Kuva iStockphoto. Kuvan henkilö ei liity juttuun.
Kuva iStockphoto. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Suomessa on enemmän työpaikkakiusaamista kuin muualla Euroopassa. Se voi viedä uhrilta terveyden eikä tee hyvää muillekaan. Mikä avuksi?

Minkälainen käytös on kiusaamista ja mikä jotain muuta? Miksi kiusattu jää usein yksin tai häntä ei uskota?

Näitä asioita pohtii moni työpaikallaan. Ja yhä useamman pitäisi pohtia, sillä työpaikkakiusaaminen ei ole vain kiusaajan ja kiusatun välinen asia.

–Kiusaamisessa jokaisella yhteisön jäsenelle on oma roolinsa. On välinpitämättömiä, hännystelijöitä ja tukijoita. Kiusaaminen johtuu usein yhteisön toimintakulttuurista, jota muuttamalla kiusaamiseenkin voidaan vaikuttaa, sanoo psykologi ja psykoterapeutti Tarja Salokoski.

Työpaikkakiusaamisesta kärsii Työterveyslaitoksen mukaan 140 000 suomalaista. Suomessa on kaksi kertaa enemmän työpaikkakiusaamista kuin muissa EU-maissa. Kiusaaminen lisää sairauslomia, aikaistaa eläkkeelle siirtymistä ja heikentää työhyvinvointia — ja maksaa vuosittain 30 miljardia euroa.

– Kulttuurissamme työtä arvostetaan paljon. Ihmiset asetetaan kilpailutilanteeseen ja heitä vertaillaan eikä niinkään ajatella työtä yhteisenä hyvänä. Sitten on tietysti suomalainen kateus, joka johtaa helposti kiusaamiseen, Salokoski pohtii syitä.

Olosuhteet ovat otolliset kiusaamiselle, jos työ on huonosti organisoitua, keskustelukulttuuri puuttuu, työyhteisö on hierarkkinen, etsitään jatkuvasti syyllisiä tai kun työntekijät ovat stressaantuneita.

Tarja Salokosken mukaan ei ole kaavaa sille, kuka joutuu kiusatuksi.

–Tietyt ominaisuudet, kuten tunnollisuus, kiltteys ja perfektionismi, altistavat. Tällaiset ihmiset eivät osaa aina asettaa rajoja, jolloin he saattavat joutua helpommin narsistisen esimiehen tai työkaverin kohteeksi.

Kuuntele tunteitasi

Työpaikkakiusaamisen yksi ongelma ovat erilaiset tulkintatavat: Toiset ovat herkempiä reagoimaan kuin toiset. Joku pystyy suhtautumaan huumorilla rankkoihinkin kommentteihin, joista toinen ahdistuu.

– Ongelmien ratkomisessa olisi tärkeää olla herkkyyttä huomata toisen kokemus. Henkinen mitätöinti ja vähättely ovat ikävintä, mitä voi uhrille tehdä.

Usein kyse on vallasta. Työkaveri koetaan jostain syystä uhkaksi ja häntä aletaan kiusata.

Moni kiusattu häpeää tilannetta. Se taas estää hakemasta apua. Jos ympäristö vielä vähättelee kiusatun tunteita, on hyvin vaikea viedä asiaa eteenpäin. Kiusattu yrittää vain selviytyä, mutta tilanne pahenee.

– Omat tunteet ovat tärkeä mittari, ja niitä pitää kuunnella. Jos esimiehen tai työkaverin kohtaaminen tuntuu epämiellyttävältä ja aiheuttaa ikäviä tunteita, jotain on pielessä.

Hyväksytyksi tulemisen tarve on kaikille yhteinen. Kun sitä ei saa työssään, moni yrittää muuttaa käytöstään, että tulisi hyväksytyksi. Jos vastassa on narsistinen ihminen, ponnistelut ovat todennäköisesti turhia. Narsisti ei toimi samoilla säännöillä kuin muut. Hän ei tunne empatiaa ja pystyy ajamaan omaa etuaan häikäilemättä. Moni kiltti ihminen on jäänyt jalkoihin.

– Esimiehissä on runsaasti narsisteja. Heillä on sellaisia taitoja, jotka tukevat esimiestyötä, kuten johtamistaidot ja ulospäin suuntautuneisuus.

Uudenlainen ajatusmaailma

Vähitellen kiusattu alkaa uupua. Hälyttäviä merkkejä ovat negatiiviset tunteet, ahdistuminen ja univaikeudet. Myös fyysisiä reaktioita kannattaa tarkkailla. Hakkaako sydän töissä ja onko epävarma olo tutuissakin tilanteissa?

Univaikeudet voivat olla unettomuutta ja aamuyön heräilyä, jolloin jää miettimään työasioita. Näistä voi seurata hoitamattomana masennusta.

– Viimeistään tässä vaiheessa asialle pitäisi tehdä jotain. Voi mennä kertomaan asiasta työterveyteen, jossa pitäisi ohjata eteenpäin, esimerkiksi terapiaan. Kaikki eivät silti tarvitse terapiaa, jos itsellä on hyviä selviytymiskeinoja, Tarja Salokoski sanoo.

Masennuksen hoidossa on tärkeää kuunnella tunteitaan ja oppia uudenlainen ajatus- ja arvomaailma.

Voimavarojen löytyminen voi kuitenkin olla synkimmän olon keskellä vaikeaa. Pienetkin asiat tuntuvat ylitsepääsemättömältä. Juuri niitä asioita, joista saa voimia, ei jaksa. Ystävät ja harrastukset jäävät.

–Pahinta mitä masentuneelle voi sanoa on, että muuta tunteitasi, ole iloinen, piristy, Salokoski varoittaa.

Olisi kuitenkin tärkeää saada masennuksen kehää rikottua. Pienetkin ilon muruset auttavat yllättävästi. Se voi olla musiikki, luonto, eläimet, ystävät, mikä tahansa, joka mikä saa ajatukset kehältä pois edes hetkeksi.

Lääkärit määräävät masennukseen usein mielialalääkkeitä. Ne auttavat oireisiin mutta eivät itse ongelmaan. Lääkkeet eivät anna selviytymiskeinoja, mutta yhdistettynä terapiaan ne voivat edistää toipumista.

Tarja Salokoski uskoo voimavarakeskeiseen menetelmään, jossa ihmisessä itsessään on voima, joka on jäänyt vääristyneen minäkuvan alle.

– Kiusaaminen vaikuttaa minäkuvaan. Monelle on erityisen vaikeaa, jos sen seurauksena menettää työpaikan, koska työ on keskeinen osa elämää ja identiteettiä. Jos työ menee, tilalle ei jää mitään. Se syö itsetuntoa.

Jokainen voi vaikuttaa

Miten työpaikalla pitäisi toimia, jos siellä on kiusaaja?

– Työyhteisöissä, joissa on avoin keskusteluilmapiiri ja selvät pelisäännöt, kiusaamista on vähemmän. Kaikenlaiset sanattomat sopimukset, välinpitämättömyys ja jatkuva kilpailu ovat puolestaan hyvää maaperää kiusaamiselle, Salokoski sanoo.

Jokaisen pitäisi huolehtia hyvistä pelisäännöistä omalta osaltaan. Kukaan ei saisi ajatella, että nämä eivät koske minua, ei kiinnosta.

– Yksi selviytymiskeino on omien odotusten madaltaminen. Kun ei oleta, että toinen suhtautuu kuten toivon, ei pety.

Työssä voi pyrkiä olemaan mahdollisimman paljon myönteisten ihmisten kanssa ja välttää negatiivista ilmapiiriä aiheuttavia.

Yksi vaihtoehto on työpaikan vaihtaminen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Lohduttavaa on, että työpaikkakiusaamisesta ja sen aiheuttamista seurauksista voi toipua. Ihmisessä on itsessään mahtavat voimavarat, kun ne vaan saa käyttöön

– Olen nähnyt vaikeasti masentuneita, jotka ovat menestyneet myöhemmin elämässään. He ovat vastoinkäymisistä huolimatta onnistuneet rakentamaan uusille arvoille perustuvan hyvän elämän, mutta se vaatii, että opettelee kuuntelemaan itseään ja tunteitaan, Tarja Salokoski sanoo.

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA ON, JOS

  • vaaditaan kohtuuttomia työmääriä.
  • annetaan kohtuuttomia aikatauluja.
  • ei kutsuta kokouksiin eikä tiedoteta asioista.
  • annetaan osaamiseen nähden liian vaatimattomia tehtäviä.
  • eristetään sosiaalisesti.
  • huutaminen ja haukkuminen.
  • pilkkaaminen ja nöyryyttäminen.
  • perättömien tietojen levittäminen.
  • mielenterveyden kyseenalaistaminen.

LÄHDE: TYÖTERVEYSLAITOS

häirinnänpoisto

Kiusaaminen koskee kaikkia työpaikallakin

Totta, kun jollakin on kohteestaan todellinen pakkomielle, siihen on saatava loppu; pelkkä kosmeettinen keskustelu ja esille tuominen ei auta; sitä saadaan vähättelyä,asian kieltämistä ja nimenomaan häirikkö sen jälkeen esittämässä uhria. Ei ole eroa silloin käytöksessä oleeoa, on sitä 5-6 vuotta tai 30 vuotta. Itselläni lähinnä itsetunto kasvaa tuollaisissa tilanteissa. Otetaan esimerkiksi huono organisaatiokulttuurri / yhteisö (vaikka toisten esittämä kateus jumppasalilla, tai joku naikkonen...
Lue kommentti

Sinussa – kuten kaikissa suomalaisissa – on sisua. Se pitää vain kaivaa esiin, muistuttaa sisusta kirjan kirjoittanut Joanna Nylund.

Sisu on päättäväisyyttä, rohkeutta, urheutta ja tahdonvoimaa. Se on asenne, mutta ennen kaikkea toimintaa. Sisu on periksiantamattomuutta, joka kannattaa ottaa käyttöön, kun usko omiin voimavaroihin ja kykyihin meinaa loppua.

Suomalaisesta sisusta kirjan julkaissut Joanna Nylund kertoo, miten valjastat sisun tavoitteidesi saavuttamiseen.

Tilaa oppimiselle

Sisu kannattaa kaivaa esiin, kun tulee vastaan odottamattomia tai suurilta tuntuvia haasteita. Opiskelussa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä. Ne voimistuvat, kun vaimennat ympäriltäsi kaiken ylimääräisen kohinan.

Suomalainen tapa on löytää oma sisäinen rauha luonnosta – ja muista, ilman puhelinta tai muita häiriötekijöitä. Näin saat aivoihin tilaa uuden oppimiselle.

Pienet tavoitteet liikuntaan

Sisu on sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Se auttaa sinua, kun liikunnan aloittaminen tai tavoitteiden saavuttaminen tökkivät.

Muista, että voima ja sitkeys kasvavat pikku hiljaa, huippukuntoa ei tarvitse saavuttaa heti. Uskalla ottaa pieniä tavoitteita, ensin vaikka vain kotikadun juokseminen päästä päähän.

Oman tavoitteesi voit pitää ainakin alkuun ihan itselläsi, sitä ei tarvitse heti kuuluttaa kaikille sosiaalisessa mediassa. Muista, että liikut itsesi, et kenenkään muun takia.

Työkaverilta vahvistavia sanoja

Suomalaisten vahvuus on rehellinen kommunikaatio. Uskallamme puhua vaikeista asioista niiden omilla nimillä, ei kaunistelluilla kiertoilmaisuilla. Avoin keskustelu kohottaa ilmapiiriä ja näkyy lopulta yrityksen tuloksessa.

Sisu pääsee todella oikeuksiinsa, kun olemme paineen alla. Työporukassa olemme vahvempia kuin yksin: kun oma sisusi on vähissä, toinen voi täydentää oikeilla sanavalinnoilla sisuvarastojasi.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Muutosväsymyksen keskellä moni laatii varasuunnitelmaa. Sen lisäksi on hyvä miettiä hetki arvojaan.

Kaikkea on liikaa eikä mikään toimi kuten pitäisi. Ainoastaan vanha kunnon imuri suostuu surisemaan ilman uutta päivitystä. Tahdon ulos kaiken muistamisesta! 

Myyn kaiken, muutan Thaimaahan ja opetan sukellusta. Luovun tästä ikuisesta kiireestä ja aikataulujen paineesta. Lähden.  

Sekä unelmia että varasuunnitelmia tarvitaan. Ne voivat kannatella rankkoina aikoina ja tuoda tervetullutta toivoa tulevaisuuteen.

Oleellista onkin kysyä itseltään, millaista elämää haluan elää.  Mikä minulle on tärkeää?  Millaiseksi ihmiseksi haluan tulla?

Omien arvojen pohdinta tarkoittaa sitä, että uhraa aikaat oman elämäsi miettimiselle. Mille asioille oikeasti haluan antaa aikaani? Mistä haluan tulla muistetuksi? Mitä toivon lasteni kertovan itsestäni? Välillä on tärkeää myös miettiä, mikä minua palkitsee. Fiksua on myös listata, mille asioille kuitenkin käytännössä annan aikaa eli elänkö arvojeni mukaista elämää.

Pohdinnasta on se hyöty, että sitä kautta saa suuntamerkit tulevaisuuteen. Parhaimmillaan arvojen miettiminen voi motivoida muutokseen. Jos  huomaan, että suurin osa ajasta kuluu "vähemmän tärkeisiin asioihin" kuten esimerkiksi kodin siivoukseen ja työhön, voinko tehdä asialle jotakin?

Myös omien valintojen seurausta on hyvä pohtia. Jos tosissani uskon, ettei mikään kannata enkä enää opi mitään, mitä siitä seuraa? Jos nyt heitän hanskat tiskiin, olenko myöhemmin tyytyväinen? Haluanko todella jäädä syrjään kaikesta? Haluanko luopua työyhteisöstäni?

Näitä pohtiessa saattaa lopputulos ollakin se, että joskus on fiksumpaa pyytää apua, kysyä neuvoja ja suostua ottamaan apua vastaan. Kenties siitä seuraakin jotain vielä parempaa!

Lue lisää jatkuvaan muutokseen sopeutumisesta HYvä terveys 4/2018. Tilaajna voit lukea koko lehden maksutta digilehdet.fi-palvelusta.