rytmihäiriö, syke, verenpaine
Kuva Shutterstock

Olen 55-vuotias mies, jonka verenpainetta alettiin hoitaa, koska lukemat olivat huimia ja syke 100:n tasoa. Ensin määrättiin kandesartaani 8 mg päivässä, minkä jälkeen syke nousi entisestään. Erikoislääkäri vaihtoi lääkkeeksi beetasalpaaja bisoprololin 5 mg päivässä. Lääke on muuten sopinut, mutta verenpainemittari ilmoittaa rytmihäiriöstä.

Verenpaineen hoitoon on käytettävissä tehokkaita ja hyvin siedettyjä lääkkeitä. Hoito räätälöidä potilaan muiden sairauksien ja lääkkeiden mukaan. Miltei kaikkien potilaiden verenpaine saadaan hyvään tasapainoon.

Joitakin karikkoja hoidon toteutuksessa on. Lääkevaihtoja tulee turhan paljon, jos oletetaan yhden lääkkeen korjaavan huomattavan korkeaa ja pitkään koholla ollutta verenpainetta. Hoitoa hankaloittaa myös, jos lääkkeen mahdollisista sivuvaikutuksista ei ole kerrottu. On tärkeää, että lääkäri tuntee määräämänsä lääkkeen niin hyvin, ettei satunnaisten oireiden takia leimata tarpeellista lääkettä syylliseksi ja ajauduta potilasta turhauttavaan lääkevaihtokierteeseen.

Usein elämä on varsin nopeatempoista, joten syke ja verenpaine pyrkivät nousemaan. Myös huolet - koskivatpa ne omia nykyisiä, tulevia tai taaksejääneitä tapahtumia, tai lasten tai vanhempien asioita - kuormittavat ja aktivoivat verenkiertoa. Lääkkeen kontolle päätyy helposti tuntemus korkeasta tai vaihtelevasta sykkeestä, vaikka ilmiö johtuisi tilasta, jota on lähdetty lääkkeellä korjaamaan.

Kandesartaani on hyvin tutkittu verenpainelääke eikä sillä ole sykettä nostavaa vaikutusta. Bisoprololi voi olla sopiva lisälääke kandesartaanin ohella, jos syketaso on korkea. Se ei kuitenkaan ole ensisijainen verenpainelääke.

Mitä korkeampi lähtötaso on, sen todennäköisempää on useamman lääkkeen tarve. Liikunta ja terveelliset elintavat vähentävät verenpainelääkkeiden tarvetta, mutta eläkeiässä ja sitä lähestyttäessä moni tarvitsee niitä. Tavoitteena on taso alle 135/85 mmHg kotimittarilla.

Hoitamaton tai vajaasti hoidettu verenpaine on merkittävä rytmihäiriöiden syy. Sen hoitoon panostaminen ehkäisee monia myöhempiä ongelmia kuten eteisvärinää ja aivo-, sydän-, verisuoni- ja munuaisvaurioita.
 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

katetriablaatio. rytmihäiriö

Kuinka monta kertaa sydämen katetriablaatio voidaan tehdä? Onko poltoista haittaa sydämelle? Vaikuttaako arvet myöhemmin sydämen toimintaan? Minulle on tehty katetriablaatio 2 kertaa kammiotakykardian ja kammiolisälyöntisyyden johdosta, mutta kammiolisälyönnit jatkuvat edelleen.

Rytmihäiriöiden hoito kateriablaatiolla kehittyy koko ajan, mutta kaikkien rytmihäiriötyyppien hoito ei ole yhtä kiitollista. Kammiotason yläpuolelta lähtevien säännöllisten nopealyöntisyyskohtausten hoito on yleensä tehokasta ja vähäriskistä. Suurin osa potilaista vapautuu kertakäsittelyllä tykytyskohtauksistaan. Eteisvärinässä – vaikka sekin on eteistason rytmihäiriö – ablaatiohoito ei ole ihan yhtä tuloksekasta.

Kammiolisälyöntien ja kammiotakykardioiden katetrihoidon onnistuminen vaihtelee riippuen ongelman sijainnista sydämen johtoratoihin nähden. Lähellä johtorataa sijaitsevan rytmihäiriölähteen voimakas käsittely voi johtaa riippuvuuteen sydämen tahdistimesta. Tätä ei toivota varsinkaan, jos potilas on nuori ja jos hoidettava rytmihäiriö ei uhkaa henkeä.

Ablaatiohoidon tulos vaikuttaa tässä tapauksessa hyvältä, jos kammiotakykardiat ovat jääneet pois. Lisälyönnit eivät aina häviä katetritoimenpiteillä. Tästä mahdollisuudesta lääkärin pitäisi aina kertoa potilaalleen.

Ehdotonta ylärajaa ei ole katetritoimenpiteen uusimiselle. Siitä tulevaa säderasitusta ja kajoavan tutkimuksen välittömiä komplikaatioita pitää aina arvioida suhteessa saavutettavissa olevaan hyötyyn. Hyödyn arvioinnissa toimenpidelääkärin arvio on keskeinen, koska jokainen potilas oireineen on yksilöllinen ja lääkäri tietää parhaiten uuden toimenpiteen onnistumismahdollisuuden.

 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

vaivaisenluu, jalkakipu

Olen kuusikymppinen normaalipainoinen nainen, joka on saanut vaivaisenluut isän perintönä. Oikeasta jalasta vaiva leikattiin 30 vuotta sitten, mutta nyt isovarvas on alkanut taas kääntyä keskelle ja muiden varpaiden tyvinivelet ovat nousseet ylös eli on syntynyt ns. vasaravarpaat.

Kävelen paljon, olen voimisteluttanut varpaita lehdessänne olleiden ohjeiden mukaan ja hankkinut jaloilleni räätälöidyt pohjalliset ja varpaiden erottajat, mutta mikään ei ole auttanut. Mikä auttaisi? Olen muuten terve eikä mitään lääkitystä ole käytössä.

Vaivaisenluu ja vasaravarpaat ovat yleisiä vaivoja. Vaivaisenluulla eli hallux valguksella tarkoitetaan muiden varpaiden suuntaan taipunutta isovarvasta. Vasaravarpailla tarkoitetaan 2.–4. varpaiden koukistumista tyvi- tai kärkinivelestä tai molemmista.

Molemmat vaivat liittyvät jalkaterän lihasten, jänteiden ja nivelten toiminnan epätasapainoon. Altistavia tekijöitä ovat liian kapeat ja korkeakorkoiset kengät, perinnölliset tekijät ja tietyt sairaudet.

Sekä vaivaisenluu että vasaravarpaat aiheuttavat jalkaterään kipua, kosmeettista haittaa, hiertymiä ja ihon paksuuntumaa. Oireita ja virheasentoja hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisesti: riittävän tilavat ja matalat jalkineet, ortoosit ja varvastuet. Kireiden lihasten (pohkeessa ja jalkaterässä) venyttäminen ja lihasepätasapainon korjaaminen sopivilla harjoituksilla auttaa. Leikkaushoitoa mietitään, jos oireet eivät konservatiivisella hoidolla riittävästi lievity. Pelkän kosmeettisen haitan takia leikkausta ei tehdä.

Kysyjä ei mainitse, aiheuttavatko vaivaisenluu ja vasaravarpaat muuta kuin kosmeettista haittaa. Leikkaushoitoon liittyvien tulehdus- ja muiden riskien vuoksi siihen ei kannata ryhtyä ellei varvasmuutosten aiheuttama haitta ole merkittävä. Kivun ja muiden oireiden lievittämiseksi suosittelen ensisijaisesti kääntymään jalkaterän toimintaan erikoistuneen fysioterapeutin puoleen. Arvion leikkaushoidon tarpeellisuudesta tekee jalkaterän vaivoihin perehtynyt ortopedi.

 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.