Tietoisen läsnäolon harjoittelu joko meditoimalla tai mindfulnessilla parantaa mielenterveyttä ja helpottaa jopa painonhallintaa.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan meditoiminen voi lievittää monia psyykkisiä ongelmia ja stressin aiheuttamia vaivoja. Meditaatiomenetelmien avulla saattavat helpottua mm. masennus- ja ahdistusoireet.

Lähes viidenkymmenen tutkimuksen ja 3 500 potilaan yhteisanalyysi osoittaa erilaisten mindfulness-meditaatiomenetelmien vähentävän ainakin masennusoireita, ahdistuneisuutta ja kipuja. Ne voivat myös poistaa stressiä ja parantaa elämänlaatua yleisemmin, tulokset osoittavat.

Mindfulness-menetelmiä käytetään etenkin kognitiivisen psykoterapian piirissä.

Meditaation hyödyt näkyvät tulosten perusteella noin 8 kuukauden harjoittelun jälkeen, mutta osaa potilaista ne auttavat jo 3–6 kuukaudessa. Tällöin vaikutukset ovat kuitenkin pienempiä.

Ohjatut meditaatioharjoitukset saattavat lisäksi parantaa tarkkaavaisuutta, unta ja mielialaa sekä auttaa painonhallinnassa ja päihdevieroituksessa, mutta tältä osin tutkimusnäyttö on hyvin niukkaa. Tutkimukset eivät myöskään osoita meditaation olevan tehokkaampaa kuin esimerkiksi liikunnan, lääkkeiden tai terapioiden.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lue lisää: Löydä oma tekniikkasi rentoutua, Mistä lisää mielenrauhaa

Meditaatio hoitaa masennusta

Allekirjoitan ainakin oman kokemuksen perusteella. Itse kärsin aikaisemmin jonkinlaisesta masennuksesta tai ainakin melko negatiivisesta suhtautumisesta itseeni ja elämään. Joogan ja meditaation kautta olen saanut hurjasti apua tähän. Aluksi muutos tapahtui niin, että harjoitusten tuomien vaikutusten kautta pystyin paremmin kokemaan enemmän muun muassa ilon, onnellisuuden ja vapauden tunteita ja negatiivisilla ajatuksilla tai tunteilla rupesi olemaan yhä vähemmän jalansijaa. Tämäkin toki menee...
Lue kommentti