sopiiko hormonihoito estrogeeni geeli sydäntautiselle
Kuva Shutterstock

Olin reilut puoli vuotta sitten pallolaajennuksessa ja silloin kiellettiin käyttämästä vaihdevuosivaivojani helpottanutta estrogeenigeeliä. Nyt gynekologini sanoi, että se ei aiheuta tukoksia valtimoissa. Miten on? Nukun huonosti ja sekään ei ole sydämelleni hyväksi.

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien riskiin on monimutkainen. Tiedetään, että naisilla menopaussin yhteydessä tapahtuva estrogeenipitoisuuden pieneneminen kiihdyttää valtimon seinämissä muutoksia, jotka liittyvät ateroskleroosin kehittymiseen. Näitä ovat valtimon seinämän toimintahäiriöt ja verisuonen seinämän jäykistyminen sekä samaan aikaan veren rasvatasapainossa tapahtuvat epäedulliset muutokset. Tämän seurauksena sydäninfarktien riski kasvaa.

2000-luvulla on julkaistu lukuisia tutkimuksia vaihdevuosien hormonihoidon terveysvaikutuksista. Niissä on osoitettu, että hormonihoito vähentää sydäntapahtumia, jos se aloitetaan alle kymmenen vuotta menopaussin jälkeen. Hoitoa ei toki suositella pelkästään sydän- ja verisuoni­sairauksien ehkäisyyn vaan estrogeenihoito on tarkoitettu haittaavien vaihdevuosioireiden hoitoon. Hormonihoito näyttää myös vähentävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Kolikon toinen puoli on estrogeenihoitoon liittyvä pieni laskimoveritulpan riskin lisääntyminen. Myös valtimoissa voi tapahtua veren hyytymistä, erityisesti jos valtimon seinämä on sairas, ja siihen on kehittynyt kalkkiplakki. Tällaiseen kohtaan voi tulla paikallinen tulppa, joka ahtauttaa tai tukkii verisuonta. Hormonihoidon haittavaikutukset iäkkäämmillä naisilla liittyvät erityisesti kohonneeseen sydän- ja aivoinfarktiriskiin, jonka oletetaan johtuvan iän myötä kehittyvästä valtimonkovettumistaudista.

Hormonihoidon vaikutus sepelvaltimotaudin riskiin siis riippuu siitä, minkä ikäisenä hoitoa käytetään ja missä vaiheessa hoito aloitetaan. Terveissä verisuonissa estrogeenillä on valtimoita suojaavia vaikutuksia. Uudet tutkimukset liittävät hormoni­korvaushoidon edulliset verisuonivaikutukset erityisesti naisiin, joilla on hikoiluoireita. Lisäksi on osoitettu, että ihon kautta annosteltu estrogeeni ei lisää tulppariskiä.
Estrogeenihoidon hyödyt ja haitat pitää punnita yksilöllisesti. Kysyjän tapauksessa hormonihoidosta koituu selvästi hyötyjä; vointi on parempi. On tärkeää, että muut verisuoni­sairauksien riskitekijät on hoidettu, verenpaine on kunnossa, samoin kolesterolitasot ja sokeritasapaino. Estrogeeni kannattaa käyttää ihon kautta annosteltuna, eli geeli on hyvä valinta.
 

Aila Tiitinen
naistentautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

katetriablaatio. rytmihäiriö

Kuinka monta kertaa sydämen katetriablaatio voidaan tehdä? Onko poltoista haittaa sydämelle? Vaikuttaako arvet myöhemmin sydämen toimintaan? Minulle on tehty katetriablaatio 2 kertaa kammiotakykardian ja kammiolisälyöntisyyden johdosta, mutta kammiolisälyönnit jatkuvat edelleen.

Rytmihäiriöiden hoito kateriablaatiolla kehittyy koko ajan, mutta kaikkien rytmihäiriötyyppien hoito ei ole yhtä kiitollista. Kammiotason yläpuolelta lähtevien säännöllisten nopealyöntisyyskohtausten hoito on yleensä tehokasta ja vähäriskistä. Suurin osa potilaista vapautuu kertakäsittelyllä tykytyskohtauksistaan. Eteisvärinässä – vaikka sekin on eteistason rytmihäiriö – ablaatiohoito ei ole ihan yhtä tuloksekasta.

Kammiolisälyöntien ja kammiotakykardioiden katetrihoidon onnistuminen vaihtelee riippuen ongelman sijainnista sydämen johtoratoihin nähden. Lähellä johtorataa sijaitsevan rytmihäiriölähteen voimakas käsittely voi johtaa riippuvuuteen sydämen tahdistimesta. Tätä ei toivota varsinkaan, jos potilas on nuori ja jos hoidettava rytmihäiriö ei uhkaa henkeä.

Ablaatiohoidon tulos vaikuttaa tässä tapauksessa hyvältä, jos kammiotakykardiat ovat jääneet pois. Lisälyönnit eivät aina häviä katetritoimenpiteillä. Tästä mahdollisuudesta lääkärin pitäisi aina kertoa potilaalleen.

Ehdotonta ylärajaa ei ole katetritoimenpiteen uusimiselle. Siitä tulevaa säderasitusta ja kajoavan tutkimuksen välittömiä komplikaatioita pitää aina arvioida suhteessa saavutettavissa olevaan hyötyyn. Hyödyn arvioinnissa toimenpidelääkärin arvio on keskeinen, koska jokainen potilas oireineen on yksilöllinen ja lääkäri tietää parhaiten uuden toimenpiteen onnistumismahdollisuuden.

 

Sinikka Pohjola-Sintonen
sydäntautien erikoislääkäri

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.

vaivaisenluu, jalkakipu

Olen kuusikymppinen normaalipainoinen nainen, joka on saanut vaivaisenluut isän perintönä. Oikeasta jalasta vaiva leikattiin 30 vuotta sitten, mutta nyt isovarvas on alkanut taas kääntyä keskelle ja muiden varpaiden tyvinivelet ovat nousseet ylös eli on syntynyt ns. vasaravarpaat.

Kävelen paljon, olen voimisteluttanut varpaita lehdessänne olleiden ohjeiden mukaan ja hankkinut jaloilleni räätälöidyt pohjalliset ja varpaiden erottajat, mutta mikään ei ole auttanut. Mikä auttaisi? Olen muuten terve eikä mitään lääkitystä ole käytössä.

Vaivaisenluu ja vasaravarpaat ovat yleisiä vaivoja. Vaivaisenluulla eli hallux valguksella tarkoitetaan muiden varpaiden suuntaan taipunutta isovarvasta. Vasaravarpailla tarkoitetaan 2.–4. varpaiden koukistumista tyvi- tai kärkinivelestä tai molemmista.

Molemmat vaivat liittyvät jalkaterän lihasten, jänteiden ja nivelten toiminnan epätasapainoon. Altistavia tekijöitä ovat liian kapeat ja korkeakorkoiset kengät, perinnölliset tekijät ja tietyt sairaudet.

Sekä vaivaisenluu että vasaravarpaat aiheuttavat jalkaterään kipua, kosmeettista haittaa, hiertymiä ja ihon paksuuntumaa. Oireita ja virheasentoja hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisesti: riittävän tilavat ja matalat jalkineet, ortoosit ja varvastuet. Kireiden lihasten (pohkeessa ja jalkaterässä) venyttäminen ja lihasepätasapainon korjaaminen sopivilla harjoituksilla auttaa. Leikkaushoitoa mietitään, jos oireet eivät konservatiivisella hoidolla riittävästi lievity. Pelkän kosmeettisen haitan takia leikkausta ei tehdä.

Kysyjä ei mainitse, aiheuttavatko vaivaisenluu ja vasaravarpaat muuta kuin kosmeettista haittaa. Leikkaushoitoon liittyvien tulehdus- ja muiden riskien vuoksi siihen ei kannata ryhtyä ellei varvasmuutosten aiheuttama haitta ole merkittävä. Kivun ja muiden oireiden lievittämiseksi suosittelen ensisijaisesti kääntymään jalkaterän toimintaan erikoistuneen fysioterapeutin puoleen. Arvion leikkaushoidon tarpeellisuudesta tekee jalkaterän vaivoihin perehtynyt ortopedi.

 

Tove Laivuori

yleislääketieteen erikoislääkäri.

Kysy asiantuntijalta

Onko sinulla kysyttävää Hyvän terveyden asiantuntijoilta? Lue lisää Kysy asiantuntijalta –sivulta.