Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Aurinko paistaa ja luonto herää. Kiskaise siis lenkkarit jalkaan ja suuntaa kohti terveempää huomista. Tutkimukset osoittavat selvästi, että luonnossa liikkuminen tuo hyvinvointia

Liikunnan monipuoliset terveysvaikutukset ovat yleisesti tiedossa, mutta liikunta luonnonympäristössä tukee erityisesti psyykkistä hyvinvointia. Jo 5 minuutin pyrähdys luonnossa vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Mitä enemmän ja säännöllisemmin viettää aikaa luonnossa, sitä suuremmat terveyshyödyt voi saavuttaa.


Suojaa mielenterveyttä

Luonnossa liikkumisella on positiivinen yhteys mielenterveyteen ja työssä jaksamiseen. Muuhun väestöön verrattuna luonnossa liikkuvilla on jopa puolet vähemmän mielenterveysongelmia. Erityisesti psyykkisen terveyden osalta vaikutuksia on havaittu mielialassa, itsetunnossa ja stressitasoissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Liikkuminen luonnossa vähentää tutkitusti vihaisuuden, ärtymyksen, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden tuntemuksia sekä parantaa vireystilaa. Ulkona liikkuminen tuottaa enemmän mielihyvää ja levollisuutta verrattuna sisäliikuntaan. Lisäksi itsetunnon koetaan kohenevan luonnossa oleskelun jälkeen. Luonnossa liikkumisen on todettu laskevan stressiä ja kortisolin eli stressihormonin pitoisuutta veressä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla


Vetristää fyysisesti

Liikkuminen luonnossa laskee sekä verenpainetta että leposykettä, mikä alentaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi verenkierto- ja ruoansulatuselimistöä säätelevän hermoston aktiivisuus lisääntyy luontoliikunnan seurauksena. Tämän hermoston osan vaikutuksesta ruoansulatus tehostuu ja sydämen lyöntitiheys hidastuu, millä on myönteisiä seurauksia elimistön hyvinvoinnille.

Tutkimuksen mukaan luonnossa liikkuminen edesauttaa solujen uudistumista, mikä on tärkeää, jotta elimistö pystyy korjaamaan kehoon syntyvät vauriot. Luontoliikunnan vaikutukset näkyvät muun muassa vähäisempinä hengityselinten sairauksina sekä allergioina.


Puistokin hoitaa

Suomalaisista 95 % kokevat luonnon itselleen merkitykselliseksi, mikä korostaa entisestään luontoalueiden tärkeyttä myös kaupungeissa. Viheralueilla liikkuminen vastaa terveysvaikutuksiltaan luonnossa liikkumista, joten samat hyödyt ovat saavutettavissa niin metsäpolulla kuin lähipuistossakin.

Koska luontoliikunnalla on huomattavia vaikutuksia terveyteen, myös yhteiskunnan näkökulmasta olisi syytä panostaa kaikkien luonnonympäristöjen, myös puistojen, ylläpitoon.

Kirjoittaja opiskelevat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla