työstressi, työuupumus, masennus
Kuva Shutterstock

Onko uupuneella muita vaihtoehtoja kuin tulla luokitelluksi psyykkisesti sairaaksi?

Kun ihminen uupuu työssään ja hakeutuu lääkäriin saadakseen sairauslomaa, hän saa useimmiten diagnoosin psyykkisestä sairaudesta (esim. masennus) eli F-tautiluokan diagnoosin. Syynä on se, että työuupumus ei ole sairaus eikä sairauslomalle ole lääketieteellistä syytä: se ei oikeuta Kelan maksamaan sairauspäivärahaan eikä velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa.

– Uupumusta ei tosiaankaan ole diagnostiikassa. Sen sijaan sopeutumishäiriö (tautiluokituksessa F 43.2.) on diagnoosi, jota voidaan käyttää silloin, kun sopeutuminen työhön on selvästi normaalista poikkeavaa, vastaa professori Jouko Lönnqvist.

Toisaalta työuupumus on tieteellisesti määritelty tutkimuskäyttöön ja sille on kehitetty luotettavat kansainväliset mittarit, jotka jakavat työuupumuksen kolmeen eri osa-alueeseen: uupumisasteiseen väsymykseen, kyynisyyteen sekä ammatillisen itsetunnon laskuun.

Työuupumuksessa työkyvyn heikkeneminen ei johdu ensisijaisesti yksilön terveydellisistä syistä vaan taustalla on pitkäkestoinen stressitila, jonka on aiheuttanut esimerkiksi töiden paljous, työn heikot hallintamahdollisuudet ja tuen puute työssä.

Jos kestämätön tilanne työssä jatkuu pitkään, työntekijän käsitys omasta työkyvystä heikkenee. Kyynistyminen voi näkyä asenteiden kovettumisena tai välinpitämättömyytenä. Työuupumuksesta kärsivä saattaa eristäytyä työyhteisöstä ja kyseenalaistaa työnsä merkityksen.

Unirytmi hälyttää

Työuupunut saa yleensä lääkäriltä saman akuutin hoidon kuin masentunut: sairauslomaa, masennuslääkkeitä ja keskusteluapua. Onko työuupumus pohjimmiltaan samaa alkuperää kuin masennus?

– Uupumus ei riitä masennuksen tunnusmerkiksi eikä uupunutta pitäisi diagnosoida masentuneeksi ellei hän täytä masennuksen tunnusmerkkejä. Uupumus saattaa olla normaali reaktio liialle työkuormalle aivan kuten suru on normaalia menetyksen jälkeen, Lönnqvist sanoo.

Olennaista työuupumuksen hoidossa on unirytmin palauttaminen ja unenlaadun turvaaminen.

Myös stressinhallintakeinoja on hyvä opetella: hoito voi koostua esimerkiksi psykiatrin tai psykoterapeutin käynneistä. Joissain tapauksissa oireenmukaista lääkitystä voidaan harkita, esimerkiksi tilapäisesti unettomuuteen tai masennukseen

Työ kaipaa muutoksia

Jotta uupumus ei toistuisi, työpaikalla tulisi tehdä muutoksia ja tarkistaa toimenkuva, työn vaatimukset ja käytettävissä olevat resurssit. Uupuneen kannattaa myös itse miettiä omaa suhdetta työhönsä: pyrkiikö hän hoitamaan sen tunnollisemmin kuin on mahdollista?

Mikäli useammalla työyhteisöön kuuluvalla todetaan uupumuksen merkkejä, olisi hyvä ottaa asia puheeksi työterveyslääkärin kanssa. Työterveyshuolto voisi ehdottaa työorganisaatioon kohdistuvia muutoksia.

Jos työtilanteeseen puututaan aktiivisesti, työuupumuksesta kärsivä pystyy useimmiten kuntoutumaan ja palaamaan.

Lisää masennusriskiä

Toisinaan työuupumus voi ennakoida masennusta tai hoitamattomana johtaa masennukseen. Myös masennus syö toimintakykyä.

Masennus ei kuitenkaan johdu ainoastaan työstä eikä se ei korjaannu lepäämällä ja työkuvioita muuttamalla.

Masennus on työuupumusta huomattavasti vakavampi terveysongelma ja 2–3 kertaa yleisempää kuin vakava työuupumus.

– Työkyvyn huononeminen on tuskallista ja totta, olipa syynä masennus tai uupumus. Se kannattaa aina ottaa vakavasti. Mutta väestötasolla masennuksen aiheuttama elämänlaadun ja toimintakyvyn menetys on erittäin merkittävä, Lönnqvist sanoo.

Erilaisia masennuksia

Mielialan toivottomuus, jopa itsemurha-ajatukset, kertovat selkeimmin masennuksesta. Paha olo ei mene ohi vaan vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Psyykkisiin kipuihin liittyy myös fyysisiä oireita, eriasteista ahdistuneisuutta ja usein alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Oireiden vakavuuden mukaan voidaan erotella lievät, keskitasoiset, vakava-asteiset ja psykoottiset masennustilat.

Masennustiloista voidaan erottaa myös melankoliset (synkkämieliset), epätyypilliset depressiot sekä talvikuukausina ilmenevä kaamosmasennus. Melankoliselle masennukselle on ominaista mielihyvän menettäminen lähes kaikessa ja ilon puuttuminen. Masentuneisuus on luonteeltaan selvästi erilaista kuin esimerkiksi pettymysten ja menetysten jälkeen; se herättää tavallista aikaisemmin aamulla ja olo on vaikein aamuisin. Masentunut laihtuu ja hänen ruokahalunsa on heikentynyt, hän on hidastunut ja kiihtynyt ja kärsii suhteettomista syyllisyydentunteista.

Epätyypillisessä depressiossa henkilöllä on pitkään jatkunut taipumus kokea itsensä hylätyksi. Ruokahalu, paino ja unen määrä lisääntyvät selvästi. Kädet ja jalat saattavat tuntua lyijyn raskailta.

Taipumus pysyy

Biologiset tekijät, synnynnäinen temperamentti ja kehityksen aikaiset kielteiset kokemukset ja opitut ajatusmallit lisäävät masennusalttiutta.

Masennus voi myös olla keino paeta pelottavia tunnetiloja, kuten omia tai toisen vihantunteita. Sen taustalla voi olla myös pitkään tukahdutettu suru läheisen, ammatillisen aseman tai kyvyn menetyksestä.

Myös elämässä sattunut traumaattinen kokemus voi kapeuttaa tunne-elämää ja ihmissuhteita – ja johtaa masennukseen.

– Masennustiloilla on suuri alttius toistua, sillä biologinen ja psykologinen herkkyys on pitkäaikaista, joskus jopa pysyvää, Lönnqvist sanoo.

Noin puolet vakavista masennustiloista toistuu parin vuoden sisällä, mutta niistäkin merkittävä osuus voidaan ehkäistä hyvällä hoidolla.

Nykyään masennuksen itsehoidossa kehotetaan välttämään eristäytymistä ja pitämään kiinni päivärutiineista, liikunnasta ja harrastuksista. Säännöllisen liikunnan on osoitettu olevan lääkehoidon ja psykoterapioiden veroinen keino ainakin lievempien depressioiden hoidossa. Masennuksen luonnetta

ymmärtävien läheisten tuki on ensiarvoisen tärkeää toipumisessa.

Asiantuntija: professori Jouko Lönnqvist, Helsingin Yliopisto.

Sinussa – kuten kaikissa suomalaisissa – on sisua. Se pitää vain kaivaa esiin, muistuttaa sisusta kirjan kirjoittanut Joanna Nylund.

Sisu on päättäväisyyttä, rohkeutta, urheutta ja tahdonvoimaa. Se on asenne, mutta ennen kaikkea toimintaa. Sisu on periksiantamattomuutta, joka kannattaa ottaa käyttöön, kun usko omiin voimavaroihin ja kykyihin meinaa loppua.

Suomalaisesta sisusta kirjan julkaissut Joanna Nylund kertoo, miten valjastat sisun tavoitteidesi saavuttamiseen.

Tilaa oppimiselle

Sisu kannattaa kaivaa esiin, kun tulee vastaan odottamattomia tai suurilta tuntuvia haasteita. Opiskelussa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä. Ne voimistuvat, kun vaimennat ympäriltäsi kaiken ylimääräisen kohinan.

Suomalainen tapa on löytää oma sisäinen rauha luonnosta – ja muista, ilman puhelinta tai muita häiriötekijöitä. Näin saat aivoihin tilaa uuden oppimiselle.

Pienet tavoitteet liikuntaan

Sisu on sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Se auttaa sinua, kun liikunnan aloittaminen tai tavoitteiden saavuttaminen tökkivät.

Muista, että voima ja sitkeys kasvavat pikku hiljaa, huippukuntoa ei tarvitse saavuttaa heti. Uskalla ottaa pieniä tavoitteita, ensin vaikka vain kotikadun juokseminen päästä päähän.

Oman tavoitteesi voit pitää ainakin alkuun ihan itselläsi, sitä ei tarvitse heti kuuluttaa kaikille sosiaalisessa mediassa. Muista, että liikut itsesi, et kenenkään muun takia.

Työkaverilta vahvistavia sanoja

Suomalaisten vahvuus on rehellinen kommunikaatio. Uskallamme puhua vaikeista asioista niiden omilla nimillä, ei kaunistelluilla kiertoilmaisuilla. Avoin keskustelu kohottaa ilmapiiriä ja näkyy lopulta yrityksen tuloksessa.

Sisu pääsee todella oikeuksiinsa, kun olemme paineen alla. Työporukassa olemme vahvempia kuin yksin: kun oma sisusi on vähissä, toinen voi täydentää oikeilla sanavalinnoilla sisuvarastojasi.

Kuva iStockphoto
Kuva iStockphoto

Muutosväsymyksen keskellä moni laatii varasuunnitelmaa. Sen lisäksi on hyvä miettiä hetki arvojaan.

Kaikkea on liikaa eikä mikään toimi kuten pitäisi. Ainoastaan vanha kunnon imuri suostuu surisemaan ilman uutta päivitystä. Tahdon ulos kaiken muistamisesta! 

Myyn kaiken, muutan Thaimaahan ja opetan sukellusta. Luovun tästä ikuisesta kiireestä ja aikataulujen paineesta. Lähden.  

Sekä unelmia että varasuunnitelmia tarvitaan. Ne voivat kannatella rankkoina aikoina ja tuoda tervetullutta toivoa tulevaisuuteen.

Oleellista onkin kysyä itseltään, millaista elämää haluan elää.  Mikä minulle on tärkeää?  Millaiseksi ihmiseksi haluan tulla?

Omien arvojen pohdinta tarkoittaa sitä, että uhraa aikaat oman elämäsi miettimiselle. Mille asioille oikeasti haluan antaa aikaani? Mistä haluan tulla muistetuksi? Mitä toivon lasteni kertovan itsestäni? Välillä on tärkeää myös miettiä, mikä minua palkitsee. Fiksua on myös listata, mille asioille kuitenkin käytännössä annan aikaa eli elänkö arvojeni mukaista elämää.

Pohdinnasta on se hyöty, että sitä kautta saa suuntamerkit tulevaisuuteen. Parhaimmillaan arvojen miettiminen voi motivoida muutokseen. Jos  huomaan, että suurin osa ajasta kuluu "vähemmän tärkeisiin asioihin" kuten esimerkiksi kodin siivoukseen ja työhön, voinko tehdä asialle jotakin?

Myös omien valintojen seurausta on hyvä pohtia. Jos tosissani uskon, ettei mikään kannata enkä enää opi mitään, mitä siitä seuraa? Jos nyt heitän hanskat tiskiin, olenko myöhemmin tyytyväinen? Haluanko todella jäädä syrjään kaikesta? Haluanko luopua työyhteisöstäni?

Näitä pohtiessa saattaa lopputulos ollakin se, että joskus on fiksumpaa pyytää apua, kysyä neuvoja ja suostua ottamaan apua vastaan. Kenties siitä seuraakin jotain vielä parempaa!

Lue lisää jatkuvaan muutokseen sopeutumisesta HYvä terveys 4/2018. Tilaajna voit lukea koko lehden maksutta digilehdet.fi-palvelusta.