidassa yleisen lääketieteellisen käsityksen kanssa. Yleensä se ei silloin pidä paikkaansa.

Jussi Huttusen mukaan tutkimustulokset voi asettaa totuusmittarin asteikolle: toisessa päässä on 100-prosenttinen totuus ja toisessa 100-prosenttinen taru.

– Tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää on 100-prosenttisesti totta ja beetakaroteeni suojaa keuhkosyövältä on 100-prosenttisesti tarua nykytutkimusten mukaan.

Suurin osa tieteellisestä tiedosta asettuu ääripäiden väliin. Esimerkiksi väite siitä, että tyydyttyneet rasvat aiheuttavat sepelvaltimotautia on vain 85-prosenttinen totuus.

– Väitteeseen liittyy 15 prosentin epävarmuus, koska kaikki tulokset eivät ihan mätsää, Huttunen sanoo.

Tuoreista tutkimuksista neljä viidestä on totta ja yksi viidestä osoittautuu taruksi. Ongelma on siinä, että vasta aika näyttää, mikä on mitäkin. Totuusarvo punnittaan tulevien tutkimusten avulla, eikä Minusta tuntuu siltä -perustelulle ole tieteessä sijaa.

 

Kun luet tiedeuutista, muista että

  • rotta- ja muista eläinkokeista voidaan vain harvoin päätellä mitään varmaa ihmisen sairauksien hoidosta ja ehkäisystä.
  • laajoilla väestötutkimuksilla saadaan esiin hypoteeseja mutta ei yleensä voida osoittaa sairauden syy-seuraussuhdetta.
  • sokko- ja kaksoissokkokokeet tuottavat vakuuttavinta näyttöä sairauksien syistä, hoidoista ja ehkäisystä.
  • meta-analyysit, jotka yhdistävät aiemmin tehdyt tutkimukset, tuottavat luotettavan tuloksen vain, jos tehnyt tutkimukset ovat hyviä.
Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Jos terveydentilasi epäilyttää, älä kysy lääkäriltä lupaa matkustamiseen, sillä hän ei voi sitä antaa.

– Vastuu on aina matkustajalla itsellään, lääkäri Ari Kinnunen Matkustajan Lääkäripalvelusta muistuttaa.

Hänen mukaansa joka vuosi kymmenet matkalla sairastuneet ja hoidosta huimasti maksaneet suomalaiset kokevat tulleensa petetyiksi, koska eivät ole tulleet ajatelleeksi, että omalla riskillä mennään. Jos vaikka Aasiassa kiertomatkalla sairastuu, jää yksin oman kielitaitonsa varassa sairaalaan, kun muut jatkavat matkaansa.

Matkavakuutuskaan ei aina pelasta. Se korvaa kyllä odottamattoman sairauden hoitokulut, mutta jos olemassa oleva sairaus pahenee matkalla, korvataan korkeintaan 7–14 vuorokauden välttämätön lääketieteellinen hoito. Muu hoito ja kuljetukset menevät omasta pussista.

– Ja jos paluu ei onnistu omalla lennolla, kroonikko maksaa myös matkansa ja sen vaatimat erikoisjärjestelyt. Ambulanssilento mantereelta toiselle maksaa 100 000 euroa, Ari Kinnunen muistuttaa.

Euroopassa turvallista sairastua

Kun matkustaa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä, on paremmassa turvassa. Matkalainen saa sairastuessaan lääkärin hoitoa samalla hinnalla kuin paikalliset. Sellainen sairaus hoidetaan, jonka hoito ei voi odottaa kotiinpaluuta.

Jos on eurooppalainen sairaanhoitokortti, saa matkan aikana hoitoa myös pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kortin voi tilata ennen matkaa verkossa tai puhelimitse.

Apua hakevan on kuitenkin hyvä muistaa, että hoidon laatu ja määrä vaihtelee maittain. Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa turisti ohjataan helposit yksityiselle puolelle hoitoon, koska julkinen on ruuhkautunut. Sitä Kela ei korvaa.

Pohjoismaissa ei välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia, koska hoidon saa myös esittämällä voimassa olevan passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.

Euroopan ulkopuolella hoitoa voi saada paikallisen asiakasmaksun hinnalla ainoastaan Australian julkisessa terveydenhuollossa, kun esittää Kela-kortin ja passin. Muissa maissa joutuu maksamaan hoidon kaikki kustannukset itse.

Se on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomen valtio ei maksa ulkomailla sairastuneiden tai kuolleiden kuljetusta kotimaahan.

Lue lisää Kelan sivuilta hoidon korvaamisesta ulkomailla